Koupit knihy

Alojz Gradnik

slovinská, 1882 - 1967


Nahrávám...

Životopis

Bol slovinský básnik, sudca a prekladateľ. Gradnik patrí medzi básnikmi slovinskej moderny a expresionizmu. Vzhľadom k tematickému zameraniu jeho básní, sa mu tiež hovorí básnik z Gorických Brd, alebo básnik lásky a smrti. Básne publikované v almanachu "Na novih potih" (1902) vykazujú značnú podobnosť s dielmi Simona Jenka, Josipa Murn a Oton Župančič, aj keď sú veľmi viditeľné básnikovej vlastné charakteristiky. Väčšinou ide o milostné básne s rýmovanými jambickými štvorverším. Milostné téma sa od začiatku prepletá s témou utrpenia a smrti a dodáva poézii melancholický podtón, démonickosť a osudovosť; nevypočutá mladícka túžba prerastá vo vášnivú milostnú skúsenosť. Láska v jeho poézii je vďaka svojej intenzívnosti skôr ženská než mužská. Smrť nie je hranica, ale prechod do večnosti. Okremě milostnej poézie je pre neho typická i rodná a vlastenecká poézia: Básne motívov iz Istre a motívy iz Brd boli slovinskými a chorvátskymi modernistami ocenené ako typické Gradnikovo dielo, v ktorých videli čerstvou slovinskú lyrickú novosť. Gradnik bol tiež vynikajúcim prekladateľom a to predovšetkým z románskych a slovanských jazykov. Gradnikove diela sú preložené do angličtiny, francúzštiny, macedónčiny, chorvátčiny, srbčiny a češtiny. Gradnikovo básnické dielo je veľmi rozsiahle a v medzivojnovej dobe patril medzi najdôležitejšie básnické osobnosti Slovinska(zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alojz_Gradnik)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019