Jozef Bystrický knihy

slovenská, 1950

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Knihy (14)


Kapitoly zo života hrdinu Rudolfa Jasioka

%Kapitoly zo života hrdinu Rudolfa Jasioka 2015


Koniec druhej svetovej vojny a problémy cirkevnej politiky v nasledujúcom období

%Koniec druhej svetovej vojny a problémy cirkevnej politiky v nasledujúcom období 2006


Letka 13 v dokumentoch a obrazoch

100%Letka 13 v dokumentoch a obrazoch 2004


Nemrzačte naši historii

%Nemrzačte naši historii 2021


Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo: Boje vo Východných Karpatoch v roku 1944

100%Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo: Boje vo Východných Karpatoch v roku 1944 2011


Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1: 1. čs. armádny zbor v ZSSR a jeho účasť na oslobodzovaní Slovenska v rokoch 1944-1945

%Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1: 1. čs. armádny zbor v ZSSR a jeho účasť na oslobodzovaní Slovenska v rokoch 1944-1945 2014


Rozbitie alebo rozpad? : Historické reflexie zániku Česko-Slovenska

0%Rozbitie alebo rozpad? : Historické reflexie zániku Česko-Slovenska 2010


Slovensko a druhá svetová vojna

%Slovensko a druhá svetová vojna 2000


SNP v pamäti národa

80%SNP v pamäti národa 1994 (1. vydání )


Vojenské aspekty Slovenského národného povstania

%Vojenské aspekty Slovenského národného povstania 1994


Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov

87%Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov 2015


Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom

0%Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom 2013 (1. vydání )


Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie

%Vojensko-politické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie 1996


Zajatecký denník povstaleckého dôstojníka Štefana Antolíka

0%Zajatecký denník povstaleckého dôstojníka Štefana Antolíka 2019