Ivan Olbracht

Josef Vrbata (pseudonym)

česká, 1882 - 1952, statistikykoupit eknihy

Nahrávám...
Přidat knihu

Knihy (50)


Anna proletářka

Anna proletářka(1953, 1. vydání 1928)

Tímto románem vstoupil do české literatury nový typ hrdiny - dělník. Dělník, který bojuje za uskutečnění socialistických ideálů. ... více
Básník a inženýr

Básník a inženýr(1921)

Básník a inženýr : diskuse o naší sociální revoluci mezi Ivanem Olbrachtem a Jindřichem Fleischnerem
Bejvávalo

Bejvávalo(1976, 1. vydání 1948)

V povidkách se hmorně se satirickým výsměchem zaměřil na chyby starého Rakouska i nové republiky. Kritizuje cenzuru,byrokracii,kor... více
Biblické příběhy

Biblické příběhy(1991, 1. vydání 1939)

Příběhy ze Starého zákona; autor vynechal vysloveně náboženské pasáže, bohoslužebné poučky a didakticko- náboženské části. Zaměřil... více
Bláznivé vynálezy

Bláznivé vynálezy(1974, 1. vydání 1974)

Obsahuje povídky: Jaromír John: Vynálezce Ivan Olbracht: Hráz na jezeře Jaroslav Hašek: Šťastný život... více
Bratr Žak

Bratr Žak(1938, 1. vydání 1938)

Podtitul: román komediantského osudu, lásky a zrady Jedna z povídek, která vyšla už v knize "O zlých samotářích", 1919,... více
Česká povídka 1918/1968

Česká povídka 1918/1968(1968)

Výbor z povídek českých autorů, v němž editoři usilují o relativně výrazné postižení generační škály a tematického i vyjadřovacího... více
Cesta za poznáním

Cesta za poznáním(1952)

Olbracht pod vlivem Říjnové revoluce v Rusku začal inklinovat ke komunismu. Proto také podnikl několik cest do Ruska, po svrž... více
Čtení z Biblí kralické

Čtení z Biblí kralické(1983, 1. vydání 1983)

Přepis starozákonních legend z Českobratrské bible.
Čudné lásky

Čudné lásky(1960)
Deset aktových her

Deset aktových her(1959)

Obsahuje aktovky E. Basse (Opuštěná), A.P. Čechova (Svatební hostina), V. Dyka (Ranní ropucha), A. France (Komedie o muži, který s... více
Dobyvatel

Dobyvatel(1979, 1. vydání 1947)

Románově zpracované dílo "Dějiny dobytí Mexika" od významného amerického dějepisce W.Prescotta.
Dopis z Československa

Dopis z Československa(1967, 1. vydání 1967)
Dvě psaní a moták

Dvě psaní a moták(1931)

V této knize autor informuje o tvrdosti a bezcitnosti vězeňského řádu, který dovoluje zavírat i dospívající děti a bezohledně vy... více
Gaby Deslys

Gaby Deslys(1925)

Gaby Deslys : román světoznámé tanečnice
Golet v údolí

Golet v údolí(1937, 1. vydání 1937)

Golet v údolí je sbírka tří povídek, jejichž děj probíhá v židovské vesničce Polana, v níž Olbracht důvěrně zachycuje mentalitu i ... více
Hory a staletí

Hory a staletí(1956, 1. vydání 1935)

Deset kapitol o horách, v nichž se zpožďují staletí, o lidu, který žije životem polopohanských pastevců a primitivních rolníků a d... více
Jaroslav Hašek mezi svými

Jaroslav Hašek mezi svými(1959, 1. vydání 1959)
Jozka, Forko a Pavlína

Jozka, Forko a Pavlína(1931)

Vyšlo ve 210 výtiscích na holandském japonu Van Gelder Děj se odehrává během 2 letních dnů. Josko je syn alkoholičky, bývalé pr... více
Koliba nad Holatýnem

Koliba nad Holatýnem(1933)

I. kapitola románu Nikola Šuhaj, loupežník, který vyjde v roce 1933 v knihovně Pyramida
Marijka nevěrnice

Marijka nevěrnice(1982)
Nakonec zvítězí lid

Nakonec zvítězí lid(1952, 1. vydání 1952)

Od úvodní Besedy s Ivanem Olbrachtem až do poslední řádky Olbrachta žurnalisty charakterisuje tento výbor (pozorně uspořádaný a do... více
Nikola Šuhaj loupežník

