Koupit knihy

Alena Slezáčková

česká, 1972


Nahrávám...

Životopis

Absolvovala magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde také následně získala doktorát z klinické psychologie. V současné době vyučuje na Psychologickém ústavu FF MU a věnuje se také výzkumné činnosti na Psychologickém ústavu Akademie věd ČR. Těžištěm jejího výzkumného zájmu je studium silných stránek charakteru, možnosti pozitivní edukace a posttraumatický rozvoj osobnosti. Je zakladatelkou Centra pozitivní psychologie v ČR (www.pozitivni-psychologie.cz), zástupkyní ČR v Evropské společnosti pozitivní psychologie (ENPP) a členkou vedení Mezinárodní asociace pozitivní psychologie (IPPA Board of Directors). Je autorkou odborných i popularizačních textů z oblasti základního výzkumu a aplikačních možností pozitivní psychologie a v této oblasti se věnuje také přednáškové a lektorské činnosti.(zdroj životopisu: Grada Publishing)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
Wilbur Smith

1933 - 2021
Agatha Christie

1890 - 1976