Alfred de Musset

francouzská, 1810 - 1857

Nahrávám...

Životopis

Louis Charles Alfred de Musset (11.12.1810 Paříž – 2.5.1857 Paříž) byl francouzský romantický básník, dramatik a prozaik, básník bolesti a vášní i lehké fantazie.

Alfred de Musset pocházel z urozeného starého rodu, kde kultura a zvláště literatura, hrála rozhodující roli. V Paříži prožil šťastné dětství. De Musset byl velmi ctižádostivý. Celou svou bytost dával v plen lásce a literární tvorbě. O jeho ctižádosti svědčí i to, že kromě literatury se chtěl věnovat také lékařství, které dokonce začal studovat, a výtvarnictví. Zvítězila však literatura.

Dříve, než vstoupil do literatury, zkoušel Alfred de Musset štěstí v malířství. Žil bohémským životem. Zachovával postoj blazeovaného světáka povzneseného nad každodenní vřavu.

Alfred de Musset byl patrně nejrozporuplnější tvůrčí osobností své generace. Psaním veršů se zabýval už v mládí. Debutoval v devatenácti letech básněmi nezvyklé formální dokonalosti. Neurovnaný osobní život se Musset pokusil vyřešit vztahem ke spisovatelce George Sandové. Komplikovaný milostný poměr ale skončí bolestivým rozchodem.

Motivy bouřlivého vztahu vtělil Alfred de Musset do svého jediného románu - Zpověď dítěte svého věku, který zůstane jeho patrně nejznámějším dílem.

Alfred De Musset byl zřejmě nejvýznamnějším dramatikem francouzského romantismu. Sám se ovšem k romantikům nepočítal. Prohlašoval, že v jeho knihovně klidně sousedí Shakespeare s Racinem. I když se pohyboval v blízkosti Victora Huga, nikdy nevstoupil do řad romantiků. V roce 1832 se s Hugovým kruhem rozešel. Po osobním rozchodu s Hugovým kruhem se s ním rozešel i v pojetí dramatu. Začal psát proverby, což byl žánr oblíbený v šlechtických salónech 17. století. Proverb ilustroval platnost nějakého pořekadla nebo přísloví a na konci představení měli diváci znění těchto předloh uhádnout. Musset ve svých poverbech navázal na tradici francouzských konverzačních veseloher 18. století.

Smrtí Alfreda de Musset odešel básník, na kterého vzpomínal Emile Zola i literární kritik Sainte-Beuve. De Musset zemřel v sedmačtyřiceti letech a svým rozlehlým literárním dílem udivil další generace, které již posuzovaly jeho práci
jako celek.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994