Knihy

»

Zdravotnictví

Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťováníVýživový stav člověka a způsoby jeho zjišťováníZ. Brázdová

Skripta jsou pomůckou pro hodnocení vlivu výživy na lidský organismus. Jsou určena středním zdravotnickým pracovníkům, ale díky náročnosti dané problematiky poslouží i k prohloubení znalostí lékařů.více


OrtopedieOrtopedieP. Dungl

Rozsáhlý přehled lékařského oboru ortopedie.více


1 + 1, aneb, První pomoc a druhá navíc1 + 1, aneb, První pomoc a druhá navícD. Sedlická

více


Kapitoly z logopedieKapitoly z logopedieJ. Balašová

více


Regenerační a sportovní masážeRegenerační a sportovní masážeJ. Riegerová

více


Úvod do komunitního ošetřovatelstvíÚvod do komunitního ošetřovatelstvíD. Jarošová

Odborná publikace, která je ojedinělá na českém trhu, je určena studujícím ošetřovatelství a porodní asistence, sestrám v komunitní praxi a také dalším poskytovatelům komunitní péče. Předkládá čtenářům základní východiska a principy komunit...více


Psychiatrie v ordinaci praktického lékařePsychiatrie v ordinaci praktického lékařeR. Honzák

Kniha, která je rozdělena do 15 tematických kapitol, obsahuje ucelený přehled psychiatrické problematiky, s níž se setkávají zejména praktičtí lékaři. Čtenář se mj. seznámí s nejčastějšími syndromy psychických poruch, duševními poruchami do...více


EKG pro sestryEKG pro sestryE. Sovová

Kniha je určena jako základní pomůcka pro výuku sester na kardiologickém oddělení a pro výuku studia ošetřovatelství. Jednoduchým a přehledným způsobem seznamuje čtenáře se základními principy EKG, základními fyziologickými a patologickými ...více


Sociální práce ve zdravotnictvíSociální práce ve zdravotnictvíI. Kuzníková

Kniha je určena pracovníkům profese sociální práce, včetně sociální práce ve zdravotnictví, a studentům sociální práce a zdravotnických oborů. Soustředí se na základní otázky sociální práce ve zdravotnictví, která má u nás mnohaletou tradic...více


Komunitní ošetřovatelstvíKomunitní ošetřovatelstvíA. Hanzlíková

více


Anatomie VIII. Periferní nervový  systémAnatomie VIII. Periferní nervový systémP. Petrovický

Doplněno názornými ilustracemi.více


Preklinická pediatriePreklinická pediatrieK. Provazník

Druhé, přepracované vydání původní učebnice pediatrické propedeutiky, kterou připravil kolektiv zkušených odborníků ze 2. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zaplňuje existující mezeru v pre- a postgraduálním vzdělávání. Text ...více


Speciální onkologieSpeciální onkologieZ. Adam

Učebnice VŠ pro nespecialisty a studenty lékařské fakulty jako základní přehled oboru.více


Mezinárodní klasifikace nemocíMezinárodní klasifikace nemocíM. Šantrůček

V této publikaci, která má povahu oficiální pomůcky pro všechna interesovaná pracoviště, je uveden podrobný seznam nemocí, úrazů a příčin smrti (MKN) ve znění 9. decenální revize Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin sm...více


Depresivní porucha v neurologické praxiDepresivní porucha v neurologické praxiJ. Roth

Moderní informace o depresivní poruše, návod k praktické diagnostice a terapii depresivní poruchy. Pro lékaře neurology.více


Kurz sonografieKurz sonografieM. Hofer

Příručka pro lékaře, kteří ve své praxi využívají diagnostické možnosti ultrazvuku. Tipy pro začátečníky, tabulky, cvičení, testy.více


Sociální práce s lidmi s duševním onemocněnímSociální práce s lidmi s duševním onemocněnímM. Venglářová

Příručka určená pracovníkům pomáhajících profesí a studentům souvisejících oborů popisuje obecné zásady sociální práce a metody používané v práci s klienty s mentálním postižením.více


Funkce - Diagnostika - Terapie hlubokého stabilizačního systémuFunkce - Diagnostika - Terapie hlubokého stabilizačního systémuI. Palaščáková Špringrová

Publikace je určena pro fyzioterapeuty a přidružené obory. Doplňuje poznatky a přednášky metodik v rehabilitaci a diferenciální diagnostiky. Obsahuje základní informace o hlubokém stabilizačním systému a jeho problematice. Pro práci s texte...více


Crohnova nemoc a ulcerózní kolitidaCrohnova nemoc a ulcerózní kolitidaR. Červenková

Informace mají cenu jen tehdy, pokud se dostanou k těm pravým lidem a ti je správně pochopí. Říká se to jednoduše, ovšem už hůř naplňuje, zejména jde-li o oblast medicíny. Latinské termíny a spletitá sucharská souvětí sice dodávají lékařský...více


Transfuzní lékařstvíTransfuzní lékařstvíJ. Masopust

Po mnoha letech se na český knižní trh dostává souborná učebnice transfuzního lékařství sepsaná předními českými odborníky, která reflektuje revoluční změny tohoto oboru v posledních dvou desetiletích. Publikace nabízí informace o vlastnos...více


Základní norma zdravotnických znalostíZákladní norma zdravotnických znalostík. autorů

Právě držíte v rukou nové vydání publikace, která doslova a do písmene pomáhá zachraňovat lidské životy. Základní norma zdravotnických znalostí obsahuje hlavní principy a správné základní postupy první pomoci, zpracované v plném souladu se ...více


