Milan Nakonečný

česká, 1932, statistikykoupit eknihy

Nahrávám...
Přidat knihu

Knihy (36)


Česká tomistická psychologie

Česká tomistická psychologie(2009, 1. vydání 2009)

Kniha tří pedagogů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a několika externistů se zabývá tématem v odborn... více
Český fašismus

Český fašismus(2006, 1. vydání 2006)

Tato kniha, stejně jako dříve vydaný titul Vlajka (vyšlo ve Chvojkově nakladatelství), patří do kategorie literatury faktu. Neklad... více
Dějiny psychologie do konce 19. století

Dějiny psychologie do konce 19. století(2019, 1. vydání 2019)
Emoce

Emoce(2012, 1. vydání 2012)

Přepracované a rozšířené vydání titulu Lidské emoce. Psychologický výklad emocí, prafenoménu regulujícího lidské chování. Emoce,... více
Encyklopedie obecné psychologie

Encyklopedie obecné psychologie(1997, 1. vydání 1997)

Encyklopedie obecné psychologie shrnuje všechny klíčové pojmy tohoto oboru, zpracované zde na rozdíl od stručných slovníkových hes... více
František Mareš: vědec, filosof a národovec

František Mareš: vědec, filosof a národovec(2007, 1. vydání 2007)

Monografie přibližuje životní osudy i ideovou koncepci českého národně-demokratického politika a ideologa českého národovectví.... více
Hlavou zeď 2011

Hlavou zeď 2011(2011, 1. vydání 2011)

Úvahy nad civilizací a její budoucností. Sborník Hlavou zeď 2011 je první pokus představit čtenářům myšlení vybraných českých o... více
Lexikon magie

Lexikon magie(1993, 1. vydání 1993)

Důkladně zpracovaný slovník, kdy v jednotlivých abecedně řazených heslech jsou probrány pojmy západního esoterismu okultistického ... více
Lexikon psychologie

Lexikon psychologie(2013, 1. vydání 1995)

Publikace slovníkového typu, která vysvětluje podrobně a ve vzájemných souvislostech základní pojmy a kategorie současné psycholog... více
Lidské emoce

Lidské emoce(2000, 1. vydání 2000)

Po Psychologii osobnosti a Motivaci lidského chování další z řady monografických prací prof. Milana Nekonečného, mapujících system... více
Magie v historii, teorii a praxi

Magie v historii, teorii a praxi(1999, 1. vydání 1999)

Magie v historii, teorii a praxi - anotace Tato kniha je podle autora povšechnou učebnicí magie od zasvěcení do jejích základů, p... více
Malá encyklopedie současné psychologie

Malá encyklopedie současné psychologie(1977, 1. vydání 1973)

Vencyklopedii je abecedně řazeno na 70 hesel, ale výklad je velmi podrobný a doplněný grafy či obrázky...velmi obsáhlé je heslo Dě... více
Manželství: odměna i trest

Manželství: odměna i trest(1973)
Martinismus

Martinismus(1991)
Motivace chování

Motivace chování(2015)

Pro zájemce o psychologii jsou nejpřitažlivější zejména dvě otázky týkající se každodenního života – jak se utváří a projevuje lid... více
Motivace lidského chování

Motivace lidského chování(1996, 1. vydání 1996)

Kniha přináší množství moderních a aktuálních poznatků o motivaci lidského chování. V obecné části autor objasňuje pojem motivace ... více
Neznámý filosof Louis-Claude de Saint Martin

Neznámý filosof Louis-Claude de Saint Martin(2007, 1. vydání 2007)

Kniha profesora Milana Nakonečného, psychologa a badatele v oblasti hermetických věd, představuje učení a dílo „Neznámého filosofa... více
Novodobý český hermetismus

Novodobý český hermetismus(1995, 1. vydání 1995)

Vzrušující historie českého hermetismu, která se začíná na konci minulého století a končí v období nacistické okupace, tvoří obsah... více
Obecná psychologie

Obecná psychologie(2016)

Obecná psychologie zobecňuje vědecko-empirické poznatky základních psychologických věd, které podrobněji zkoumají základní činitel... více
Průvodce dějinami psychologie

Průvodce dějinami psychologie(1995, 1. vydání 1995)

Základní kniha pro všechny, kteří studují psychologii a potřebují se pro své studium dozvědět něco k jejím dějinám. Z obsahu: ... více
Psýché

Psýché(2017, 1. vydání 2017)

Kniha podává netradiční úvod do základů a záhad lidské psychiky. V tomto smyslu přináší u nás dosud nepublikované poznatky a je te... více
Psychologie - přehled základních oborů

Psychologie - přehled základních oborů(2011, 1. vydání 2011)

Kniha Psychologie přináší přehled oborů základních psychologických věd v čele s obecnou psychologií, jak je to obvyklé u dnešních ... více
Psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti(1998, 1. vydání 1995)

Geneze osobnosti, její utváření, struktura, dynamika a typologie charakterů.
Psychologie téměř pro každého

Psychologie téměř pro každého(2004, 1. vydání 2004)

Práce významného představitele české vědy a univerzitního pedagoga profesora Milana Nakonečného shrnuje nejzajímavější témata obec... více
Psychologie XX. století

Psychologie XX. století(2003)

Učební text určený především vysokoškolským studentům pro předmět "Dějiny psychologie" a "Přehled psychologických s... více
Smaragdová deska Herma Trismegista

Smaragdová deska Herma Trismegista(1994, 1. vydání 1994)

Obsahem knihy je všestranné pojednání o legendární Smaragdové desce Herma Tristmegista, která je syntézou staroegyptského esoteris... více
Sociální psychologie

Sociální psychologie(2009, 1. vydání 2000)

V novém, přepracovaném a rozšířeném vydání vychází již klasická monografie profesora Nakonečného o osobnostní psychologii, jednom ... více
Sociální psychologie

Sociální psychologie(2000)
Sociální psychologie organizace

Sociální psychologie organizace(2005)
Svět magie 9/2001

Svět magie 9/2001(2001, 1. vydání 2001)

alchymie, kabala, léčitelství, astrologie...
Úvod do psychologie

Úvod do psychologie(2003, 1. vydání 2003)

Další ze syntetických prací Milana Nakonečného přináší přehled současných poznatků z obecné, vývojové i sociální psychologie, psyc... více
Vlajka

Vlajka(2001, 1. vydání 2001)

Kniha přináší množství politických a dalších údajů o činnosti české fašistické organizace Vlajka a jejich souvislostech se společe... více
Základní otázky psychologie

Základní otázky psychologie(1968, 1. vydání 1968)

Autor knihy vychází z poznatku, že pochopení problémů dnešní psychologie vyžaduje filosofickou orientaci. Proto rozebírá některé o... více
Základy psychologie

Základy psychologie(2002, 1. vydání 1998)

Systematický a obsáhlý úvod do studia psychologie na úrovni vysokoškolské učebnice. Pozornost je věnována kritickému zhodnocení rů... více
Základy psychologie

Základy psychologie(1998, 1. vydání 1998)

Systematický a obsáhlý úvod do studia psychologie na úrovni vysokoškolské učebnice. Ve třech částech pojednávajících o teoriích, p... více
Základy psychologie osobnosti

Základy psychologie osobnosti(1993)

Pojem osobnosti je používán v různých významech už v historických vědách. Do psychologie byl zaveden až na počátku našeho století,... více