Knihy

»

Vzdělání

Efektivní výukové nástroje pro učiteleEfektivní výukové nástroje pro učiteleP. Ginnis

Tato publikace klade větší důraz na to, jak se učíme a vyučujeme, spíše než na to, co se učíme a vyučujeme. Zaměřuje se na zvýšení úspěšnosti žáků a poskytuje řadu možností pro učitele k rozvoji jejich stylu výuky, poslouží jako podnět k pr...více


Dítě a mateřská školaDítě a mateřská školaS. Koťátková

Nástup do mateřské školy je pro každé dítě jistě významným životním momentem. A nejen pro dítě, ale také pro jeho rodiče. Náhle se musí změnit celý rytmus rodiny a není to právě jednoduché období. Právě pro tyto náročné okamžiky je určena k...více


Zájmové vzdělávání dospělýchZájmové vzdělávání dospělýchM. Šerák

Práce komplexně popisuje oblast zájmového vzdělávání dospělých a hodnotí jeho význam pro rozvoj jedince a společnosti. Text analyzuje informační materiály, které ukazují situaci této oblasti v ČR, zabývá se situací na trhu vzdělávání, chara...více


Úvod do sociální pedagogikyÚvod do sociální pedagogikyB. Lazarová

Skripta se snaží doplnit jistou mezeru, která existuje ve studijní literatuře. Mohou se uplatnit při rozšíření poznání nejen studentů oboru, ale také širší pedagogické veřejnosti. Jednotlivé kapitoly se věnují vybraným tématům typicky patří...více


Aktuální témata učení a vzdělávání dospělýchAktuální témata učení a vzdělávání dospělýchM. Dvořáková

více


Úvod do teorií vzdělávání dospělých pro andragogyÚvod do teorií vzdělávání dospělých pro andragogyM. Dvořáková

Studijní text pro kombinované studium. Určeno pro formu studia a studijní program (obor): Andragogika v profilaci na personální management, kombinované studium.více


Speciálněpedagogická andragogika - metodikaSpeciálněpedagogická andragogika - metodikaO. Müller

více


Úvod do evaluace a hodnocení ve vzdělávání dospělých pro andragogy: Studijní text pro kombinované studiumÚvod do evaluace a hodnocení ve vzdělávání dospělých pro andragogy: Studijní text pro kombinované studiumM. Dvořáková

Studijní text pro kombinované studium. Určeno pro formu studia a studijní program (obor): Andragogika v profilaci na personální management, kombinované studiumvíce


Dejiny pedagogikyDejiny pedagogikyA. Reble

Vývin pedagogiky a školstva v kultúrnych dejinách ľudstva s dôrazom na novoveké dejiny a dvadsiate storočie. Najvýznamnejší pedagógovia a ich koncepty v historickom kontexte. Kniha vznikla z práce nemeckých učiteľov v oblasti vzdelávania ...více


Začiatky vzdelanosti vo Veľkomoravskej ríšiZačiatky vzdelanosti vo Veľkomoravskej ríšiA. V. Isačenko

více


Prehľad dejín slovenskej literatúry a vzdelanostiPrehľad dejín slovenskej literatúry a vzdelanostiŠ. Krčméry

více


Nihilistický kontext kultivácie mladého človekaNihilistický kontext kultivácie mladého človekaA. Rajský

Táto monografia si vzala za cieľ preskúmať nihilistické kultúrne pozadie súčasnej mládeže a jej výchovy.více


Podzemní univerzita: Vznik a organizace brněnských bytových přednášek a seminářů (1984-1989)Podzemní univerzita: Vznik a organizace brněnských bytových přednášek a seminářů (1984-1989)P. Oslzlý

Unikátní cyklus neoficiálních bytových přednášek a seminářů pořádaných skupinou brněnských intelektuálů ve spolupráci s britskou Jan Hus Educational Foundation v letech 1984-1989 v Brně.více


Žijeme v Evropě: průvodce evropskou terminologií pro učitele a studenty učitelstvíŽijeme v Evropě: průvodce evropskou terminologií pro učitele a studenty učitelstvíE. Walterová

