zahraniční politika

štítky

86 knih

Jan Masaryk a československá zahraniční politikaJan Masaryk a československá zahraniční politika1991, Alexandr Ort

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Bezpečnost Evropy a Česká republikaBezpečnost Evropy a Česká republika2005, Alexandr Ort

Kniha Bezpečnost Evropy a Česká republika přináší aktuální odborný pohled na současnou bezpečnostní situaci, na příčiny změn současných i možné příčiny změn budoucích. Jednotlivé části se podrobně a s využitím velkého mn... více


Zahraniční politika SSSRZahraniční politika SSSR1937, Jiří Koťátko

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Jugoslávie a východní blok 1953 - 1958Jugoslávie a východní blok 1953 - 19582001, Jan Pelikán

Na základě důkladného studia archivního materiálu v bývalé Jugoslávii sleduje historik Jan Pelikán postavení Jugoslávie v rámci východního bloku v období mezi Stalinovým úmrtím v roce 1953 a XX. sjezdem KSSS v roce 1956.... více


Pobaltí v transformaciPobaltí v transformaci1999, Břetislav Dančák

Politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska více


Bouře v koloniíchBouře v koloniích1963, Vladislav Rybecký

Kolonialisté natolik ustoupí, nakolik je donutí národně osvobozenecký boj. Formy, druhy, charakter a hlavní rysy národně osvobozeneckých válek probírá první část. V druhé části je osvětlen neokolonialismus. Že rozpad kol... více


Myšlienka a činMyšlienka a čin1968, Edo Friš

Úvahy o Československu 1938 - 1948. více


Pýcha mociPýcha moci1969, James William Fulbright

Studie analyzuje americkou zahraniční politiku v šedesátých letech 20. století . více


Meziválečné Československo a Evropa: vliv evropských záležitostí na meziválečné Československo a československých poměrůMeziválečné Československo a Evropa: vliv evropských záležitostí na meziválečné Československo a československých poměrů2008, Karel Schelle

Kniha velmi srozumitelným způsobem přibližuje hlavní problémy meziválečného Československa. Rozebírá vztahy mezi zeměmi po 1. světové válce, dále osvětluje vnitřní i zahraniční politiku ČSR. Důkladně probírá např. problé... více


Slovensko v politike Maďarska v rokoch 1938-1939Slovensko v politike Maďarska v rokoch 1938-19391990, Ladislav Deák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Boj o mír a bezpečnost státuBoj o mír a bezpečnost státu1934, Edvard Beneš

Československá zahraniční politika v projevech ministra Edvarda Beneše 1924 - 1933. více


Necenzurované obrazy z dějin jihoslovanských bratrůNecenzurované obrazy z dějin jihoslovanských bratrů2007, Rajko Doleček

Kniha obsahuje údaje o dějinách Kosova a Metohije prakticky po dobu téměř tisíce let. Metohije je historické jméno západní a severozápadní části Kosova, vzniklo ze řeckého slova metoh, které znamená klášterní, církevní m... více


Rok 1968 a ČeskoslovenskoRok 1968 a Československo2008, kolektiv autorů

Postoj USA, Západu a OSN. více


Třetí pilíř zahraniční politiky? - Západoněmecká zahraniční kulturní politika v šedesátých a sedmdesátých letech 20. stoletíTřetí pilíř zahraniční politiky? - Západoněmecká zahraniční kulturní politika v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století2018, Petra Baštová

Pro poválečné (rozdělené i sjednocené) Německo byla, je a pravděpodobně i v příštích letech bude důležitá snaha prezentovat se na mezinárodní scéně jako spolehlivý a předvídatelný partner, vůči spojencům též jako přítel ... více


Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939 - 1945Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939 - 19452011, Pavol Petruf

Práca sa usiluje podať ucelený obraz o základných otázkach súvisiacich so zahraničnou politikou a diplomaciou Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945, ako aj o okolnostiach, príčinách a dôsledkoch jej vzniku. více


4