Kytice

kniha od:


Koupit

Edice Květy poezie.
Nejznámější a nejoblíbenější sbírka baladických básní 19. století. Balady inspirované slovanskými i jinými pověstmi se vyznačuje dějově dramatickým spádem, prostředí je ovšem vykresleno stručně, popisně…

https://www.databazeknih.cz/img/books/23_/23857/kytice-qUh-23857.jpg 4.47510
Žánr
Literatura česká, Poezie, Pověsti
Vydáno, Mladá fronta
více informací...
Nahrávám...

Přidat zajímavost

Zajímavosti (12)

Starší verze, přednášejí různí interpreti, bez hudebního podkreslení, jen s praskáním přehrávané desky. Vynikající.
http://www.audioknihy-online.cz/kytice-karel-jaromir-erben/ (Jelitovna)


Balada Lilie nebyla v prvním vydání z r.1853. Objevila se až ve vydání druhém r. 1861. (Nočnípták)


Vydání z roku 1937 je doplněné úvodem a poznámkami Otokara Fischera. Poznámky zajímavě a obsáhle přibližují jednotlivé balady. Po poznámkách následují Přílohy - původní básně a předlohy.
Kniha vyšla jako svazek 1 v edici Výbor z poesie a prózy pro školu i veřejnost. (Nočnípták)


"Byly to zajisté "Slovanské národní písně" (F. L. Čelakovský), jež probudily v Erbenovi myšlenku sbírati, jako dříve Čelakovský, Kollár aj., české lidové zpěvy, ježto, jak viděl, ona sbírka daleko nebyla úplná.
Jal se tedy již jako student as od roku 1831 o prázdninách doma v Miletíně a v jeho okolí, dále v Žebráce, kam od r. 1832 s přítelem KARLEM HAVLÍKEM **) každého roku o feriích docházíval, posléze pak již po celých Čechách sbírati nejen lidové písně, ale i pohádky, pověsti a pověry.
Výsledkem této dlouholeté, pilné práce byly "Písně národní v Čechách", vydané v Praze u Jarosl. Pospíšila ve 3 svazcích, z nichž prvn vyšel r. 1842, druhý 1843 a třetí 1845. ... ... ... ... ...

**) Karel Havlík, přítel Karla Hynka Máchy a K. Jar. Erbena, narodil se 12. 1. 1811 v Žebráce a zemřel 12. března 1884 jako okresní soudce v Poděbradech. Byl snad nejbližším důvěrníkem Máchovým a první a jediný, jenž v rukopisu četl Máj.
Viz nekrolog jeho v "Osvětě" 1884 str. 468, napsaný od F. Čenského." ... ... ... ... ...

(Úvod, kniha: Karel Jaromír Erben: Kytice z pověstí národních, literárně historický úvod napsal Ladislav Quis, rok 1901) (Cusco)


Audio-verze: http://darkmp3.ru/album-erben-kytice-8689355.html Čte Jaroslava Adamová. (milamarus)


Inspirací pro báseň Svatební košile se stala pověst z hřbitovního kostela sv. Máří Magdaleny ve Velharticích.
Podle ní se dívka jednoho z padlých vojáků nedokázala smířit se smrtí přítele a vytrvale odmítala nadbíhajícího nápadníka. Ten pak ze msty tajemným rituálem oživil vojákovu mrtvolu, aby se vydal pro svou milou a uvěznil jí na hřbitově. (Kulm)


Film Kytice natočil v roce 2000 F. A. Brabec. Film získal ceny Český lev 2001 za kameru, hudbu a zvuk. (Luccy78)


V roce 2010 byly pod režií Markéty Jahodové nahrány 4 balady pro rozhlas. (Luccy78)


Polovina básní byla napsána a otištěna před souhrnným vydáním. Z nich nejstarší je Polednice (z roku 1834, tiskem vydána 1840) a Poklad (z roku 1837, tiskem 1838). Starší je též Zlatý kolovrat, Štědrý den a Holoubek. Ostatní balady vznikly v letech 1851-1852. (Luccy78)


Kytice, původně vydaná pod názvem Kytice z pověstí národních, je jedno ze stěžejních děl Karla Jaromíra Erbena. Je to jediná sbírka balad, kterou vydal. (Luccy78)


Básně Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat a Holoubek zhudebnil skladatel Antonín Dvořák. (chaera)


V roce 1896 složil Antonín Dvořák podle čtyř balad Erbenovy Kytice symfonické básně. Jedná se Vodníka, Polednici, Zlatý kolovrat a Holoubka. (rusalka123)