Fotoprotekce kůžeFotoprotekce kůžeK. Ettler

Ultrafialové záření (UV-B i UV-A) je součástí slunečního světla, je vyzařováno i některými umělými zářiči (např. v soláriích). Na lidskou kůži může mít řadu nežádoucích účinků krátkodobých (solární popálení, vznik fotodermatóz), ale také dl...více


Propedeutika vnitřního lékařstvíPropedeutika vnitřního lékařstvíL. Chrobák

Učebnice zaměřená na komunikaci s nemocným, na zvládnutí získání anamnézy a na osvojení fyzikálních vyšetřovacích metod, které představují první a základní přístup k nemocnému.více


Somatologie I. a II.Somatologie I. a II.R. Rokyta

Somatologie patří k základním předmětům na školách zdravotnického typu.Somatologie je důležitým prostředkem k poznání funkce zdravého těla,a tím i základem k pochopení funkce těla za patologických okolností a podstaty léčení těchto stavů....více


První pomoc I - pro studenty zdravotnických oborů 1První pomoc I - pro studenty zdravotnických oborů 1J. Kelnarová

více


Nový lékařský rádceNový lékařský rádceK. Pur

Kniha o zdravovědě se zvláštním zřetelem k nejnovějším poznatkům k domácím léčbám.více


Mikrobiální biofilmyMikrobiální biofilmyM. Votava

Publikace shrnuje nejdůležitější poznatky získané dosavadním výzkumem mikrobiálních biofilmů v humánním a přírodním prostředí. Na psaní jednotlivých kapitol se podíleli odborníci z praxe i akademického prostředí, kteří se problematikou biof...více


Alergologie v kostceAlergologie v kostceP. Čáp

Autoři – alergolog a imunolog - nabízejí širokému okruhu lékařů stručné a srozumitelné informace využitelné především v jejich každodenní praxi. Text je ušetřen oborových podrobností, přesto však nic nebrání tomu, aby v knize našli přínosné...více


Práce sestry na operačním sálePráce sestry na operačním sáleM. Duda

Monografie, dosahující úrovně vysokoškolské učebnice, seznamuje s nejnovějšími odbornými poznatky důležitými pro sálové zdravotní sestry.více


Laboratorní diagnostikaLaboratorní diagnostikaT. Zima

Monografie je určena nejen pregraduálním a postgraduálním studentům, ale všem lékařům, kteří užívají laboratorní vyšetření. Kniha obsahuje kromě známých, řadu desítek let používaných testů a analytů také moderní postupy včetně molekulárně b...více


Endokrinologie III.Endokrinologie III.V. Zamrazil

Kniha vychází v rámci Postgraduálního klinického projektu. Cílovou skupinou jsou lékaři v přípravě na atestaci 1. stupně z Vnitřního lékařství. Publikace by také mohla být základní “encyklopedickou příručkou” pro praktické lékaře či pro lék...více


Tanatologie v ošetřovatelstvíTanatologie v ošetřovatelstvíJ. Kelnarová

Tanatologie v ošetřovatelství seznámí sestry s problematikou umírání a smrti od nejstarších lidských dějin až po současnost. Dále se dočteme, co prožívá umírající, jakými emocemi prochází sestra při ošetřovatelské péči o umírající a zemřelé...více


EpidemiologieEpidemiologieD. Göpfertová

Účelem publikace je seznámit čtenáře s epidemiologickou metodou práce a obecnými principy epidemiologických studií aplikovaných při sledování zdravotního stavu populace, ve vědeckovýzkumných aktivitách v nejrůznějších oborech medicíny i při...více


Umělé oplodnění I.Umělé oplodnění I.M. Mrázek

Základní informace o léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce.více


Učebnice speciální neurologieUčebnice speciální neurologieZ. Kadaňka

„Učebnice speciální neurologie“ je určena studentům lékařské fakulty. Obsahuje podstatné znalosti z neurologie, které by měl posluchač znát pro úspěšné zvládnutí zkoušky a které budou sloužit v budoucnosti v jeho orientaci ve všeobecné medi...více


Klinická elektroencefalografieKlinická elektroencefalografieJ. Hovorka

Základy klasifikace a interpretace. Přiručka je určena všem lékařům, kteří ve své klinické praxi používají EEG vyšetření.více


Lidé, alkohol, drogyLidé, alkohol, drogyV. Šedivý

Kniha z osmdesátých let minulého století, zabývající se problematikou alkoholu a drog v tehdejší Československé společnosti.více


Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revizeMezinárodní klasifikace nemocí - 10. revizek. autorů

MKN-10: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decenální revize (kapesní formát) - je výsledkem revize, jež vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) v Ženevě a na které se podílela...více


Očkovanie v špeciálnych situáciáchOčkovanie v špeciálnych situáciáchk. autorů

Publikace – svým obsahem ojedinělá v Česku i na Slovensku – představuje nadstavbový text, který navazuje na všechny do této doby vydané základní knihy o očkování. V rámci třiceti kapitol nabízí komplexní pohled na problematiku očkování spec...více


Almanach ambulantní gynekologieAlmanach ambulantní gynekologieT. Fait

Praktický gynekolog je lékař prvního kontaktu. Většina žen jej navštěvuje po celý život. A tak vedle klasických otázek reprodukčního zdraví (antikoncepce, hormonální substituce, opakované vaginitidy, močové infekce, inkontinence) může řešit...více


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >