Koupit knihy

Vladimír Motoška

slovenská, 1927


Nahrávám...
Přidat knihu

Knihy (6)


30 slobodných rokov Stredoslovenského kraja

30 slobodných rokov Stredoslovenského kraja1976
Činnosť komunistickej strany v Slovenskom národnom povstaní: august–október 1944 na strednom Slovensku

Činnosť komunistickej strany v Slovenskom národnom povstaní: august–október 1944 na strednom Slovensku1974
Povstalecká tlač (výber)

Povstalecká tlač (výber)1964
Protifašistický odboj v Novohrade

Protifašistický odboj v Novohrade1974
Revolučné tradície 1. májov na Slovensku

Revolučné tradície 1. májov na Slovensku1957
Vyvrcholenie národnooslobodzovacieho boja proti fašizmu na strednom Slovensku v rokoch 1944-1945

Vyvrcholenie národnooslobodzovacieho boja proti fašizmu na strednom Slovensku v rokoch 1944-19451989