koupit knihy

Ivo Machar

česká, 1968

Nahrávám...
Přidat knihu

Knihy (8)


Chráněné krajinné oblasti a jejich výchovně-vzdělávací potenciál

Chráněné krajinné oblasti a jejich výchovně-vzdělávací potenciál2014
Kapitoly z aplikované ekologie lesa a péče o lesní ekosystémy

Kapitoly z aplikované ekologie lesa a péče o lesní ekosystémy2014
Ledňáček říční v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví

Ledňáček říční v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví2007
Lužní lesy: Dynamická stabilita geobiocenóz

Lužní lesy: Dynamická stabilita geobiocenóz2007
Ochrana lužních lesů a olšin

Ochrana lužních lesů a olšin1998 (1. vydání)
Ochrana životního prostředí pro učitele přírodopisu. Díl I, Od globálního ekosystému ke krajině

Ochrana životního prostředí pro učitele přírodopisu. Díl I, Od globálního ekosystému ke krajině2009
Úvod do ekologie lesa a lesní pedagogiky : pro učitele přírodopisu a environmentální výchovy

Úvod do ekologie lesa a lesní pedagogiky : pro učitele přírodopisu a environmentální výchovy2009
Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny

Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny2011