Koupit knihy

Annamária Kónyová

slovenská, 1982


Nahrávám...
Přidat knihu

Knihy (8)


Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku

Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku2020
Cirkvi v Uhorsku v 17. a 18. storočí

Cirkvi v Uhorsku v 17. a 18. storočí2020
Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16. - 18. storočí

Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16. - 18. storočí2010
Konfesionálny vývin Uhorska v ranom novoveku

Konfesionálny vývin Uhorska v ranom novoveku2017
Reformácia v strednej Európe I.

Reformácia v strednej Európe I.2018
Reformácia v strednej Európe II.

Reformácia v strednej Európe II.2018
Tridsaťročná vojna a náboženská otázka v strednej Európe

Tridsaťročná vojna a náboženská otázka v strednej Európe2019
Zemepanské mestá a mestečká v priebehu stáročí

Zemepanské mestá a mestečká v priebehu stáročí2020