Vojtěch Stejskal

česká, 1971

Nahrávám...
Přidat knihu

Knihy (11)


Člověk a zvíře - v zajetí či v péči?

Člověk a zvíře - v zajetí či v péči?(2010)
Judikatura Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany přírody

Judikatura Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany přírody(2011)
Ochrana zvířat v právu

Ochrana zvířat v právu(2013, 1. vydání 2013)
Prosazování právní odpovědnosti v ochraně biodiverzity

Prosazování právní odpovědnosti v ochraně biodiverzity(2006)
Ptáci a zákon

Ptáci a zákon(2004)
Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí(2010, 1. vydání 2010)
Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost : právní stav k 1.1.2006

Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost : právní stav k 1.1.2006(2006)
Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody

Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody(2012)
Zákon o obchodování s ohroženými druhy a předpisy související : komentář : podle stavu k 1.1.2005

Zákon o obchodování s ohroženými druhy a předpisy související : komentář : podle stavu k 1.1.2005(2005)
Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář(2016, 1. vydání 2016)
Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě(2009)