VikyKleinik

Profil

Poslat zprávu

Viktor Klein (1998, muž) · Praha · statistiky· web

Aktivní:včera v 23:05·poprvé 21.09.2016
Body:300
Palce: 264 za komentáře ·118 ostatním
Hodnocení v bazaru: 25/0

Kdo jsem

Psychonaut, student humanitních věd, nadšenec do umění a filosofie, cynik i idealista - To je zdánlivě ve vzájemném rozporu, ale dáno je to tím, že lidé mého osobnostního typu mají tendenci věřit tomu, že při úsilí, inteligenci a uvažování není nic nemožné. Současně ale věří, že lidé jsou příliš líní, krátkozrací nebo vypočítaví, aby skutečně dosahovali tak fantastických výsledků.

"Připíjím na vaše zdraví a na naše věčné přátelství. V životě jsem nepotkal člověka, kterého bych si neoblíbil, dokud jsem nepotkal vás. Doufám, že si budu moci dovolit nikdy nepřijít do vašeho domu."
- Heller

Zeus: Mezi všechny lidi rozděl stud a spravedlnost. Všichni ať jsou jich účastni, neboť by nevznikly obce, kdyby jich bylo účastno jen několik málo jednotlivců a dej mým jménem zákon, že ten, kdo není schopen
mít podíl studu a spravedlnosti, má být usmrcen jakožto nákaza obce.
- Platón

"Kaňka Hubert"
/A3, vodovky na akvarelovém papíře

"Kaňka Lukáš"
/A3, vodovky na akvarelovém papíře

"Babiš"

- TAK TAKHLE TEDA NE! BUDU VÁS BRÁNIT DO ROZTRHÁNÍ TĚLA.

“Nahnilá hruška”
/42x50, akvarel

-Chlapče z města, viděl už jsi někdy, jak se nějakej čokl válí ve zdechlině?
-Ano, pane, a byl jsem v pokušení se k němu přidat.

“Hegen”
/39x48, oil

Není velkým úspěchem slyšet hlas v hlavě.
Úspěchem je ujistit se, že mluví pravdu.

“Třeskot” z cyklu hegenoidních hlav
/40x70, oil

Albert Fish četl Bibli, modlil se a chodil do kostela, ale když se setmělo, tak vyběhl na kopec, kde nahý šermoval rukama proti měsíci a vykřikoval: “Jsem Kristus, jsem Kristus!”

“Labuť”
/44x50, oil

Žízní zmučené kuře sezobává slzy z její tváře.

"Koketka"

"Boty"
/41x67, oil

Takhle se bílý muž obouval počas historie do Afroameričanů.