Aleš Vyskočil

česká, 1973

Nahrávám...

Životopis

Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D., se narodil v roce 1973 v Jihlavě. V letech 1992-1999 studoval historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pro svou diplomovou práci si vybral téma Chrlice a historii jedné z brněnských městských částí. Poté pokračoval postgraduálním studiem a zpracoval disertační práci nazvanou Moravský státní úředník a vrcholné Rakousko-Uhersko. Přitom od roku 1999 pracuje v Historickém ústavu Akademie věd České republiky v oddělení dějin 19. století. Specializuje se na politické a správní dějiny Moravy druhé poloviny devatenáctého století, zejména dějiny úřednictva, dějiny průmyslového Brna a historicko-geografické aspekty proměn krajiny v souvislosti s modernizačními procesy 19. století. Mgr. Aleš Vyskočil je také výkonným redaktorem projektu Atlasu českých dějin a od roku 2003 je členem týmu připravujícího multimediální výukový program České dějiny, určený pro žáky základních škol.

Zdroj životopisu: www.rozhlas.cz