Alois Ambrůz

česká statistiky

Nahrávám...

Životopis

Alois Ambrůz se narodil na jižním Valašsku, v početné rolnické rodině, v kraji položeném mezi Slavičínem a Klobouky, kterému říkají Valašská Haná, ve vsi Vrbětice. Zde řeka Vlára spojuje kraj se Slovenskem. Šťastné mládí navzdory válečným pohromám završil maturitou na reálném gymnáziu v Uherském Brodě.
Po ní se usadil v Ostravě, kde studoval na starobylé vysoké škole báňské, přenesené do města z Příbrami. Po úspěšném ukončení hutního oboru a získání inženýrského titulu následovala dvouletá vojna a důstojnická hodnost. Po ní zaměstnání ve Vítkovických železárnách. Pro nesmiřitelný rozdíl ve svých názorech a názorech vládnoucí strany, dal přednost směnové práci dělníka na ocelárně.
Po roce strana ustoupila a povolila zaměstnání v nově vytvořeném výzkumném ústavu Nové hutě. Zde začal pracovat v oboru ocelářském a ve výrobě supertěžkých výkovků. Ztrátovou výrobu brzy přivedl na kvalitativně a ekonomicky světovou úroveň. Pokračování práce zastavily tanky z východu, které ho i s rodinou vytlačily do Kanady. V Kanadě pokračoval na ocelářském výzkumu. Také zde výsledky jeho práce pomohly podniku zdvojnásobit v krátkém čase zisk.
Když dozrál čas, rozhodl se uložit bouřlivou životní moudrost do povídek a románů, kterým říká novely. V nich nezapomíná na svůj lid z pomezí Karpat, na svůj národ a na jazyk, o němž se netají, že je nejlahodnější pod .
podle autorova vyprávění

Zdroj životopisu: Alois Ambrůz - Radovánky poznovu

Populární autoři: