Sociologie

Neviditeľná starobaNeviditeľná starobaL. Sandberg

Neviditelná staroba.txt je druhou sbírkou edice, kterou sestavují Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, angažovaný měsíčník Kapitál a umělecký kolektiv APART. Edice .txt přináší eseje reagující na aktuální umělecké a společenské...více


Vztahy školy a rodinyVztahy školy a rodinyY. Pohnětalová

Odborná publikace formou případových studií popisuje reálnou podobu vztahů s rodiči žáků dvou konkrétních škol na úrovni primárního vzdělávání a podává podrobný popis působících faktorů a souvislostí. Především na základě analýzy rozhovorů ...více


KmenyKmenyV. Brož

Kniha o vizuálním stylu českých subkultur. Kniha vznikla pod vedením Vladimira 518 a ve fotkách a textech představuje aktuální podobu pražských komunit od hip hopu a hardcore, přes gotiky a neohippies, až po motorkáře, fanoušky tuningu či m...víceUblíženost, pomstychtivost a kultura odpouštěníUblíženost, pomstychtivost a kultura odpouštěníI. Urlić

Posttraumatický syndrom následkem událostí holokaustu a balkánských válek řešený analytickou metodou vycházející z učení S. H. Foulkese.více


Stručná historie člověka - Vzestup a úpadekStručná historie člověka - Vzestup a úpadekH. Hoppe

Hans-Hermann Hoppe se nikdy nebál vířit vody akademických kruhů vně i uvnitř rakouské školy. Následník Pana libertariána na pomyslném Olympu misesovské větve rakouské ekonomické školy vydává v češtině svou Stručnou historii člověka. Zakoupi...více


Eugenika (Eugenika a jiná zla)Eugenika (Eugenika a jiná zla)G. K. Chesterton

Eugenika je sociálně-filosofický směr zaměřený na studium metod, které povedou k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Pojem eugenika byl poprvé použit v 19. století britským matematikem a vědcem Francisem Galtonem. Ačkoli ji...víceVlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnostiVlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnostiR. Dudová

Kniha se zabývá současným uspořádáním partnerství a rodiny a vysvětluje jejich proměny a různorodost. Zároveň přináší analýzu proměn toho, jak lidé kombinují pracovní a soukromý život a jaká nerovně rozložená rizika z toho vyplývají. Tyto p...více


Sérioví vrazi. Odhalení nejznámějších případů vražd na světěSérioví vrazi. Odhalení nejznámějších případů vražd na světěB. R. Lewis

Unikátní kniha přichází s netradičním přístupem , jenž u 25 světově známých masových vrahů současnosti napomáhá pochopit jejich vražedné pohnutky. Přesnou časovou línii jednotlivých vražd doplňuje na sto map a fotografií. Čtenář také nahlé...více


Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii věděníSociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii věděníP. L. Berger

Dnes již klasická práce dvojice amerických autorů je systematickým teoretickým pojednáním o sociologii vědění. Autoři se soustřeďují na osvětlení svého základního chápání problému sociologie vědění a staví tento obor do středu zájmu sociolo...více


GangyGangyB. Vegrichtová

Co to vlastně jsou gangy? Jaký význam mají pro bezpečnostní strukturu státu? Znamenají určité ohrožení nebo riziko pro společnost, a existují vůbec takové skupiny v Evropě a v České republice? Publikace představuje vybrané vězeňské gangy...více


Mít nebo být?Mít nebo být?E. Fromm

Frommova nemilosrdná kritika excesů tržního hospodářství, projevujících se především v převažující orientaci na mít – od majetku a moci až po druhého člověka, který nás zajímá jen potud, pokud od něho můžeme získat jmění, slávu či sexuální ...více


SociologieSociologieJ. Buriánek

Autor vysvětluje praktické problémy a souvislosti fungování současné společnosti a pomáhá tak vybavit studenta potřebnými poznatky pro jeho působení při řízení lidí, při obchodování, při působení ve výchovných zařízeních apod. Velkou pozorn...více


Drogy!Drogy!R. John

více


Mládež na křižovatceMládež na křižovatceP. Sak

Sociologická analýza postavení mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech evropeizace a informatizace.více


Slovník sociálního zabezpečeníSlovník sociálního zabezpečeníA. Arnoldová

V poslední době stoupá zájem o problematiku sociálního zabezpečení, a to nejen ze stran pracovníků z oblasti sociální péče, ale také ze stran zdravotnických pracovníků i laické veřejnosti. Předložený praktický slovník podává ucelený aktuáln...více


Symboly používané extremisty na území ČR v současnosti : manuál pro Policii ČRSymboly používané extremisty na území ČR v současnosti : manuál pro Policii ČRM. Mareš

Kniha pomáhá orientovat se v symbolech a heslech islámských, levicových i pravicových extrémistů.více


Eurabia – mýtus nebo realita budoucnosti?Eurabia – mýtus nebo realita budoucnosti?L. Lhoťan

Je islamizace a s ní spojený vznik Eurabie mýtem nebo realitou, již právě prožíváme? Tuto otázku si pokládám od chvíle, kdy jsem si při poznávání islámu a muslimské komunity uvědomil, jak moc je islámská civilizace odlišná od křesťanské. ...více


50+ aktivně: fakta, inspirace a rady do druhé poloviny života50+ aktivně: fakta, inspirace a rady do druhé poloviny životaE. Havrdová

Publikace vydána v rámci projektu Podpora zaměstnanosti a využití volného času seniorů - lidí v předdůchodového věku, ve věku 50+více


Maturita - společenské vědyMaturita - společenské vědyR. Drábová

Maturita bez obav! Padesát vypracovaných maturitních témat pro vás bude základem k úspěšnému složení maturitní zkoušky ze společenských věd. Každé téma je zpracováno na jednom listu tak, aby se list dal použít jako základ vaší vlastní přípr...více


Etnické komunity: v kulturní a sociální různostiEtnické komunity: v kulturní a sociální různostiD. Bittnerová

více


Moderní rodinaModerní rodinaI. Možný

Autor, náš přední sociolog, přibližuje zcela novými způsoby - funkční historický přehled, funkce, problémy, manželská komunikace, soužití, problém umírání. Čtenářsky atraktivní partie jsou doplněny partiemi náročnějšími, které potřebují hlu...více


Výzkum kvality života vybraných skupin osob  se speciálními potřebamiVýzkum kvality života vybraných skupin osob se speciálními potřebamiL. Ludíková

Publikace se zabývá problematikou kvality života vybraných skupin se speciálními potřebamivíce


Stařec na čekanéStařec na čekanéM. Hoznauer

Kniha, kterou máte právě v ruce, je o stárnutí a stáří. Stárnutí a stáří je dvojího druhu. Mysli a těla. Duševní a fyzické. Oba tyto pochody mohou probíhat nezávisle na sobě. Fyzickému stárnutí jakkoliv zabránit nelze. Probíhá s časem, ně...více


Sexualita a sexuální identita - Sociální povaha přirozenostiSexualita a sexuální identita - Sociální povaha přirozenostiM. Fafejta

Nakolik je naše sexualita a sexuální identita přirozená a nakolik je ovlivněna kulturou, ve které žijeme? Nakolik jsme v tomto ohledu sami sebou, a nakolik se podřizujeme očekáváním společnosti i svého partnera? Kniha seznamuje čtenáře nej...více


Pití: Intimní vztah žen k alkoholuPití: Intimní vztah žen k alkoholuA. D. Johnston

Držitelka několika národních cen za novinářskou práci kombinuje obsáhlý průzkum s příběhem svého vlastního uzdravení a podává průkopnický rozbor šokující, byť nepříliš připouštěné epidemie, která ohrožuje dnešní společnost – jedná se o prud...více


Za textem: Antologie polské sociologie literaturyZa textem: Antologie polské sociologie literaturyJ. Trávníček

Publikace obsahuje některé důležité texty polské sociologie kultury a literatury, českému pohledu tak trochu skryté v záplavě toho, co k nám přichází ze Západu. Zaměřuje se na významné polské osobnosti těchto oborů od meziválečného období p...více


Dějiny vlasů - Účesy, vousy, chlupy a péče o něDějiny vlasů - Účesy, vousy, chlupy a péče o něM. Rychlík

Vlasy – ať už jsou na hlavě či ne, ať jsou bohaté, husté či jen řídké, dlouhé anebo krátké, svázané i nesvázané, barvené nebo přirozené – definují jedince a jeho roli ve společnosti. Odkazují k jeho genderu, věku, sexuální dostupnosti, ...více


