Knihy

»

Právo

Súdnosť
Súdnosť
Š. Harabin
Trest smrti
Trest smrti
R. Fico
Evropská unie
Evropská unie
M. Pitrová
Kriminalistická metodika
Kriminalistická metodika
J. Straus
Model práva - Vztah morálky a práva
Model práva - Vztah morálky a práva
J. Morávek
Samospráva
Samospráva
Z. Koudelka
Ústavní právo a státověda II. - část 2.
Ústavní právo a státověda II. - část 2.
V. Pavlíček
GDPR - Praktická příručka implementace
GDPR - Praktická příručka implementace
E. Janečková
O duchu zákonů. - 1. díl
O duchu zákonů. - 1. díl
C. L. Montesquieu
Správní právo: obecná část
Správní právo: obecná část
P. Průcha
Velké dějiny zemí Koruny české - Právo
Velké dějiny zemí Koruny české - Právo
J. Tauchen
Korupce a úplatkářství
Korupce a úplatkářství
Z. Tomica
Ústavní právo
Ústavní právo
K. Klíma
Listy federalistů
Listy federalistů
J. Jay
Kriminalistická taktika
Kriminalistická taktika
J. Straus
Praktický advokát
Praktický advokát
E. Benda
Rovnost a diskriminace
Rovnost a diskriminace
M. Bobek
Zákon o silničním provozu (ve znění 42 novel) s komentářem
Zákon o silničním provozu (ve znění 42 novel) s komentářem
J. Kněžínek
Teorie a metodologie kriminalistiky
Teorie a metodologie kriminalistiky
J. Straus
Správní řád - komentář
Správní řád - komentář
J. Vedral
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (č. 218/2013 Sb.)
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (č. 218/2013 Sb.)
E. Žatecká
Základy správního práva trestního
Základy správního práva trestního
H. Prášková
Ústavní právo a státověda II. - část 1.
Ústavní právo a státověda II. - část 1.
V. Pavlíček
Organizace a činnost policejních služeb
Organizace a činnost policejních služeb
J. Hrudka
Trestní zákoník s komentářem k 1. 8. 2011
Trestní zákoník s komentářem k 1. 8. 2011
P. Vantuch
Civilní právo procesní
Civilní právo procesní
A. Winterová
Teorie práva
Teorie práva
V. Knapp
1 2 3 4 5 6 >