zákoník práce

štítky

60 knih


Zákoník práce 2013 v praxiZákoník práce 2013 v praxi2013, Jaroslav Jakubka

Publikace přináší praktické informace po novelách pro rok 2013, ale vychází také z praxe nového zákoníku práce, kterou po obrovských změnách přinesl rok 2012. Zahrnuje rovněž změny v návaznosti na ostatní pracovněprávní ... více


Zákoník práceZákoník práce2007, Josef Hochman

Nový zákoník práce č.262/2006 Sb., ve znění zákona 585/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.ledna 2007 ... více


Zákoník práceZákoník práce2008, Jiří Kocourek

Úplné znění zákona s komentářem, prováděcími a a souvisícími předpisy s právní úpravou k 1.1.2008. více
Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2007Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 20072007, Jaroslav Jakubka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zákoník práce 2014 s výklademZákoník práce 2014 s výkladem2014, Libuše Neščáková

S touto osvědčnou publikací se komplexně seznámíte se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je p... více


ÚZ č. 985 - Zákoník práceÚZ č. 985 - Zákoník práce2014, kolektiv autorů

V souvislosti s novým občanským zákoníkem se od 1. 1. 2014 mění řada ustanovení zákoníku práce tak, aby oba předpisy spolu pojmově a věcně korespondovaly (45 změn a doplnění). Text publikace odpovídá stavu, jaký bude úči... více


ÚZ č. 949 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odbory, Inspekce práceÚZ č. 949 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odbory, Inspekce práce2014, neznámý, neuveden

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů, poj... více


ÚZ č. 801 - Katalog prací ve veřejných službách a správěÚZ č. 801 - Katalog prací ve veřejných službách a správě2010, neznámý, neuveden

Nové téma edice ÚZ obsahuje katalog prací pro zaměstnance obcí, krajů a státu, příspěvkové organizace, školské právnické osoby a veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení. Katalog se týká zaměstnanců, jimž je za pr... více


Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práceNejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce2014, Eva Janečková

Publikace se zabývá nejčastějšími pochybeními zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce, jak se objevují v praxi inspektorátů práce, včetně častých chybných procesních námitek. Měla by pomoci zaměstnavatelů... více


Novelizovaný zákoník práce s komentářem 1996Novelizovaný zákoník práce s komentářem 19961996, Jaroslav Jakubka

JUDr. Jaroslav Jakubka a kolektiv autorů: Novelizovaný zákoník práce s komentářem 1996 a úplné znění dalších pracovněprávních, mzdových, sociálních a daňových předpisů. Novelizovaný zákoník práce s předpisy související... více


Zákoník práceZákoník práce2009, Jiří Kocourek

Aktualizované vydání zákoníku práce. Od minulého vydání roku 2008 zpracováno 6 novel. Výklad jednotlivých ustanovení zákona. Vybraná judikatůra, prováděcí předpisy a vybrané souvisící předpisy. Právní stav k 1.lednu 200... více


Zákoník práce. KomentářZákoník práce. Komentář2015, Margerita Vysokajová

Páté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které novela – zákon č. 205/2015 Sb. – přináší. Tyto změny se týkají především právní úpravy náhrady škody (majetkové a nemajetkové ú... více


Zákoník práceZákoník práce1989, Jaroslav Jakubka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zákoník práce: komentářZákoník práce: komentář2015, Miroslav Bělina

Komentář vychází z právního vztahu k 30. 11. 2014. více


Zákoník práce 2014Zákoník práce 20142013, Ladislav Trylč

10., aktualizované vydání. Praktické sešitové vydání zákoníku práce ve znění účinném k 1. 1. 2014 nabízí čtenářům vedle aktuálního znění jednotlivých ustanovení tohoto základního pracovněprávního předpisu i stručný souh... více


2