Filozofie

Sapiens - Úchvatný i úděsný příběh lidstvaSapiens - Úchvatný i úděsný příběh lidstvaY. N. Harari

Jaká byla cesta, kterou až dosud urazil slabý a nevýznamný tvor, který před dvěma miliony let v koutě Afriky získal vědomí, vyvraždil své bratrance rodu Homo a ovládl planetu? Umožnila mu zvítězit nelítostná krutost nebo schopnost vzájemné ...více


120 dnů Sodomy120 dnů SodomyD. A. F. d. Sade

Tato kniha představuje vlastně první, byť nedokončený pokus o ucelenou sexuologickou studii člověka. Sade se snaží postihnout a charakterizovat nejdůležitější sexuální úchylky. Text patří k polemickým, avšak vysoce hodnoceným dílům....více


Hovory k soběHovory k soběM. Aurelius

Hovory k sobě jsou jeho jediným, zato nesmírně významným spisem a patří mezi skvosty kulturního dědictví antiky. Jedná se o netradiční formu aforistických zápisků, které si císař pořizoval příležitostně kdekoli, a tak se nám naskýtá zajímav...víceCesta pokojného bojovníkaCesta pokojného bojovníkaD. Millman

Autentický a poutavý příběh autora, bývalého mistra světa v gymnastice, o nesnadné cestě od pouhého vnějšího úspěchu k nalezení sebe sama představuje snahu o zakotvení pomíjivého, každodenního života v hodnotách, které trvají věčně a jsou z...více


Mít nebo být?Mít nebo být?E. Fromm

Frommova nemilosrdná kritika excesů tržního hospodářství, projevujících se především v převažující orientaci na mít – od majetku a moci až po druhého člověka, který nás zajímá jen potud, pokud od něho můžeme získat jmění, slávu či sexuální ...více


ProtožeProtožeP. Casanova

"Věnováno ROZUMU, aby měl více pochopení pro SRDCE, které dokáže MILOVAT člověka a současně NENÁVIDĚT jeho činy.“ P.C., květen 2018 Po mnohonásobných bestsellerech 250 zákonů lásky, Dvanáct srdcí a 100 nejkratších cest k Tobě přic...víceÚterky s Morriem aneb Poslední lekce mého učiteleÚterky s Morriem aneb Poslední lekce mého učiteleM. Albom

Ve své světoznámé knížce Úterky s Morriem, která byla přeložena do více než dvaceti jazyků a stala se předlohou neméně proslulého filmového zpracování, americký spisovatel Mitch Albom vypráví příběh, který skutečně prožil a který zásadně pr...více


Tak pravil ZarathustraTak pravil ZarathustraF. W. Nietzsche

Hlavní básnicko-filozofické dílo originálního německého filozofa (1844–1900). Formou aforismů, legend a mýtů formuluje základní teze své filozofie. Nietzsche zde rozpoutává celý ohňostroj rétorického a poetického umění. Dává jasně najevo, ž...více


O duševním kliduO duševním kliduL. A. Seneca

Čtvrtý svazek Senecových filozofických textů dovršuje edici jeho prozaického díla v českých překladech vydaných v Antické knihovně (AK 4; AK 51;). Dominantou tohoto závěrečného svazku je proslulá konsolace čili útěcha O duševním klidu. Její...více


Karlaz: Cesta člověkaKarlaz: Cesta člověkaT. Gavlas

KARLAZ v dvaceti devíti promluvách vysloví, co je v životě důležité. Oživí příběhy dávno zapomenutých klášterů, pouštích oáz i zaniklých měst. V nadčasových rozmluvách s chromými poustevníky, zkušenými léčitelkami a mocnými vládci nabídne p...více


CandideCandideF. Arouet

Mladý, nezkušený a „čistý“ Candide je vychováván na zámku barona Thunder-ten-Tronckha filozofem Panglosem. Když ale nevinně políbí ruku baronovy dcery Kunhuty, je vyhnán z ráje kopanci pana barona a fackami paní baronky. Na cestách Evropou,...více


Athény a Jeruzalém - úděl duchovní říše ZápaduAthény a Jeruzalém - úděl duchovní říše ZápaduJ. Attali

Kniha zajímavým způsobem popisuje dialog mezi židovským a řeckým myšlením, na němž stojí základy naší západní civilizace a v jehož středu ční systém hodnot oslavujících svobodu bytí a myšlení jednotlivce, rozum, shromažďování vědomostí a zd...více


Strach ze svobodyStrach ze svobodyE. Fromm

Knihu autor napsal po osmi letech exilového pobytu ve Spojených státech, kam musel utéci před Hitlerovým fašismem. Vzhledem k tomu, že lidem z demokratických společností se navzdory faktům zdálo neuvěřitelné, že by nacistickou ideologii i p...více


Cítit rozumem, myslet srdcem aneb Příběh karmyCítit rozumem, myslet srdcem aneb Příběh karmyP. Casanova

Forma záznamu řešení skutečných případů na pozadí ezoteriky, psychologické metodiky i vědních oborů. Motto: „Nikdy nepochopíš bolest, kterou působíš druhým, dokud druzí nezpůsobí stejnou bolest Tobě. Proto jsem tu já. Karma. (viz https://ww...více


Horký, zploštělý a přelidněný - Proč potřebujeme zelenou revoluciHorký, zploštělý a přelidněný - Proč potřebujeme zelenou revoluciT. L. Friedman

Kniha držitele Pulitzerovy ceny přinášející nový pohled na krizi vyvolanou klimatickými změnami, dramatickým růstem populace a stále větším soupeřením o zdroje energie. Oslovuje všechny, jimž záleží na budoucnosti Ameriky a tvrdí, že ambici...více


Osm smrtelných hříchů civilizaceOsm smrtelných hříchů civilizaceK. Lorenz

Za osm smrtelných hříchů, kterých se moderní člověk dopouští a které budou jednou příčinou jeho pádu, považuje autor: Přelidnění země, ničení životního prostředí, závod člověka se sebou samým, ztrátu schopnosti prožívat city, genetický úpad...více


Dějiny filosofie I. - Starověk a středověkDějiny filosofie I. - Starověk a středověkE. Rádl

Význačný představitel neovitalismu interpretuje vývoj starověké a středověké filozofie. Shrnující výklad filozofického myšlení od antické mytologie po mystiku pozdního středověku. Velice osobitá interpretace hodnotí filozofické koncepce ...více


Komiksová filozofieKomiksová filozofieK. Cannon

Dvojice autorů nás v tomto komiksu provádí dějinami filozofie vtipným a svižným způsobem. Myšlenky západních velikánů se zde otevírají úplně pro každého a zbavují nás strachu z velkých jmen jako Platon, Aristoteles, Descartes nebo Nietzsche...více


Mýtus o SisyfoviMýtus o SisyfoviA. Camus

Přestože se Albert Camus vytrvale distancoval od toho, aby byl označován za filozofa, lze pro jeho Mýtus o Sisyfovi (1943) sotva najít příhodnější označení než „filozofický esej“. V každém případě se jedná o jedno z nejpůsobivějších pojedná...více


Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zlaEichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zlaH. Arendt

Kniha pojednává o soudním procesu s nacistickým zločincem Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě v roce 1961. Eichmann byl 11. května 1960 unesen z Argentiny, kde žil od konce války a dopraven do Izraele. Eichmann byl obviněn jako hlavní aktér kon...více


Dlouhé uchoDlouhé uchoZ. Fišer

Rukopis, resp. autorské korektury této vůbec poslední Bondyho prózy (1997), byly po dvacet let považovány za ztracené či zničené, takže teprve poté, co byly v r. 2018 tyto textové podklady náhodně nalezeny a posléze uceleny, bylo možno uvaž...více


Hovory s Bohem I.Hovory s Bohem I.N. D. Walsch

Je opravdu neobvyklé hovořit s Bohem - v Boha věřit, k Bohu se modlit, Boha prosit, Boha se bát anebo pochybovat o jeho existenci - ano, tomu rozumíme. Ale hovořit s ním? Autor, sám hluboce věřící, se toho odvážil a vytvořil velmi inspirují...více


Etika NíkomachovaEtika NíkomachovaAristotelés

Etika Níkomachova je klasickým dílem filosofické etiky, které znovu vychází po padesáti devíti letech. Poprvé systematicky probírá otázku ctnostného jednání, uměřenosti a nezdrženlivosti, spravedlnosti, úmyslnosti a dobrovolnosti, slasti a ...více


SchopenhauerSchopenhauerT. Mann

Podtitul: Nesmrtelné stránky z díla A. Schopenhauera... jak je vybral, vysvětlil a úvod napsal Thomas Mann.více


Ubavit se k smrtiUbavit se k smrtiN. Postman

Autor - vedoucí katedry kultury a komunikace Newyorské univerzity - v knize vyjadřuje svůj skeptický pohled na směr vývoje mediální sféry a především na roli televize jako média, které, jak věří, negativně ovlivňuje veškeré komunikační form...více


Princíp krutostiPrincíp krutostiG. Vámoš

Rakúsky psychoanalytik Sigmund Freud skúmal v jednej svojej štúdii princíp slasti. Gejza Vámoš sa vo svojej dizertačnej práci na filozofickej fakulte zaoberal iným princípom, princípom krutosti. Vámoš považuje tento princíp za vlastný celej...více


