Alžběta Šerberová

česká, 1946 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Narodila se 23. 8. 1946 v Příbrami, od roku 1949 žila rodina v Mostě; otec byl typograf, matka v domácnosti. Protože nebyla z kádrových důvodů přijata na jedenáctiletou střední školu (její dědeček vlastnil do roku 1948–49 v Příbrami a posléze v Mostě tiskárnu), nastoupila na střední odborné učiliště v Chomutově (1961), kde se učila jemnou mechaničkou. Po roce přešla tamtéž na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou (obor silnoproudá elektřina), kterou dokončila v Praze (mat. 1965). Poté pracovala jako myčka vagonů, mechanička šicích strojů, pokojská, uklízečka, listonoška, provozářka Obvodního podniku bytového hospodářství, korektorka zvuku v Divadle hudby, knihovnice v Obvodní knihovně v Praze-Žižkově. Od roku 1967 studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy filozofii a historii (abs. 1974 diplomovou prací Humor jako filozofie v dílech Gogola, Dostojevského a Čechova). Od roku 1972 byla redaktorkou kulturní rubriky časopisu Sedmička pionýrů, poté (1980) si zvolila svobodné povolání. V letech 1984–88 pracovala jako vedoucí oddělení dopisů v redakci Svobodného slova, 1990–92 jako redaktorka Týdeníku Rozhlas, od února 1993 do zániku časopisu v roce 1997 byla redaktorkou týdeníku Ahoj na sobotu, poté opět ve svobodném povolání. 1998–2003 byla šéfredaktorkou interního periodika Kriminalistického ústavu Kriminalistický sborník.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015
Carl Sagan

1934 - 1996