Alena Plháková

česká, 1954

Nahrávám...

Životopis

doc. PhDr. Alena Plháková, CSc. (*27.2.1954 Vsetín) je klinická a poradenská psycholožka působící na Katedře psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorkou Učebnice obecné psychologie, sloužící často jako učebnice základních kurzů psychologického studia.
Absolventka výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, řádná členka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Zkoumá implicitní teorie inteligence, maskulinity a feminity, zabývá se možnostmi výkladu snů.
Vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Dlouhodobě se zabývá problematikou inteligence a tvořivosti, historií psychoanalytického hnutí a postmoderní psychologii.

V letech 1969–1973 navštěvovala gymnázium ve Zlíně. Od roku 1973 studovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu let 1978–2000 získala postupně tituly PhDr. a doc. v Olomouci a v Brně na Masarykově univerzitě získala titul CSc. 2. března 2009 byla jmenována profesorkou v oboru klinické psychologie tehdejším prezidentem České republiky Václavem Klausem.
V rámci postgraduálního studia absolvovala kurz hypnózy pod vedením prof. Stanislava Kratochvíla.
Mezi léty 1978 a 1981 pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně ve Zlíně a poté působila v Psychiatrické léčebně v Kroměříži jako klinická psycholožka do roku 1985 u prof. Kratochvíla. Následující čtyři roky se zabývala poradenstvím v Manželské a předmanželské poradně v Kroměříži. Od roku 1995 působí v Olomouci, nejprve rok na Katedře psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty a poté na Katedře psychologie Filozofické fakulty. Přednáší obecnou a kognitivní psychologii, dějiny psychologie a psychodynamické teorie osobnosti. Také vede studentské práce, zabývá se výzkumem a působí ve studentské poradně. Je autorkou publikací Učebnice obecné psychologie, Dějiny psychologie a dalších monografií. Jejími oblastmi zájmu jsou především psychodynamická teorie a výklad snů, inteligence a kreativita. Věnovala se také psychologii maskulinity a feminity, psychologii vědy a českým dějinám psychologie, především osobností Vladimíra Tardyho. Má ráda staré filmy, například z Hitchcockovy produkce; chov psů, fotografování a rodinu.

Zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alena_Plh%C3%A1kov%C3%A1

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938
Johanna Lindsey

1952 - 2019
George Gamow

1904 - 1968