Koupit knihy

Alois Krchňák

česká, 1922 - 2008


Nahrávám...

Životopis

Alois Krchňák (*1922) vystudoval filozofii a teologii v Brně a Římě. V r. 1950 je v Římě vysvěcen na kněze. Po r. 1948 se už nemohl vrátit do vlasti, a proto v r. 1950 působí v duchovní správě v tyrolské diecézi Brixenu. V r. 1958 obhájil disertační práci na téma „Církev v díle Jana Stojkoviče z Dubrovníku“ a získal doktorát z teologie. Na Lateránské univerzitě dále studuje obojí právo a paleografii (věda zabývající se historickým písmem a písemnictvím – pozn. autor recenze). Právnická studia ukončuje dosažením licenciátů (akademická hodnost mezi Bc. a Mgr. – pozn. autor recenze) z kanonického, římského, středověkého a moderního srovnávacího práva. V letech 1961–1964 působí jako odborný asistent na univerzitě v Mohuči. V tomto městě také 7 let řídil duchovní správu pro Italy zde žijící a nadále zde také působí jako soudce nebo advokát při biskupském soudu. V Raunheimu sloužil 19 let jako farář a nyní žije v Rockenbergu. Pro své historické práce čerpal podklady z rukopisů uložených v mnoha evropských knihovnách.(zdroj životopisu: http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?t=858)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Karel Čapek

1890 - 1938