Alois Mrštík

česká, 1861 - 1925

Nahrávám...

Životopis

Alois Mrštík byl prozaik a dramatik, autor venkovské prózy.

Alois Mrštík se narodil jako jeden ze čtyř synů jihomoravského ševce. Vilém Mrštík, jeho bratr, byl rovněž spisovatel.

Alois Mrštík vystudoval v Brně reálku a učitelský ústav. Působil jako učitel na různých místech na jižní Moravě, naposledy v Divákách u Hustopečí. V roce 1892 se zde
usadil i bratr Vilém. Diváky se staly jedním z center moravské literatury.

Alois Mrštík přispíval převážně do řady moravských literárních časopisů, ale také do Zlaté Prahy
, Lumíru, Světozoru aj. Na některých dílech spolupracoval s bratrem Vilémem. Věnoval se také osvětě.

Alois Mrštík zemřel v Brně na tyfovou nákazu.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: