Diana Svobodová

česká, 1969, statistikykoupit eknihy

Nahrávám...
Přidat knihu

Knihy (7)


Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem

Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem(2009, 1. vydání 2009)

Monografie se zabývá různými aspekty, jimiž lze přistupovat k hodnocení jazykových prostředků přejatých z cizích jazyků, zejména n... více
Čeština pro učitele

Čeština pro učitele(2010)

Čeština pro učitele, která od roku 1996 vychází už ve čtvrtém, doplněném a upraveném vydání, se osvědčila jako užitečná jednosvazk... více
Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci

Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci(2011, 1. vydání 2011)

Publikace vychází z výsledků řešeného projektu GAČR hl. řešitelky J. Svobodové a podrobně komentuje závěry rozsáhlého celostátního... více
Internacionalizace současné české slovní zásoby

Internacionalizace současné české slovní zásoby(2007, 1. vydání 2007)

Publikace se zabývá problematikou užívání lexikálních prvků přejatých z cizích jazyků v současné češtině. Jejím záměrem je podat a... více
Principy a cesty školní výuky českého jazyka

Principy a cesty školní výuky českého jazyka(2017, 1. vydání 2017)
Průvodce českou slovní zásobou

Průvodce českou slovní zásobou(2006, 1. vydání 2006)

Příručka určená nejen pro vysokoškolské studenty, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosti je zaměřena na aktuální stav české slo... více
Psaná a mluvená podoba současné češtiny

Psaná a mluvená podoba současné češtiny(2009, 1. vydání 2009)

Tato publikace je primárně určena studentům bakalářského a případně také navazujícího magisterského studia oboru Učitelství pro ma... více