... a znali jen kámen... a znali jen kámenJ. Brinke

... a znali jen kámen : cesta geografa s československou vědeckou expedicí Moravského musea do Austrálie / Josef Brinke; mapky: Anna Landová; kresby: autor a kol. Známý specialista v regionální a ekonomické geografii Autrálie a Oceánie z...více


Sociologické hledání sebe samaSociologické hledání sebe samaP. Bourdieu

Významný francouzský sociolog se v podnětné knize esejů věnuje zkoumání skutečností a osobností, které byly zdrojem pro jeho sociologickou tvorbu a výzkumnou práci. Nabízí nejobjektivnější pohled na nejsubjektivnější otázky svého odborného ...více


Postmoderní kultura: Úvod do problematikyPostmoderní kultura: Úvod do problematikyS. Hubík

více


V nepřítomnosti posvátnéhoV nepřítomnosti posvátnéhoJ. Mander

Podtitul: Selhání moderních technologií a zápas indiánských národů o přežití. Jedno z nejdůležitějších děl sociálně-ekologického myšlení devadesátých let. Autor v něm poukazuje na souvislost likvidace přírodních národů (soustředí se zejm...více


Myslet sociologicky (netradiční uvedení do sociologie)Myslet sociologicky (netradiční uvedení do sociologie)Z. Bauman

Kniha je netradiční učebnicí, v níž se autoři věnují různým stránkám všedního života, dilematům a volbám, s nimiž se vyrovnáváme, přičemž nemáme ani čas, ani příležitost je do hloubky promyslet. Pro nové vydání , na němž se autorsky podílel...více


Příjemný zralý věkPříjemný zralý věkJ. Šiklová

Knížka Příjemný zralý věk aneb Jak může být druhá poloviny života lepší než ta první tak nabízí každému, kdo se zajímá o to, jak se dobře připravit na období své zralosti nebo, pokud již v této životní fázi je, jak svůj věk ku prospěch svém...více


Opuštěná společnostOpuštěná společnostE. Tabery

Česká cesta od Masaryka k Babišovi. Žijeme v době, kdy jeden lživý příspěvek na Twitteru či Facebooku má větší dosah než systematická práce investigativních novinářů. Posilují populisté, kteří sbírají body kritikou establishmentu, i když...více


Co se chce říct mluvenímCo se chce říct mluvenímP. Bourdieu

Kniha významného francouzského sociologa, jehož úvahy zásadním způsobem ovlivnily také estetiku, literární historii a řadu dalších oborů, probírá v obecnosti i na konkrétních příkladech fungování jazyka jakožto sféry symbolické směny. Bo...více


Hospic - Příběh naplněné nadějeHospic - Příběh naplněné nadějeJ. Sieberová

Silný a inspirující příběh zdravotní sestry, která se vzdala kariéry na špičkovém klinickém pracovišti a bez koruny v kapse se pustila do budování mobilního hospice. Osobní svědectví se prolíná s dramatickými osudy pacientů a jejich rodin i...více


Informace: Historie. Teorie. ZáplavaInformace: Historie. Teorie. ZáplavaJ. Gleick

Informace je v určitém smyslu knihou o všem, co je páteří naší civilizace: o telekomunikaci, ochranných známkách, počítačích, genetice, spamu a memech, kompresi dat, kvantové mechanice i šifrách, slovnících, náhodě, entropii i řetězových do...více


NacionalismusNacionalismusE. A. Gellner

Sociologické pojednání nachází kořeny současné podoby nacionalismu v principech modernity.více


Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie: Liberalizmus, komunitarizmus, neomarxizmus.Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie: Liberalizmus, komunitarizmus, neomarxizmus.L. Perný

Úlohou knihy Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie je kriticky zmapovať, zosumarizovať a komparovať pomerne rozsiahlu škálu súčasných predstaviteľov anglo-americkej sociálnej filozofie. Hlavným cieľom práce nie je...více


Základy sociální práceZáklady sociální práceO. Matoušek

Publikace nabízí základní orientaci v problematice sociální práce. Obsahuje úvodní teoretickou a hlavní výzkumnou část, která se věnuje názorům odborníků na sociální práci v kontextu současnosti. Původní česká učebnice základů dynamicky ...více


1 ...