Adolf Heyduk

česká, 1835 - 1923

Nahrávám...

Životopis

Adolf Heyduk byl básník, člen májové družiny, propagátor česko-slovenských vztahů.

Adolf Heyduk se narodil v rodině truhláře, později hostinského. Studoval reálku v Praze a techniku v Brně a v Praze. Od roku 1860 působil jako profesor kreslení, stavitelství a krasopisu na reálce v Písku, kde žil až do své smrti.

Od roku 1857, kdy se Adolf Heyduk seznámil s Janem Nerudou, byl jeho blízkým přítelem. Byl nadšeným propagátorem česko-slovenské vzájemnosti.

Adolf Heyduk hodně cestoval – Slovensko, Šumava, Itálie, Kavkaz aj., a jeho zážitky z cest se odrážejí i v jeho dílech.

Jako jediný z básníků Nerudovy generace se dočkal svobodného československého státu. Zemřel v roce 1923 v Písku.