Právo

Nestoři české advokacieNestoři české advokacieO. Šebesta

JUDr. Petr Toman, LL.M., předseda redakční rady Bulletinu advokacie, spolu s Ondřejem Šebestou připravili knihu vzpomínek kolegů a kolegyň, kteří už něco pamatují a v advokacii prožili svůj život nebo jeho velkou část. Jejich kniha Nestoři ...více


Zákon o Policii České republikyZákon o Policii České republikyB. Vangeli

Komentář Druhé vydání komentáře navazuje na původní, převážně prakticky zaměřený výklad policejního práva určený zejména odborníkům pohybujícím se v oblasti policejního a trestního, popř. obecně práva bezpečnostního. Výklad reaguje jak na ...více


Obhajoba obviněnéhoObhajoba obviněnéhoP. Vantuch

V pořadí 3. doplněné a přepracované vydání publikace Obhajoba obviněného je uceleným zpracováním možností obhajoby obviněného (i jiných osob, proti nimž se vede trestní řízení), ať již se hájí sám, nebo je zastoupen obhájcem. Od října 2002,...víceNové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 4 - Soukromé právoNové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 4 - Soukromé právoM. Tomášek

Předposlední svazek rozsáhlé monografie výzkumného týmu Právnické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřuje na příčiny a následky proměn současného soukromého práva. Jednotlivé obory soukromého práva současné doby se nevyvíjejí zcela autonomně...více


Zákon o Policii České republikyZákon o Policii České republikyE. Horzinková

Aktualizované znění zákona doprovází související právní předpisy vážící se k problematice policejního sboru (např. zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, naří...více


Společnost s ručením omezenýmSpolečnost s ručením omezenýmT. Dvořák

Autor podává prakticky využitelný výklad právní úpravy společnosti s ručením omezeným. Zaměřuje se především na založení a vznik společnosti, majetkovou účast v ní a členství společníků, vnitřní organizační strukturu společnosti a jejích je...víceŘíše principů: obecné a odvětvové principy současného českého právaŘíše principů: obecné a odvětvové principy současného českého právaJ. Wintr

Právní principy, relativně abstraktní normativní věty zhuštěně vyjadřující obsah práva, představují jedno z nejdiskutovanějších témat v současné teorii práva. Autor ukazuje, v jakých různých podobách a funkcích figurovaly právní principy ve...více


Kriminalistická metodikaKriminalistická metodikaJ. Straus

Publikace je věnována základním metodám vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů, jako jsou např. vraždy, loupeže, sexuální trestné činy, podvody, silniční dopravní nehody, drogová kriminalita, počítačové a softwarové pirátství atd. Te...více


Strategický koncept využití intelektuálního kapitálu v procesech přeměny současné společnostiStrategický koncept využití intelektuálního kapitálu v procesech přeměny současné společnostik. autorů

Recenzovaná monografie.více


Autorský zákon - komentárAutorský zákon - komentárJ. Lazíková

Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre rozsiahlejšie a hlbšie výklady jeho jednotlivých právnych inštitútov. Základom publikácie je komentár k jednotlivým ...více


Norimberské zákony - Hitlerovy zákony XIII.Norimberské zákony - Hitlerovy zákony XIII.neznámý

Obecně nejznámějšími zákony, které omezují základní práva a svobody židů, jsou tzv. Norimberské zákony, které byly hromadně vyhlášeny na Říšském sněmu NSDAP v Norimberku dne 15. září 1935. Jedná se o zákon o říšské vlajce (Reichsflaggenge...více


Aktuální otázky metodologie právního myšleníAktuální otázky metodologie právního myšleníM. Večeřa

Publikace představuje aktuální obraz tradičního instrumentária juristické metodologie a zároveň kriticky hodnotí jeho použitelnost v současném systému práva při jeho praktické aplikaci. Je tvořena sedmi příspěvky, jejichž tematické zaměř...více


