Abraham Fornander životopis

švédská, 1812 - 1887

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

Abraham Fornander (04.11.1812 - 1. listopadu 1887) byl původem Švéd, později emigroval, až se po různých životních peripetiích usadil na Havaji.
Narodil se narodil v Öland , Švédsko v rodině duchovního, navštěvoval gymnázium v Kalmar , věnoval se studiu latiny , řečtiny a hebrejštiny, pokračoval ve studiích na univerzitě v Uppsale , kde studoval teologii, později na univerzitě v Lundu v roce 1830. V roce 1831 opouští vysokoškolská studia, aby se věnoval své rodině, která prožívala těžké časy.
Po rodinné rozepři odchází ze Švédska do Ameriky, kde je nakonec nucen nastoupit na velrybářskou loď a plaví se po mořích do roku 1944, kdy v Honolulu opouští loď a po zbytek života zůstává na Havaji.
Krátce působí jako zeměměřič, později se věnuje žurnalistice, získává občanství a zapojuje se do veřejného života království. Na konci roku 1863 uznánavá nový havajský král Kamehameha V Fornanderovy kvality a jmenuje jej do národního rady, ve které bylo třicet nejvýznamnějších mužů na havajských ostrovech.
V tomto období zastává celou řadu různých funkcí v královském etablishmentu, přitom se ale plně věnuje etnografii, zkoumá původ Polynézanů, sbírá a publikuje legendy a rodokmeny, porovnává jednotlivé jazyky a zaslouženě se stává známým v mezinárodních vědeckých kruzích a získává řadu ocenění jak na Havaji, tak v USA a rodném Švédsku.
(zdroj životopisu: http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Fornander)

Ocenění