Publikace blíže vysvětluje evropské a evropanské termíny. Obzvlášť se zaměřuje na oblast vzdělávání a výchovy k evropanství. Kniha byla vydána s cílem připravit odbornou veřejnost co nejlépe na stávající politické změny. Slovník určený př...více


Vzdělávací systémy v zahraničíVzdělávací systémy v zahraničíV. Ježková

Skripta pro posluchače pedagogické fakulty Univerzity Karlovyvíce


Světla a temnoty Jana Ámose Komenského aneb člověk známý neznámýSvětla a temnoty Jana Ámose Komenského aneb člověk známý neznámýM. Prokešová

První část publikace je napsána v podobě fiktivního rozhovoru s J. A. Komenským, druhá část je přenosem jeho myšlenek do současnosti.více


Vybrané problémy vzdělávací politikyVybrané problémy vzdělávací politikyA. Veselý

Držíte v ruce publikaci, která je součástí trilogie učebních textů o vzdělávací politice. Vedle první části trilogie "Teorie a nástroje vzdělávací politiky" a druhé "Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu&qu...více


Studentské posuzování kvality výuky na celouniverzitní úrovniStudentské posuzování kvality výuky na celouniverzitní úrovniJ. Mareš

Autoři strukturovaně a poměrně vyčerpávajícím způsobem analyzují a kriticky hodnotí současné vědecké poznatky a výsledky empirického šetření věnované studentskému posuzování výuky. Podnětná je analýza hodnotících standardů v Austrálii. Důsl...více


Školní vzdělávání v Ruské federaciŠkolní vzdělávání v Ruské federaciE. Walterová

Část studie, vypracovaná českými autorkami, zprostředkuje na školní vzdělávání "pohled zvenku", který lze považovat za "objektivní", "neutrální", pouze minimálně ovlivněný přímými zkušenostmi. "Pohled zevn...více


Školní vzdělávání ve ŠvédskuŠkolní vzdělávání ve ŠvédskuD. Greger

Část studie, vypracovaná českými autory, zprostředkuje na školní vzdělávání „pohled zvenku“, který lze považovat za „objektivní“, „neutrální“, neovlivněný vlastními přímými zkušenostmi autorů. „Pohled zevnitř“ přináší závěrečná kapitola švé...více


V duchu autority a slovenskej štátnostiV duchu autority a slovenskej štátnostik. autorů

Školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1939-1945.více


Ľudovít Štúr: pedagóg a tvorca koncepcie vzdelávaniaĽudovít Štúr: pedagóg a tvorca koncepcie vzdelávaniaĽ. Predanocyová

více


Školy české - Obraz jejich vývoje a osudů II. svazek 1848-1913Školy české - Obraz jejich vývoje a osudů II. svazek 1848-1913J. Šafránek

více


Rozvrh učiva mimoškolní branné průpravy mravní a naukové na období a vyučovací hodinyRozvrh učiva mimoškolní branné průpravy mravní a naukové na období a vyučovací hodinyJ. Karel

Rozvrh pro mimoškolní vzdělávání mládeže.více


Školní vzdělávání: zahraniční trendy a inspiraceŠkolní vzdělávání: zahraniční trendy a inspiraceD. Greger

Sborník představuje aktuální příspěvek k rozvoji české srovnávací pedagogiky. Zabývá se vybranými aspekty vzdělávání v zahraničí, případně obecnějšími trendy rozvoje či reforem vzdělávacích soustav (především kurikula) ve vybraných zemích, ...více


Školní vzdělávání v EstonskuŠkolní vzdělávání v EstonskuV. Ježková

Analyticko-srovnávací studie Školní vzdělávání v Estonsku je pátou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Titulu předcházely publikace Školní vzdělávání v Německu, Školní vzdělávání ve Velké Británii, Školní vzdělávání ve Švédsku a Š...více


Svätý Jozef Kalazanský - Priekopník vo vzdelávaní pre všetkýchSvätý Jozef Kalazanský - Priekopník vo vzdelávaní pre všetkýchM. Spinelli

Zakladateľ rehole piaristov a prvej verejnej novodobej školy sa dočkal svojho kvalitného životopisu. Autor Mario Spinelli nám svätého Jozefa Kalazanského približuje nielen ako svätca a zakladateľa rehole, ale predovšetkým ako človeka. Pomáh...více


Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu - Základní vzděláváníPostavení matematiky ve školním vzdělávacím programu - Základní vzděláváníE. Fuchs

Publikace reaguje na reformu našeho školství. Poskytuje podklady, náměty a doporučení, které pomohou učitelům matematiky při tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu. Může pomoci i rodičům a veřejnosti získat představu o změnách pohl...více


Ideologie jako kurikulární problém slabikářů a čítanek pro zvláštní školu vydaných v mezidobí let 1960 až 1983Ideologie jako kurikulární problém slabikářů a čítanek pro zvláštní školu vydaných v mezidobí let 1960 až 1983T. Vojtko

více


Svět nevidomýchSvět nevidomýchJ. Zeman

více


UAMbookUAMbookL. Kopalová

Univerzitní kniha, která představuje univerzitu v moderním stylu. Přiblíží vám střípky z univerzitního dění včetně zákulisí, zaměstnanců a oborů.více


Názorné vyučování a školaNázorné vyučování a školaM. Šustová

Kolektivní monografie je věnována obsáhlému tématu tvorby a využívání didaktických pomůcek na českých školách. Publikace přináší nejen ohlédnutí do historie, ale shrnuje také praktické zkušenosti současných pedagogů, které mohou být využity...více


Dcerám českým. Brněnský ženský vzdělávací spolek Vesna v letech 1870-1920Dcerám českým. Brněnský ženský vzdělávací spolek Vesna v letech 1870-1920A. Kalinová

více


Na vzdělání záleží - Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnostiNa vzdělání záleží - Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnostiT. Katrňák

Za posledních dvacet let došlo v České republice k zásadnímu nárůstu počtu studentů na vysokých školách. Jedním z důsledků je, že v naší populaci vzrostly podíly osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním na dvojnásobek. Prudký rozvoj vzdělá...více


Studie k předškolní pedagogiceStudie k předškolní pedagogiceH. Horká

Publikace zahrnuje výběr témat z předškolní pedagogiky, který je strukturován od pojednání o proměnách institucionálního vzdělávání dětí předškolního věku přes otázky vzdělávacího procesu (plánování, cíle, obsah a podmínky) až po kompetence...více


Teorie a nástroje vzdělávací politikyTeorie a nástroje vzdělávací politikyA. Veselý

Držíte v ruce publikaci, která je součástí trilogie učebních textů o vzdělávací politice. Hlavním důvodem k vydání těchto textů byl vznik specializace "vzdělávací politika" v rámci magisterského oboru veřejná a sociální politika n...více


Školní vzdělávání ve FranciiŠkolní vzdělávání ve FranciiV. Šťastný

Analyticko-srovnávací studie Školní vzdělávání ve Francii je sedmou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Studie zachovává obdobnou strukturu jako dřívější publikace v řadě, metodologicky se však kromě studia odborné literatury opír...více


Dospělý jedinec v hypermoderní společnostiDospělý jedinec v hypermoderní společnostiV. Gigalová

Tato kniha se inspiruje dílem Gillese Lipovetského, který současnou společnost charakterizuje jako hypermoderní. Znaky hypermodernity jsou mimo jiné ekonomická soutěž, rozkvět technologií a individualismu, a zvláště pak neustálá změna. Andr...více


Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1918Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1918M. Kamenický

Práca prezentuje výsledky historického výskumu medzinárodnej mobility študentov z Bratislavskej stolice od stredoveku po rok 1918 na základe skúmania matrík relevantných európskych univerzít a vysokých škôl. Najstarší doteraz známy záznam j...více


Podpora začlenění žáka s PAS do třídního kolektivuPodpora začlenění žáka s PAS do třídního kolektivuL. Bittmannová

Jak pracovat s třídním kolektivem, ve kterém je integrováno dítě s poruchou autistického spektra (PAS)? Jak podpořit pozitivní klima ve třídě a předcházet tak šikaně? Kdy je třeba informovat spolužáky dítěte s PAS a jejich rodiče o tom, že ...více


< 1 2 3 4 5 6 7 >