Maturita - společenské vědyMaturita - společenské vědyR. Drábová

Maturita bez obav! Padesát vypracovaných maturitních témat pro vás bude základem k úspěšnému složení maturitní zkoušky ze společenských věd. Každé téma je zpracováno na jednom listu tak, aby se list dal použít jako základ vaší vlastní přípr...více


Směnky a směnečné právoSměnky a směnečné právoL. Kopáč

Směnečný zákon s komentářem a úvodem do směnečného práva.více


Učebnice práva pro ekonomyUčebnice práva pro ekonomyZ. Švarc

více


Monitoring evropské legislativy 2006Monitoring evropské legislativy 2006P. Kuchyňková

Tato kniha v jednom svazku shrnuje to nejdůležitější, co se na úrovni Evropské unie odehrálo v roce 2006. Autoři, analytici Centra pro studium demokracie a kultury, se věnují jak vývoji nejdůležitějších kauz na poli sekundární legislativy, ...více


Hranice práva a toleranceHranice práva a toleranceJ. Přibáň

Text se zabývá proměnou právního státu v postmoderní situaci západních společností. více


Zákoník práce 2012 - s výkladem - Právní stav k 1. 1. 2012Zákoník práce 2012 - s výkladem - Právní stav k 1. 1. 2012J. Jakubka

Již 13. vydání osvědčené, praktické publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které přinášejí novely zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce. ...více


Zákoník práce 2007 s výklademZákoník práce 2007 s výklademJ. Jakubka

V publikaci se můžete seznámit se zcela novým zákoníkem práce, který vstoupí v platnost k 1. 1. 2007. Znění zákona č. 262/2006 Sb. je navíc uvozeno výkladem známého odborníka – spolutvůrce zákoníku. Nový zákoník práce přináší nejen řadu zás...více


Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisekOchrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisekA. Pokorná

Publikace poskytuje přehled zásadní judikatury SDEU a ESLP, která bude relevantní pro soudní výklad nařízení GDPR i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Nařízení o ochraně osobních údajů označované jako GDPR změnilo právn...více


Monitoring evropské legislativy 2007Monitoring evropské legislativy 2007P. Kuchyňková

Kniha je třetím svazkem v českém prostředí ojedinělého projektu Monitoring evropské legislativy, zahájeného po našem vstupu do EU z iniciativy europoslance Hynka Fajmona. Autoři, analytici Centra pro studium demokracie a kultury, zevrubně r...více


Správní právo procesníSprávní právo procesníE. Horzinková

Předmětem této vysokoškolské učebnice je správní právo procesní – obecná část. Učebnice jednoduchou a srozumitelnou formou zprostředkovává právní úpravu správního procesu, s cílem umožnit pochopení jejího smyslu a významu a také získat zákl...více


Zákoník práce 2006Zákoník práce 2006J. Jakubka

Osvědčená praktická publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které se promítají do zákoníku práce novelami ...více


Interkulturní dialog o lidských právech.Interkulturní dialog o lidských právech.M. Hrubec

Předkládaný sborník nenahlíží na téma lidských práv pouze z euroamerického hlediska, jak tomu obvykle bývá. Je mimořádným souborem studií autorů, kteří pocházejí z různých kultur a kteří analyzují lidská práva ze svých různorodých – západní...více


Obžaloba duševního vlastnictvíObžaloba duševního vlastnictvíS. N. Kinsella

Pamflet amerického právníka o konceptu duševního vlastnictví.více


Podvody, zpronevěry, machinacePodvody, zpronevěry, machinaceL. Čírtková

Komplexní pohled na trestnou činnost směřovanou k neoprávněnému získání finančních prostředků poškozením organizace nebo jednotlivce.více


Úvod do studia právaÚvod do studia právaJ. Pavlátová

Učební pomůcka pro pochopení (soudobé) základní problematiky státu a práva.více


Cesty k efektivní komunikaci NNO a krajů ČRCesty k efektivní komunikaci NNO a krajů ČRk. autorů

Metodologie použité analýzy a výsledky celorepublikového šetření komunikace nevládních neziskových organizací a krajů, modely komunikace, související právní předpisy. více


