TomOshibana1991

Profil

Poslat zprávu

(1991, muž) · Zlínský kraj · statistiky

Aktivní: 17. dubna v 11:10·poprvé 28.09.2017
Body: 137·9 knih
Palce: 13 za komentáře ·10 ostatním
Hodnocení v bazaru: 0/0
Knihovny: Knihovna Kroměřížska (Kroměříž)

Kdo jsem

Kulturní reakcionář, milovník "staré", tj. aristokratické a buržoazní kultury, jenž těžce nese úpadek západní civilizace. Pravicový libertarián, bělošský nacionalista, jižanský sympatizant, apologeta křesťanství a římskokatolické církve obzvláště a vůbec vyvrhel dnešní politicky korektní společnosti.

Čtenářsky jsem začal v dětství a rané pubertě beletrií (např. Verne, Dumas starší, Tolkien...etc.), ale postupně jsem přesedlal na odbornou literaturu, která nyní tvoří naprostou většinu mnou čtených knih.
A jak to vlastně začalo? Původně to vypadalo, že se snad vydám na dráhu chemie, poté fyziky, geologie a nějakou dobu to dokonce vypadalo na botaniku (mám rád zvířata, ale asi se přece jen raději "rýpu v hlíně", pozoruji, jak rostliny rostou a pomáhám jim v tom). Nakonec to ale vyhrály společenské vědy. Na počátku stála historie. A ačkoliv je pro mne stále velmi důležitá, tak má také své hranice. Historie popisuje to, co se odehrálo. Nedokáže ale vysvětlit proč se tak stalo. Asi jako když se dozvím, kdy byla použita atomová bomba, ale až fyzika mi vysvětlí, jak taková bomba vlastně funguje. Já si určitého podivného výkladu všiml např. u vysvětlení Velké hospodářské krize. Historikové dokázali někdy i poměrně důkladně popsat, co se stalo - tedy kdy a o kolik např. poklesl burzovní index, ale proč se tak stalo bylo předmětem jejich mnohdy divokých představ.
Časem jsem udělal důležitý objev - ekonomie. A tou není, jak to bohužel většině lidí připadá, počítání "hádépé" nebo tvorba nesmyslných modelů. Ekonomie je součástí praxeologie (logiky jednání), čímž se v základu dotýkáme filozofie poznání (epistemologie). Největším ekonomem všech dob byl bezpochyby Ludwig von Mises. Je ovšem ostudou filozofů kantovského směru, že jeho nemalé příspěvky na poli epistemologie znají spíše ekonomové, než filozofové. Stejně tak by těmto, či následovníkům Apela a Habermase neublížilo seznámit se s argumentační etikou H. H. Hoppeho. Ale co už?
Následovalo (a stále pokračuje!) studium sociologie, antropologie, etiky, estetiky, revizionistické historie (poněvadž mainstreamovou historii skutečně píší vítězové!) a povrchně i lingvistiky a teologie. Toto vše hodlám rozvíjet a přidat pokud možno i psychologii. Čím více toho vím, tím je jasnější, že potřebuji vědět ještě mnohem více.

Z historie se teď nejvíce zabývám starověkem, ale zdá se, že evropský středověk a jeho dlouhodobé (ačkoliv ne nepřerušované) období bez existence instituce státu (tedy monopolu na donucení) je nestydatě přehlíženou epochou!


Kdo mne intelektuálně nejvíce ovlivnil? No, měl jsem štěstí na poměrně mnoho inteligentních a nebojácných autorů. Někteří z nich nemají ani nic vydáno česky :-/ Ale tak nějak výběrově (in no particular order)

Ludwig von Mises - jak jsem již psal, největší ekonom všech dob a vynikající společenskovědní učenec

Murray Rothbard - intelektuál s obrovitým rozsahem zájmů. Ovlivnil mne v oblasti etiky, ekonomie, historie, kulturní kritiky a v neposlední řadě politické filozofie

Erik von Kuehnelt-Leddihn - rakouský učenec, jehož znalosti byly encyklopedického rozsahu. Ovlivnil mne svými postřehy ohledně povahy monarchie a demokracie

Hans Hermann Hoppe - logicky nejrigoróznější následovník předcházejících džentlmenů. A neprovedl "pouhou" syntézu myšlenek ostatních. Sám přispěl v mnoha ohledech lidského bádání. Jeho "argumentační etika" rozlouskla věčný problém "ought" a "is". Svým rozborem naprosto zdiskreditoval demokracii. Hoppe dále přispěl rekonstrukcí raných lidských dějin. A podobně jako jeho učitelé mne přesvědčil i v řadě "menších" témat, jako například imigrace

Zatímco snad u každého oboru lidského snažení platí, že po seznámení se s další knihou toho člověk o daném oboru ví zase o něco více, tak u žen je to přesně naopak....:-P A přece je nelze neobdivovat!


Mám rád i filmy. A stejně jako u beletrie (a vlastně jakéhokoliv umění), dávám přednost příběhům, jež jsou charakterizovány pravdivostí (v nejširším smyslu slova), srozumitelností, logickou soudržností, mistrovstvím řeči, vyjádření a stylu, smyslem pro lidskost a lidskou spravedlnost: působením úmyslného a neúmyslného v životě, správného a špatného, dobrého a zlého.

V hudbě sice mám slabost i pro některé moderní interprety, ale ani ve snu by mne nenapadlo je čistě esteticky stavět kupř. nad Pachelbelův Kánon D dur nebo Allegriho Miserere mei, Deus

https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0


Rád zkouším různé značky kolínské a prostředků na holení.


Občas je velmi snadné být reakcionář. Srovnejte např. Kaplického "chrchel" a "průměrný" barokní kostel...:-D

The true rightist is not a man who wants to go back to this or that institution for the sake of a return; he wants first to find out what is eternally true, eternally valid, and then either to restore or reinstall it, regardless of whether it seems obsolete, whether it is ancient, contemporary, or even without precedent, brand new, ‘ultramodern’…. The right stands for liberty, a free, unprejudiced form of thinking, a readiness to preserve traditional values (provided they are true values), a balanced view of the nature of man, seeing in him neither beast nor angel, insisting also on the uniqueness of human beings who cannot be transformed into or treated as mere numbers or ciphers.” - Erik von Kuehnelt-Leddihn