zdravotní postižení

štítek, 61 knih


Psychologická rehabilitace zdravotně postiženýchPsychologická rehabilitace zdravotně postižených1985, J. Křivohlavý

Jak zlepšovat psychický stav nemocných. více


Nezůstat sámNezůstat sám1984, J. Nouza

Hrdinou románu je mladý člověk, vyřazený vážným úrazem páteře ze společenství zdravých. Ale Tomáš po zakolísání znovu najde sílu žít, když ještě v rehabilitačním ústavu prošel cestu od zoufalství k nové sebejistotě. A to... více


Péče o pacienty s kognitivní poruchouPéče o pacienty s kognitivní poruchou2007, J. Suchá

Popis knihy není zatím k dispozici. víceDítě se speciálními potřebamiDítě se speciálními potřebami1997, S. Kerr

Kniha je určena rodičům, kteří pečují nebo začínají pečovat o dítě se speciálními potřebami, ale je také vhodná pro učitele a vychovatele takovýchto dětí. Autorka uvádí rady psychologů a dalších odborníků, ale také osob... více


Veřejnost a duševně nemocnýVeřejnost a duševně nemocný1987, A. Janík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Cesta k lidstvíCesta k lidství2004, J. Vanier

Zakladatel komunitního hnutí Archa, společenství lidí, kteří sdílejí život spolu s handicapovanými, polemizuje ve svých úvahách s egoistickými a na výkon zaměřenými tendencemi moderních společností. Proti Sartrově myšlen... více


S bílou holíS bílou holí2004, J. Medveďová

Příběhy nevidomých. Příběhy sepsané nevidomými a příběhy o nevidomých – tak by se dal krátce vystihnout obsah této knížky. Je to však i čtení o nás vidoucích – o tom, jak plně dokážeme prožít svůj „barevný“ svět.... více


Svět dětské mozkové obrnySvět dětské mozkové obrny2012, M. Kudláček

Nahlížení vlastního postižení v průběhu socializace. Život s postižením dětskou mozkovou obrnou má mnohá úskalí. Od formy DMO a včasnosti určení diagnózy se odvíjejí konkrétní překážky na cestě k samostatné a soběsta... více


Manuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami se sluchovým postiženímManuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami se sluchovým postižením2007, E. Souralová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Alternativní a augmentativní komunikace v praxi pracovníků sociálních služebAlternativní a augmentativní komunikace v praxi pracovníků sociálních služeb2011, O. Krejčířová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-20202015, P. Nováková

Schváleno usnesením vlády České republiky ze dne 25.května 2015 č. 385. více


Metodika úpravy textů: Pro znevýhodněné čtenářeMetodika úpravy textů: Pro znevýhodněné čtenáře2008, M. Daňová

Je nepopiratelným faktem, že dnes je schopnost číst s porozuměním nezbytností. Čtení slouží nejen k relaxaci a k získání informací, ale i k základní orientaci v moderní hektické době. Bohužel, existují skupiny dětí, pro ... více


Stačí být jedinou notou k oslavě BožíStačí být jedinou notou k oslavě Boží2010, J. Čechová

Kniha je svědectvím o neústupné odvaze v mezní situaci. Příběh dívky s neobvyklým typem závažného zdravotního postižení vypravuje její maminka. I ten, kdo nemá podobnou bolestnou zkušenost se může z Anežčina příběhu dově... více


Třiatřicet roků na vozíčku. Ze vzpomínek Vilmy JustovéTřiatřicet roků na vozíčku. Ze vzpomínek Vilmy Justové1994, J. Veselý

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vybrané texty ze speciální pedagogiky IVybrané texty ze speciální pedagogiky I2011, K. Růžičková

Podtitul: Východiska pro speciální pedagogiku a rehabilitaci osob se zrakovým postižením Učebnice vysokých škol k problematice speciální pedagogiky se zaměřením na oftalmopedii. více


3

Doporučené štítky

autobiografické prvky gayové genetika léčba, terapie rozhlasové zpracování duševní poruchy, duševní nemoci tvorba webu sociální péče sebepřijímání péče o pacienty