Knihy

»

Vzdělání

Proč nezavádět školné
Proč nezavádět školné
J. Keller
Securitas Imperii 33
Securitas Imperii 33
L. Babka
Jak napsat diplomovou práci
Jak napsat diplomovou práci
U. Eco
Vševýchova
Vševýchova
J. A. Komenský
Filozofické základy výchovy
Filozofické základy výchovy
W. Brezinka
Přístupy k managementu vzdělávání v kontextu České republiky
Přístupy k managementu vzdělávání v kontextu České republiky
M. Tureckiová
Dějiny pedagogiky
Dějiny pedagogiky
D. Kasperová
Androdidaktika
Androdidaktika
J. Mužík
Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti.
Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti.
V. Vojtová
Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění
Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění
K. P. Liessmann
Pedagogický slovník
Pedagogický slovník
J. Průcha
E-learning ve vzdělávání dospělých
E-learning ve vzdělávání dospělých
A. Barešová
Školská pedagogika
Školská pedagogika
Z. Baďuríková
Summerhill
Summerhill
A. S. Neill
Křesťanská vzdělanost
Křesťanská vzdělanost
A. Augustinus
Vzdělanost jako živý dialog s minulostí
Vzdělanost jako živý dialog s minulostí
D. Schwanitz
Výukové metody
Výukové metody
J. Maňák
Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání
Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání
J. A. Komenský
Dejiny pedagogiky
Dejiny pedagogiky
A. Reble
Andragogika - teoretické základy
Andragogika - teoretické základy
M. Beneš
Jak Irové zachránili civilizaci
Jak Irové zachránili civilizaci
T. Cahill
Výchova, naděje společnosti
Výchova, naděje společnosti
P. Piťha
Tvorba vzdělávacího programu
Tvorba vzdělávacího programu
M. Prášilová
Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření
Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření
T. Janík
Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku
Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku
J. Dudáš
Vzdělání jako provokace
Vzdělání jako provokace
K. P. Liessmann
Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi
Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi
P. Burke
Svoboda učení
Svoboda učení
P. Gray
Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice
Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice
L. Rabušic
Komenský známý neznámý / Comenius Known and Unknown
Komenský známý neznámý / Comenius Known and Unknown
P. Zemek
Dějiny Karlínského školství za první půlstoletí jeho trvání
Dějiny Karlínského školství za první půlstoletí jeho trvání
F. Kneidl
Pamätnica Krajskej strednej zdravotníckej školy v Košiciach 1949-1979
Pamätnica Krajskej strednej zdravotníckej školy v Košiciach 1949-1979
neznámý
Andragogika
Andragogika
M. Beneš
Strategie vzdělávání žáků se speciálními potřebami v inkluzivním prostředí základní školy
Strategie vzdělávání žáků se speciálními potřebami v inkluzivním prostředí základní školy
M. Bartoňová
Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti
Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti
H. Košťálová
Ekoškolky a lesní mateřské školy
Ekoškolky a lesní mateřské školy
T. Vošahlíková
Metodika – Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (Sebe)Koncepce pro neformální vzdělávání
Metodika – Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (Sebe)Koncepce pro neformální vzdělávání
D. Havlíčková
Odškolnění společnosti
Odškolnění společnosti
I. Illich
Základy pedagogiky
Základy pedagogiky
J. Dvořáček
Dějiny předškolní pedagogiky
Dějiny předškolní pedagogiky
Z. Syslová
1 2 3 4 5 6 >