Sociologie, společnost

Děti a rodiče před televizí
Děti a rodiče před telev...
Klára Šeďová
Násilí na stadionech jako odraz kultury
Násilí na stadionech jako...
Josef Kasal
Hospice a umění doprovázet
Hospice a umění doprovázet
Marie Svatošová
Evropské rozpory ve světle migrace
Evropské rozpory ve světl...
Jan Keller

Psychologie a sociologie řízení, 3. vydání
Psychologie a sociologie ř...
Ivan Nový
Přestali jste být manželi, ale zůstáváte rodiči
Přestali jste být manžel...
Zdeněk Matějček
Tak jsme lajkovali
Tak jsme lajkovali
Dominik Feri
Současná filosofie sociálních věd: Multikulturní přístup
Současná filosofie sociá...
Brian Fay
Buď pánem svého prostoru
Buď pánem svého prostoru
Linda McCarthy
Sex a represe v divošské společnosti
Sex a represe v divošské ...
Bronislaw Malinowski
Jak zabít civilizaci
Jak zabít civilizaci
Benjamin Kuras
Dary a obdarování
Dary a obdarování
Mikuláš Mušinka
Nezaměstnanost a podpůrná péče v Československu
Nezaměstnanost a podpůrn...
Jaromír Nečas
Historická sociologie
Historická sociologie
Jiří Šubrt
Kapitalistická revoluce
Kapitalistická revoluce
Peter Ludwig Berger
Lidé z propasti
Lidé z propasti
Jack London
Společnost hojnosti
Společnost hojnosti
John Kenneth Galbraith
Vynalézání budoucnosti: Postkapitalismus a svět bez práce
Vynalézání budoucnosti: ...
Nick Srnicek
Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor
Kvalitativní výzkum se za...
Ján Mišovič
Kultury a organizace. Software lidské mysli
Kultury a organizace. Softw...
Geert Hofstede
Neznámá společnost: Pohledy na současné Česko
Neznámá společnost: Pohl...
Pavel Pospěch
Ráda bych Vám pomohla, ale...
Ráda bych Vám pomohla, al...
Libor Musil
Sociální stát v Československu
Sociální stát v Českosl...
Igor Tomeš
Sociální deviace
Sociální deviace
Michal Hrčka
Individualismus a holismus v sociologii
Individualismus a holismus ...
Jiří Šubrt
Voyeurův motel
Voyeurův motel
Gay Talese
Nahodit a táhnout! aneb jak ulovit toho pravého
Nahodit a táhnout! aneb ja...
Petra Durst-Benning
Kolektivní paměť
Kolektivní paměť
Maurice Halbwachs
Intelektuál ve veřejném prostoru
Intelektuál ve veřejném ...
Václav Cílek
Kultura narcismu
Kultura narcismu
Christopher Lasch
Mocenská elita
Mocenská elita
Charles Wright Mills
Manipulace vědomím
Manipulace vědomím
Sergej Georgijevič Kara-Murza
6 ...