Knihy

»

Vzdělání

Ekoškolky a lesní mateřské školyEkoškolky a lesní mateřské školyT. Vošahlíková

Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol.více


Školní výkonová motivace žáků: dotazník pro žákyŠkolní výkonová motivace žáků: dotazník pro žákyV. Hrabal

více


Zákoník práce ve školské praxiZákoník práce ve školské praxiJ. Stránský

Podle právního vztahu ke dni 2. dubna 2016 Pracovní, sociální a stavební právo.více


Škola hrou: Knížka pro učitele a rodiče všech školákůŠkola hrou: Knížka pro učitele a rodiče všech školákůT. Houška

více


Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnostiMetodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnostiH. Košťálová

Členové vývojových týmů projektu Podpora poradců zpracovali metodickou oporu k cílené aplikaci rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti do výuky žáků, kterou Vám předkládáme k využití. Součástí metodiky je rozpracovaná definice ČG včet...více


Tvorba vzdělávacího programuTvorba vzdělávacího programuM. Prášilová

Zkonstruování vzdělávacího programu předpokládá zvládnutí řady odborných dovedností, zejména tzv. pedagogického projektování. V rámci své profesní přípravy se učitelé s nácvikem této dovednosti většinou nesetkali a nesetkávají. Učebnice by ...více


Dejiny školstva a pedagogikyDejiny školstva a pedagogikyk. autorů

Vysokoškolská učebnice, podrobně mapující celistvou historii vzdělávání a pedagogiky, vhodná pro všechny absolventy vysokých škol s pedagogickým zaměřením na vzdělávání, vychovatelství i mimoškolní výchovná zařízení....více


Zem a Vek revue 2018Zem a Vek revue 2018k. autorů

Je to kolekcia článkov autorov a spolupracovníkov časopisu Zem&Vek. Sú to nadčasové články uchopené v širšom rozsahu, v časopise nebol žiaden z nich publikovaný. Táto publikácia bude vychádzať každý rok vo februári a bude mimoriadne pút...více


Vzdělání jako provokaceVzdělání jako provokaceK. P. Liessmann

Všichni mluví o vzdělání. Stalo se sekulární naukou spásy, od níž si slibujeme řešení všech problémů – od potírání chudoby až k integraci migrantů, od změny klimatu až k boji proti teroru. Zatímco se však „vzdělání“ jako heslo stalo všudypř...více


Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školství v letech 1867-1918Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školství v letech 1867-1918K. Řezníčková

Dějinám českých středních škol se věnovalo už mnoho autorů. Tato kniha se však mnohem podrobněji zabývá jejich životem, a to zejména každodenním životem jejich studentů a profesorů. Čtenář se v ní tak může například dozvědět, jak to tehdy n...více


Zahrada za zdí - Příběh jedné školyZahrada za zdí - Příběh jedné školyC. Merrill

V roce 1958 založil Charles Merrill v Bostonu soukromou školu, kterou sám po 23 let řídil. Tyto životní zkušenosti popsal v knize Zahrada za zdí.více


Didaktika profesního vzdělávání dospělýchDidaktika profesního vzdělávání dospělýchJ. Mužík

Prudké zvyšování potřeby vzdělávání dospělých (pro které je používán název andragogika) je jedním ze základních atributů informační společnosti. Vzdělávat se musíme všichni, a to v podstatě nepřetržitě. Přitom jde o záležitost složitou a ná...více


AndragogikaAndragogikaM. Beneš

Vzdělávání dospělých je v současné době věnováno čím dál tím víc pozornosti. Kniha doc. Dr. Milana Beneše mapuje tento stále se rozvíjející obor v jeho multidisciplinárním pojetí a neopomíjí ani poznatky oborů příbuzných. Publikace čtenáře...více


AndrodidaktikaAndrodidaktikaJ. Mužík

Příručka pro lektory, manažery, metodiky i účastníky procesů vzdělávání dospělých. Lektor se může seznámit se specifikami vyučování a učení dospělých, s charakteristikou didaktického procesu a s hlavními didaktickými metodami pro práci s úč...více


Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinamiZážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinamiM. Švamberk Šauerová

Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití u dětí a dospívajících, dospělých a seniorů. Editor Markéta Šauerová.více


Andragogika - teoretické základyAndragogika - teoretické základyM. Beneš

více


Pedagogicko-psychologická problematika romských žáků ve vztahu k jejich školní úspěšnostiPedagogicko-psychologická problematika romských žáků ve vztahu k jejich školní úspěšnostiM. Kovaříková

více


Učení pro pracovištěUčení pro pracovištěP. Novotný

Práce předkládá čtenáři teoretickou a empirickou analýzu k tématu učení pro pracoviště. V knize je koncept učení pro pracoviště předložen ve třech rovinách. Za prvé coby akademický koncept napomáhající porozumět procesům učení v celé jejich...více


Odsouzeni k manuální práci - Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodiněOdsouzeni k manuální práci - Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodiněT. Katrňák

Kniha se zabývá procesem předávání vzdělanostního statusu z jedné generace na druhou. Zaměřuje se na dělnickou rodinu a zkoumá mechanismy, které vedou k tomu, že tak značná část dětí dělníků končí na konci devadesátých let dvacátého století...více


Odškolnění společnostiOdškolnění společnostiI. Illich

Polemický spis. Školy v rozvinutých společnostech jsou podle autora vším jiným, jenom ne místem vzdělávání. Změnu této situace vidí právě v odškolněné společnosti, tedy společnosti, která zásadně změní stávající formu školy. Jedná se o dnes...více


Integrace dětí s aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesuIntegrace dětí s aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesuR. Pešek

Publikace shrnuje výsledky dotazníkového průzkumu, který proběhl v APLA Praha v únoru a březnu 2012. Průzkum sledoval zkušenosti rodičů s integrací jejich dětí s AS a VFA do škol a vzdělávacího procesu. Motivací pro realizaci tohoto průzkum...více


ŠkolkaŠkolkaJ. V. Svoboda

Publikace autora, pražského učitele z počátku 19. století pojednávající o tom, jak v domácnostech i opatrovnách připravovat děti tělesně i duševně pro budoucí školu. Byl to první český pokus o položení základu předškolní výchovy....více


Asistence lidem s postižením a znevýhodněnímAsistence lidem s postižením a znevýhodněnímI. Uzlová

Kniha přináší základní informace o současném legislativním zajištění asistence, možnostech financování, organizaci a náplni práce asistenta, zásadách spolupráce s rodiči, učiteli a poradenskými pracovníky, nabídne praktická doporučení týkaj...více


Stručné dějiny pedagogikyStručné dějiny pedagogikyV. Štverák

Základní příručka nejen pro studenty, nýbrž i pro širší okruh zájemců.více


100 rokov slovenského gymnázia v Martine (1867 - 1967)100 rokov slovenského gymnázia v Martine (1867 - 1967)k. autorů

Pamätnica vydaná pri príležitosti stého výročia založenia slovenského patronátneho evanjelického gymnázia v Martine (1867-1967). V knihe sa dočítate množstvo informácií o histórii gymnázia (napr. aj v období Slovenského štátu), o profesoroc...více


Školská pedagogikaŠkolská pedagogikaZ. Baďuríková

Pedagogika a svet výchovy, inštitucionalizácia výchovy a procesuálne vymedzenie výchovy...více


Návrh pojetí obecné školyNávrh pojetí obecné školyZ. Helus

Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.: Návrh pojetí obecné školy. Pojetí 1. stupně povinné školní docházky. Dítě jako východisko transformace obecné školy.více


Kompetence ve vzdělávání dospělýchKompetence ve vzdělávání dospělýchJ. Veteška

Publikace se teoreticky a metodologicky zabývá významným fenoménem přelomu 20. a 21. století – klíčovými kompetencemi v kontextu sociálních a hospodářských změn. Autor dává uvedené kompetenční pojetí do širších edukačních souvislostí, a to ...více


