Albert Pražák

česká, 1880 - 1956

Nahrávám...

Životopis

Prof. Albert Pražák je pozapomenutá a přitom výjimečná česká osobnost. Za první republiky odvedl jako jeden z českých vědců velký kus práce při zřízení Univerzity Komenského v Bratislavě. Stal se velkým propagátorem čechoslovakismu a jednotného československého jazyka, dnes už také pozapomenutých, nikoliv však historicky bezvýznamných pojmů.
V roce 1993 mu prezident Václav Havel posmrtně udělil řád T. G. Masaryka.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Carl Sagan

1934 - 1996