Kladivo na čarodějnice

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Vraždící losinská a šumperská bestie jménem Boblig, šílený inkvizitor a jeho ochránci, kníže Liechtenstein a olomoucký biskup téhož příjmení, vstoupili koncem 17. století do dějin jako tvůrci hrůzostrašného hororu monstrózních čarodějnických procesů, při nichž osobně fanatický mnohonásobný vrah Boblig fyzicky a psychicky zmasakroval, umučil, okradl o čest a majetek a nakonec zaživa upálil přes stovku nevinných obětí, včetně šumperského kněze, děkana Kryštofa Aloise Lautnera. Triumfující bestii nikdo nezastavil. Fanatismus a arogantní zvůle tehdejší moci vygenerovaly takovou institucionalizovanou hrůzu a davovou hysterii, že se nikdo nikoho nezastal. Vraždící triumfující bestialita změnila iracionalitu v realitu, v dokonalý horor o dokonalém zatmění rozumu. Tento sugestivní historický román, v němž se autorovi podařilo spojit faktografickou přesnost s vypravěčským umem, úspěšně zfilmoval režisér Otakar Vávra. Kaplického výpověď tak dostala to, o co autor vždy usiloval, lidovou dimenzi....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/32_/32578/kladivo-na-carodejnice-32578.jpg 4.62559
Nahrávám...

Přidat zajímavost

Zajímavosti (9)

Vyšlo v nezkrácené podobě i v audio verzi, načetl Pavel Rímský. (lioncel)


„Ferdinand III. v Rakousku vyhlašuje r. 1653 tzv. Placetum regium, které stanoví, že všechna papežova rozhodnutí, týkající se Rakouska, musejí mít schválení panovníka, rovněž tak biskupské nominace měly být přednostně státní záležitostí. ... Procesy proti heretikům vedly zvláštní vyšetřovací komise, složené ze zástupců jednotlivých biskupství a státní justice. ... Přitom terminologie v těchto věcech je nejednotná a matoucí. Čato se termínem „inkvizice“ označuje příslušný vyšetřovací orgán biskupa, ačkoli biskupská inkvizice už v té době oficiálně neexistovala, nejsou výjimkou ani případy, kdy ryze světští soudci, laikové, se nazývali „inkvizitoři“, jako např. smutně proslulý čarodějnický soudce Boblig z Edelstadtu, který s církevní inkvizicí, konkrétně římskou, neboť jiná v té době už nefungovala, neměl absolutně nic společného.“ (Radomír Malý: Je dovoleno bránit inkvizici?) (Garik)


Toto propracované dílo je kromě historicky velmi přesné rekonstrukce čarodějnických procesů na území severní Moravy také poukazem a alegorií na monstrprocesy v 50. letech v komunistickém Československu. (Seeker)


Knihu v roce 1969 zfilmoval Otakar Vávra. (chaera)


Některým obětem byl na hranici při upalování zaživa na krk zavěšen pytlík se střelným prachem ke zmírnění útrap. (chaera)


Vykonání popravy stětím hlavy či upálením katům vynášelo 11 zlatých a 40 krejcarů. (chaera)


Název knihy je odvozen od jména latinského spisu Malleus Maleficarum, v překladu Kladivo na čarodějnice, sepsaného v roce 1486 dominikány Heinrichem Institorisem a Jakobem Sprengerem. (chaera)


Při čarodějnických procesech inkvizitor Boblig vycházel z knihy Disguisitionum magicarum libri sex španělského jezuity Martina Delriuse, vydané v roce 1599 v Lovani. (chaera)


http://www.csfd.cz/film/9455-kladivo-na-carodejnice/ (zahadum)