Koupit knihy

Alžbeta Hanzlíková

slovenská, 1936 - 2012


Nahrávám...

Životopis

Rodáčka z Ružomberka, ktorá však podstatnú časť svojho života prežila v Martine.
Ako osobnosť bola nezastupiteľným fenoménom našej spoločnosti. Z vynikajúcej zdravotnej sestry v martinskej nemocnici a dlhoročnej učiteľky na zdravotníckej škole v Martine sa po nežnej revolúcii mohol rozvinúť celý akumulovaný potenciál v mnohých jej blízkych činnostiach, najmä v oblasti zdravotníctva, sociálnych aktivít a v spoločenskom živote.
Potlačené možnosti v predchádzajúcom režime neoslabili, naopak, výrazne posilnili záujem o dianie v spoločnosti a otvorili stavidlá jej nezdolnej chuti, takmer nevyčerpateľnej energie a hlbokého záujmu o človeka, ako aj o pravidlá fungovania systému spoločnosti.
Jej vedecká kariéra akcelerovala na tunajšej Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, kde bola v 90. rokoch 20. storočia iniciátorkou vysokoškolského štúdia sestier tak, ako to bolo už bežné vo vyspelej Európe. V novovytvorenom odbore bola vedúcou Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, ako prvého pracoviska tohto typu na Slovensku. Nasledovali práce na vedeckom raste. Titul PhD. (2003) v Martine, PhDr. (2005) v Bratislave, habilitácia na docentku (2007) v Českej republike. Úspešné vedecké napredovanie bolo naplnené publikáciami desiatok vedeckých a odborných článkov, monografiami, učebnicami, stovkami prednášok a tisíckami pripravených a odučených hodín s milovanými študentmi.
Za svoju prácu zaslúžene získavala aj početné ocenenia. Na pedagogickom a vedeckom poli to boli členstvá vo viacerých vedeckých radách na slovenských univerzitách a v redakčných radách odborných časopisov. Bola čestnou členkou medzinárodných ošetrovateľských organizácií, bol jej udelený titul Dobrovoľníka mesta Martin, získala titul Sestra roka za celoživotné dielo a minulý rok titul Výnimočná žena v rámci ŽSK.(zdroj životopisu: sme.sk)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Jules Verne

1828 - 1905
Terry Pratchett

1948 - 2015