Nikola Šuhaj loupežník(2005, 1. vydání 1933)

Nikola sloužil za války u uherského pluku, ale protože nehodlal nasazovat vlastní život pro cizí pány, rozhodl se dezertovat. Zač... více
Nikola Šuhaj loupežník / Golet v údolí

Nikola Šuhaj loupežník / Golet v údolí(2001, 1. vydání 1933)

Tento svazek obsahuje dvě knihy Ivana Olbrachta, ve kterých umělecky zpracoval své poznání lidí a země na Podkarpatské Rusi.... více
Nikola Šuhaj loupežník / Golet v údolí / Hory a staletí

Nikola Šuhaj loupežník / Golet v údolí / Hory a staletí(1959)
O jazyce a literatuře

O jazyce a literatuře(1953, 1. vydání 1953)

Soubor statí, dříve porůznu uveřejňovaných v rozmezí téměř dvacetiletém. Vedle slavné kritiky "Osudů dobrého vojáka Švejka&qu... více
O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách

O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách(1982, 1. vydání 1947)

Zpracování staroindických bajek ze sbírky Pančatántra od Eduarda Valečky. Olbracht text zaktualizoval především v jazykové a sty... více
O smutných očích Hany Karadžičové

O smutných očích Hany Karadžičové(1971, 1. vydání 1937)

Novela ze života na Zakarpatské Ukrajině za první republiky, ze života takřka středověkých mythů, legend a náboženského fanatismu.... více
O umění a společnosti

O umění a společnosti(1958, 1. vydání 1958)

Výbor shrnuje Olbrachtovy kritické projevy v celém jejich tematickém rozsahu i časovém rozpětí. Jsou zde otištěny kritické glosy z... více
O zlých samotářích

O zlých samotářích(1972, 1. vydání 1913)

Soubor 3 povídek z prostředí cirkusáků, tuláků a lidí na okraji společnosti, kteří bojují o udržení zbytků své důstojnosti a svobo... více
Obrazy ze soudobého Ruska I-II.

Obrazy ze soudobého Ruska I-II.(1920, 1. vydání 1920)

Obrazy ze soudobého Ruska – kniha reportáží - chápe a přijímá VŘSR jako nutnost - objevuje se zde první charakteristika Lenina... více
Pátý akt

Pátý akt(1919)

Pátý akt – pojednává o selské rebelii
Podivné přátelství herce Jesenia

Podivné přátelství herce Jesenia(1972, 1. vydání 1919)

Stavebně složité dílo účtuje ze "zlým samotářstvím" a je budováno kontrastními životními postoji dvou herců, anarchisty ... více
Pověsti a bajky

Pověsti a bajky(1955, 1. vydání 1955)

Kniha je souhrnem tří knih: Biblické příběhy, Ze starých letopisů a O mudrci Bitpajovi a jeho zvířátkách. Podrobné anotace jsou u ... více
Příběhy o lidech a zvířatech

Příběhy o lidech a zvířatech(1980, 1. vydání 1980)

Výber tvorby českých spisovateľov od konca 19. storočia po naše dni. Vybral , usporiadal a doslov napísal Jan Ort.
Proč nejsem komunistou

Proč nejsem komunistou(1990, 1. vydání 1990)

Knihu uspořádal a doslovem opatřil J. Hořec. Odpovědi na otázku Proč nejsem komunistou? Uveřejnili v periodiku Přítomnost v roce ... více
Proniknout k hořké podstatě života

Proniknout k hořké podstatě života(1982, 1. vydání 1982)

Výbor statí a článků (faksimile autorova rukopisu) Vyd. k 100. výročí narození I. Olbrachta
První prózy

První prózy(1954, 1. vydání 1954)

Olbrachtovy prvotiny, vybrané z českých dělnických časopisů z let 1906 až 1915. Feuilletony, reportážní studie a povídky jsou rozd... více
Pryč s legendami

Pryč s legendami(1961, 1. vydání 1961)

Závěrečný svazek autorových sebraných spisů obsahuje v nejrůznějších časopisech, sbornících a knihách otištěné články, stati, črty... více
Rezervistovy dopisy

Rezervistovy dopisy(1977, 1. vydání 1977)

Soubor fejetonů a povídek s vojenskou tematikou, které vznikaly v letech 1907-1913, byly časopisecky publikovány a část z nich vyš... více
1 2 >