Mýty, sny a mystériaMýty, sny a mystériaM. Eliade

Významné dílo francouzského autora rumunského původu o vztazích mezi určitými strukturami náboženského světa, jako jsou mýty a mystéria, a světem snů.více


Emil, čili, O vychováváníEmil, čili, O vychováváníJ. Rousseau

Pedagogický román, klade důraz na čistotu citu, autor říká, že se dítěti nemá vykládat o víře, nýbrž dítě má samo víru nalézt.více


Nespokojenost v kultuřeNespokojenost v kultuřeS. Freud

Freud v první části tohoto společensko-teoretického spisu (Budoucnost jedné iluze) podává přehledný výklad svého pojetí kultury, která je vším, čím se lidský život liší od života zvířat a čím se povznáší nad animální podmínky. S tím souvisí...více


VladařVladařN. Machiavelli

Autor se ve svém díle Vladař zamýšlí nad tím, čím je člověk jako občan ve státě. Podle Machiavelliho řídí člověk své činy podle logických a rozumových kritérií nikoli podle morálních. Důležitou osobou ve státě je panovník. Pro Machiavelliho...více


Kritika čistého rozumuKritika čistého rozumuI. Kant

Vrcholné dílo klasika světové filozofie kriticky zkoumá základní principy dosavadního vědeckého i metafyzického poznání. Analýza matematického a přírodovědeckého poznání se stává východiskem pro hledání podmínek poznání metafyzického. Vý...více


Filozofie pro normální lidiFilozofie pro normální lidiJ. Peregrin

O co se dnes filozofové přou? Mohou být filozofické spory zajímavé i pro normálního člověka? Tradiční úvody do filozofie často odrazují těžko proniknutelnou hantýrku i tím, že prozrazují přílišnou zahleděnost filozofie do sebe sama. Tato kn...více


Princip LOLA - Dokonalost světaPrincip LOLA - Dokonalost světaR. Egli

Autor ukazuje, proč je láska ekonomickým a fyzikálním tématem, a dokládá, že pomocí lásky lze vyřešit každý problém. Svět není nedokonalý nebo komplikovaný. Svět je dokonalý a mnohem, mnohem jednodušší, než jsme si kdy mysleli....více


LaoziLaoziLao-c´

Český překlad knihy Dáo dé jing (Tao-te-ťing) neboli Knihy o cestě (Dao/Tao) a její Síle (De/Te) čínského filozofa a básníka Laozi (Lao-c') s výtvarným doprovodem Karla Malicha.více


EtikaEtikaB. de Spinoza

Stěžejní dílo Barucha Spinozy, v němž je prostřednictvím geometrické formy podána jeho vlastní filosofická pozice. Z ní Spinoza znovu promýšlí ústřední motivy karteziánské filosofie (substance, atribut, modus, res cogitans, res extensa,...)...více


Obecná porada o nápravě věcí lidskýchObecná porada o nápravě věcí lidskýchJ. A. Komenský

Rukopis rozsáhlého latinského spisu vznikal kolem poloviny 17. století. Za Komenského života však vyšly jen dva svazky. Spis, o kterém diskutovala celá vzdělaná Evropa, se v pozdějších dramatických letech ztratil a kompletní text byl naleze...více


Cesta do otroctvíCesta do otroctvíF. A. Hayek

Nejznámější a dnes již klasická kniha nositele Nobelovy ceny za ekonomii, který je právem považován za jednoho z největších myslitelů 20. století. Vznikla během druhé světové války v Anglii pro široké publikum a autor ji věnoval „socialistů...více


Večerní sláva WiederhauseraVečerní sláva WiederhauseraJ. Maršálek

Psychologicko-filosofický příběh Večerní sláva Wiederhausera decentním způsobem odkrývá ponurou část lidské psychiky a navazuje na tradici realismu a naturalismu velikánů, jako Guy de Maupassant nebo Ladislav Klíma. Ve vyprávění životních ...více


Cesta ke štěstíCesta ke štěstíT. Gjamccho

Dalajlama pomocí meditací, příběhů a setkání s buddhismem a psychologií ukazuje, jak den po dni bojovat s depresí, úzkostí, hněvem, žárlivostí nebo jen obyčejnou špatnou náladou. Největší duchovní světový vůdce se poprvé v životě spojil ...více


Vyhořelá společnostVyhořelá společnostB. Han

Německy píšící filozof korejského původu Byung-Chul Han, jehož knihy byly přeloženy do téměř dvaceti jazyků, přináší pronikavou diagnózu doby. Každé historické období má své typické choroby. Jestliže charakteristickými onemocněními dneška j...více


1 ...