Oophaga

Profil

Poslat zprávu

Lachende Bestie (žena) · Praha · statistiky

Aktivní:20. května v 16:43·poprvé 18.07.2012
Body:1 054
Palce: 473 za komentáře ·128 ostatním
Hodnocení v bazaru: 1/0

Kdo jsem

"Mnozí poukazovali na to, že označení 'démon', které se pro tyto bytosti ujalo, není správné, a navrhovali různá jiná jména, ale jak víme, když lidé jednou pro něco přijmou jméno, neradi ho mění, i když je to jméno sebenevhodnější; a kromě toho v jazycích světa neexistovalo žádné slovo, které by označovalo nesmrtelnou neurotickou bytost, která se vyznačuje tím, že má dost nesnesitelný charakter, hodně špatnou paměť a obsesivní zálibu ve starých nepotřebných krámech."
(m. ajvaz, cesta na jih)

"Pokud jde o přívržence půjčoven knih, nepoužil bych pro jejich ukracování nebo spíše zabíjení času lichotivý název čtení. Měli bychom to spíše nazývat ubohým sněním, které uvádí snícího do stavu lenosti a odpuzující c i t l i v o s t i a přeřadit to z kategorie čtení do oné široké oblasti, pro niž je charakteristické usmíření mezi dvěma protikladnými, i když současně se objevujícími tendencemi - mezi sklonem k lenosti a odporem k nečinnosti."
(s. coleridge)

"Lze odpustit člověku, když dělá něco užitečného, pokud se tomu neobdivuje. Když dělá člověk něco neužitečného, lze ho omluvit jen tehdy, když se tomu nesmírně obdivuje. Veškeré umění je zcela neužitečné."
(o. wilde, obraz doriana graye - předmluva)

*podobnost některých komentářů, či myšlenek v nich naznačených, s jinde publikovanými texty není čistě náhodná

**v mém seznamu "přečtených" se čím dál častěji objevují trochu triviální tituly - průměrné detektivky, dětské knížky, či dokonce hluboce dojemné lidské příběhy apod. Tento výběr neodráží ani tak můj vkus, jako spíš potřeby mé práce (vzhledem k jistému střetu zájmů, který se ne zcela potkává s mým kritickým čtením, tedy některé z těchto textů nehodnotím). Někdy však mohou i odbočky z vytyčeného směru nečekaně zpestřit cestu (ačkoli většinou vedou jen k únavnému bloudění nezáživným terénem), vychýlení z trasy je tedy nakonec vždycky vítané, neb brání ustrnutí.