Setkání s Vlastimilem Vondruškou

události

Termín:11. října v 17:00, Velké Opatovice
Místo:zámecký sál
Hosté:
Info:Oldřich z Chlumu

Historický román a skutečnost

Vyprávění o tom, jak jsem se jako historik dostal k psaní beletrie, o životě spisovatele a také o zásadách tvorby historické beletrie. Přiblížím historické prameny, které jsou k dispozici a jak se dají používat. Pokusím se také naznačit, jak na jejich základě přichází autorská inspirace. Na postavě Oldřicha z Chlumu rozebírám principy středověkého soudnictví a ve společnosti panoše Oty pak milostný život našich předků. Vyprávěním se prolínají nejen odborné informace z dějin, ale i zábavné historky ze života.

Zpět na přehled událostí