Dějiny předškolní pedagogikyDějiny předškolní pedagogikyZ. Syslová

Text Dějiny předškolní pedagogiky poskytuje stručný vhled do vývoje předškolního vzdělávání jednak v českých zemích, jednak v některých zemích Evropské unie. Je zde zachycen historický kontext pojetí dětství od pravěku do konce 20. století,...více


Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku: Dějiny - správa - úřední písemnosti (do rokuStudentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku: Dějiny - správa - úřední písemnosti (do rokuM. Holá

Kniha sleduje více než dvousetletou historii pěti studentských kolejí pražské univerzity (koleje Českého národa, Nazaretské, Litevské, Rečkovy a Laudovy). Postihuje různé aspekty svázané s jejich vznikem a fungováním v pozdním středověku a ...více


Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republiceUčíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republiceL. Rabušic

Publikace, kterou uvozuje otázka Učíme se po celý život?, je jedním z výstupů z výzkumného projektu, který byl věnován tématu vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu, v různých formách a s různým obsahovým zaměřením, to vše na...více


Jak vzdělávat dospěléJak vzdělávat dospěléJ. Barták

Metodika a metody vzdělávání dospělých. Zvláštnosti výchovy a vzdělávání dospělých. Formy vzdělávání dospělých. Osobnost vzdělavatele dospělých. Vzdělávání dospělých v organizacích. Jan Barták si v duchu Sokratově klade správné otázky, jde ...více


Kompendium pedagogické psychologie dospělýchKompendium pedagogické psychologie dospělýchP. Hartl

více


Čas ve výchově, umění a sportuČas ve výchově, umění a sportuN. Pelcová

Jde o dvanáctou v řadě konferenci, která se věnuje interdisciplinárnímu pohledu vždy na některé z vybraných filosofických témat – nyní je to čas. Budeme se jím zabývat z pozic myšlení filosofického, pedagogického, uměnovědného, kinantropolo...více


Jak Irové zachránili civilizaciJak Irové zachránili civilizaciT. Cahill

Vyprávění jednoho z významných znalců irských dějin o činnosti irských mnichů a písařů při ochraně západního písemnictví a tvorbě středověkého evropského myšlení.více


Výchova a vzdelávanie v základných diskurzochVýchova a vzdelávanie v základných diskurzochB. Pupala

více


PRVNÍ ČESKÁ SEDLÁŘSKÁ UČEBNICE pro školy, tovaryše a mistryPRVNÍ ČESKÁ SEDLÁŘSKÁ UČEBNICE pro školy, tovaryše a mistryF. Šimek

Sedlářská učebnice, odborná literatura pro podnikání řemeslné. Povoleno Ministerstvem informací v Praze.více


Společnost a vědění II: od Encyklopedie k WikipediiSpolečnost a vědění II: od Encyklopedie k WikipediiP. Burke

Peter Burke, emeritní profesor kulturní historie na univerzitě v Cambridgi, touto knihou navazuje na první díl svého souhrnného zamyšlení nad vztahem Společnosti a vědění a oba svazky souborně podávají přehled o vývoji znalostních a vzděláv...více


Dva světy základní školy? - úskalí přechodu z 1. na 2. stupeňDva světy základní školy? - úskalí přechodu z 1. na 2. stupeňE. Walterová

Kniha Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň je kolektivním výstupem projektu Centrum základního výzkumu školního vzdělávání řešeného v letech 2006-2011. Zabývá se základní školou, institucí, která v České republice pos...více


Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu Čtyřletá gymnáziaPostavení matematiky ve školním vzdělávacím programu Čtyřletá gymnáziaD. Hrubý

Ve školním vzdělávacím programu na čtyřletá gymnázia. Tvorba školního vzdělávacího programu je nelehký úkol. Uvedenou publikací se mohou učitelé inspirovat při jeho vypracovávání ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v rámci R...více


< 1 2 3 4 5 6 7 >