Albert Pilát

česká, 1903 - 1974

Nahrávám...

Životopis

Narodil 2. 11. 1903 v Praze, zemřel 29. 5. 1974 tamtéž.
Český mykolog, botanik i popularizátor botaniky. Studoval na Akademickém gymnáziu, na přírodovědecké fakultě UK byl žákem J. Velenovského. V roce 1926 dosáhl doktorátu, od roku 1960 člen korespondent ČSAV. Od roku 1930 byl zaměstnancem botanického oddělení Národního muzea a od roku 1948 vedoucím zdejšího mykologického oddělení. Byl také šéfredaktorem časopisu Česká mykologie, přispíval do Živy. Zabýval se taxonomií hub, sledoval rozšíření a život hub v jednotlivých biotopech, všímal si mykorrhitických vztahů hub k vyšším zeleným rostlinám a řasám.
Patřil ale i k nejvýznamnějším českým popularizátorům mykologie i botaniky. V souvislosti se studiem hub se dostal záhy i k dendrologii, věnoval se především dřevinám našich zahrad a parků. Jeho zálibou bylo pěstování skalniček, navštívil proto celou řadu pohoří světa a výsledky svého zájmu o ně shrnul ve dvou knihách o alpínkách. Ilustrátorem jeho knih často býval malíř Otto Ušák.
Pilátova publikační činnost je ohromující, vytvořil na 580 publikací a odborných článků, řada z jeho knih vyšla i v cizojazyčných mutacích, knihy vycházely ještě dlouho po jeho smrti.

Zdroj životopisu: http://botany.cz/