Filozofie

Meditace o první filosofiiMeditace o první filosofiiRené Descartes

Klasické dílo novověké filosofie vychází v novém překladu s paralelním latinským textem a poznámkami, obsahujícími mimo jiné hlavní odchylky francouzského autorizovaného překladu od původní latinské verze. více


Etika NíkomachovaEtika Níkomachova Aristotelés

Etika Níkomachova je klasickým dílem filosofické etiky, které znovu vychází po padesáti devíti letech. Poprvé systematicky probírá otázku ctnostného jednání, uměřenosti a nezdrženlivosti, spravedlnosti, úmyslnosti a dobrovolnosti, slasti a ...více


Vynález jménem BitcoinVynález jménem BitcoinYan Pritzker

V knize je v devítí kapitolách krok za krokem vysvětleno, co je Bitcoin, jak funguje a proč by mohl být právě Bitcoin nejlepším vynálezem dnešní doby. Kniha je určena pro čtenáře bez jakýkoli předchozích znalostí o této unikátní technologii...víceTeorie nevzdělanosti: Omyly společnosti věděníTeorie nevzdělanosti: Omyly společnosti věděníKonrad Paul Liessmann

V knize Teorie nevzdělanosti, jejíž aktuálnost a také brilantnost se setkala s velkou odezvou hned po vydání v roce 2006, autor systematicky dovozuje, že mnohé z toho, co se propaguje pod názvem „společnost vědění“, jsou jen rétorické fráze...více


Človek stvoril Boha podľa svojho obrazuČlovek stvoril Boha podľa svojho obrazuLudwig Feuerbach

Výber kritických statí o náboženstve, teológii a cirkvi od Ludwiga Feuerbacha.více


O náboženstveO náboženstveKarl Marx

Zborník prác K. Marxa a F. Engelsa, v ktorých sa zaoberajú podstatou a pôvodom náboženstva a jeho úlohou v spoločnosti.více


Malá filosofie člověka - Slovník filosofických pojmůMalá filosofie člověka - Slovník filosofických pojmůJan Sokol

Kniha má svůj základ v přednáškách o úvodu do filosofie, které autor pronesl na Pedagogické fakultě a Filosofické fakultě UK. Může ale posloužit i jako první uvedení do pestrého světa filosofické problematiky studentům, všem zájemcům o filo...více


Úvod do etikyÚvod do etikyArno Anzenbacher

Kniha vyjímá etiku z obecného rámce filozofie, zkoumá ji jako samostatné téma a uvádí tak čtenáře do základních filosofických problémů etiky. Znalost základních kategorií a terminologie této problematiky pak čtenáři umožní pochopit i etiky ...více


O původu nerovnosti mezi lidmiO původu nerovnosti mezi lidmiJean-Jacques Rousseau

Pojednání napsané v polovině 18. století je zdrcující kritikou „sociálních poměrů vládnoucích v předrevoluční feudální Francii. Rousseau hledá a nachází příčiny sociální bídy v kultuře a civilisaci, které podle něho činí člověka nešťastným“...více


Bytí a nicotaBytí a nicotaJean-Paul Sartre

Základní dílo francouzského existencialismu, v němž se autor pokusil navázat na Heideggerův filosofický výklad lidské konečnosti, kterou chápe jako možnost být tím, čím nejsem, a nebýt tím, čím jsem. Jean-Paul Sartre v tomto rámci vykládá l...více


Kritika čistého rozumuKritika čistého rozumuImmanuel Kant

Vrcholné dílo klasika světové filozofie kriticky zkoumá základní principy dosavadního vědeckého i metafyzického poznání. Analýza matematického a přírodovědeckého poznání se stává východiskem pro hledání podmínek poznání metafyzického. Vý...více


Anatomie melancholieAnatomie melancholieRobert Burton

Kniha Roberta Burtona o melancholii vyšla poprvé v roce 1621 a patří k nejznámějším a nejčtenějším naučným knihám té doby. Její téma je však prastaré, jako první je pojednal již Aristotelés. V základě nauky o čtyřech temperamentech stojí te...více


Rozprava o metoděRozprava o metoděRené Descartes

Rozprava o metodě, vrcholné dílo Reného Descarta, byla vydána roku 1637 v Leidenu. Roku 1656 byla v Amsterdamu přeložena z francouzštiny do latiny. Plný titul knihy zní Rozprava o metodě, jak správně vést svůj rozum a hledat pravdu ve vědác...více


5 ...