Europeizace trestního právaEuropeizace trestního právaM. Tomášek

Monografie zkoumá nejdůležitější aspekty procesu europeizace trestního práva procesního a hmotného z teoretického i praktického hlediska. více


Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerstvíZákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerstvíM. Hrušáková

Komentované znění novelizovaného zákona o rodině a registrovaném partnerství, platnost od 1. 1. 2009.více


Ochrana osobních údajůOchrana osobních údajůP. Mates

Kniha poskytuje podrobný přehled o právní úpravě ochrany osobních údajů obecně i v konkrétních případech. Na úvod se autoři věnují základním otázkám: na jakých principech stojí zpracování osobních údajů nejen v České republice, ale i nap...více


Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorskNáhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorskJ. Hochman

Praktická příručka pojednává o odpovědnosti za škodu v soukromém právu, s akcentem na její praktické uplatňování. Nejprve se autoři věnují občanskému zákoníku, který je základem této úpravy. Pojednávají jak o obecné úpravě, tak o jednotl...více


Pracovní doba v novém zákoníku prácePracovní doba v novém zákoníku práceV. Sládek

Aktuální publikace renomovaného autora se zabývá platnou právní úpravou pracovní doby v novém zákoníku práce. Jednotlivá ustanovení zákoníku práce jsou komentována a doplněna řešením příkladů a odpověďmi na dotazy k problematice pracovní do...více


Rozhodování ředitele školy a školského zařízení ve správním řízení a mimo správní řízeníRozhodování ředitele školy a školského zařízení ve správním řízení a mimo správní řízeníM. Puškinová

Pro mnohé ředitele všech typů škol a školských zařízení je doslova „noční můrou" ta část jejich práce, kdy mají zajistit řádný průběh správního řízení a zejména vydat bezchybné správní rozhodnutí. Publikace se proto zabývá všemi aspekt...více


Průvodce úředníka novým správním řízenímPrůvodce úředníka novým správním řízenímR. Ondruš

Průvodce úředníka novým správním řízením se vzory procesních postupů správních úřadů. V první části autor podává stručný přehled všech procesních výstupů, tiskopisů a pomůcek správních úřadů. Text je zpracován jasnou a srozumitelnou formou...více


Právo vnějších vztahů Evropské uniePrávo vnějších vztahů Evropské unieP. Svoboda

Komplexně zpracovaná publikace se zabývá výkladem mezinárodní subjektivity Společenství a Evropské unie, vnějšími pravomocemi EU, systémem vnějších smluv EU a mezinárodních smluv uzavřených členskými státy. Velkou pozornost autor věnuje spo...více


Kriminalita očima kriminologůKriminalita očima kriminologůk. autorů

Obsah: Úvod Kriminalita a kriminologie v České republice, Miroslav Scheinost Společenské faktory ovlivňující vývoj kriminality, Martin Cejp Trestní politika – účel trestání, Zdeněk Karabec Nové a alternativní formy trestání v České re...více


Trestání delikventní mládežeTrestání delikventní mládežeJ. Hulmáková

Předkládaná monografie přináší ucelené, aktuální zpracování problematiky sankcí, ukládaných delikventní mládeži, včetně sankcí neformálních – odklonů v trestním řízení. Tato publikace: • Se zabývá rozborem právní úpravy sankcí v zákoně o...více


Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobodZákonnost důkazů v trestním řízení ve světle evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobodJ. Nejedlý

Publikace se věnuje tématu zákonnosti důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Kontrétně jsou analyzovány otázky zajišťování a použitelnosti důkazů získaných za pomoci státní provokace (agenta provokatéra...více


Obhájce v trestním řízeníObhájce v trestním řízeníJ. Jelínek

Obhájce je právním zástupcem obviněného, který jedná jeho jménem a poskytuje obviněnému všestrannou právní pomoc. Právo na obhajobu je základním právem obviněného. Účelem jeho obhajoby je včas a důsledně objasnit skutečnosti, které obviněné...více


1 ...