vývojová psychologie

štítky

33 knih


Cesta životem, vývojová psychologieCesta životem, vývojová psychologie2006, Pavel Říčan

Průběh lidského života jako celek, od mateřského lůna až po smrt. Publikace obsahuje dlouhý a složitý příběh lidského života a autor jej vypráví s co největším využitím poznatků psychologie, sociologie a dalších vědní... více


Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítětePrvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte2005, Zdeněk Matějček

Nestor české dětské psychologie, renomovaný autor a uznávaný odborník zve rodiče na výpravu do jednoho období lidského života – do doby od narození až do předškolního věku. Rodiče mají možnost krok za krokem sledovat, co... více


Vývojová psychologie I., Dětství a dospíváníVývojová psychologie I., Dětství a dospívání2005, Marie Vágnerová

Cílem publikace je vysvětlit podstatu psychického vývoje člověka od prenatálního období do ukončení dospívání, tj. do dosažení dvacátého roku, jeho zákonitosti a charakteristické znaky jednotlivých fází, ale i rizika, kt... více
Vývojová psychologieVývojová psychologie2006, Dana Krejčířová

Hlavní poznatky o psychické ontogenezi člověka vycházející z klinické praxe zkušených autorů přináší tato kniha ve svém čtvrtém vydání. Obsahuje ucelený teoretický základ oboru, a je proto již dlouhá léta základní učebni... více


Morální zvířeMorální zvíře2002, Robert Wright

Podtitul: Proč jsme to, co jsme Populárně-naučná publikace amerického autora rozebírá život Charlese Darwina podle pravidel jeho teorie přirozeného výběru. (zdroj: mlp.cz) více


Vývojová psychologie; dětství, dospělost, stáříVývojová psychologie; dětství, dospělost, stáří2000, Marie Vágnerová

Soustavný výklad psychického vývoje člověka od prenatálního věku přes dospělost až do konce lidského života. Autorka se soustřeďuje na logiku vývoje, charakterizuje v každém období stav jednotlivých psychických funkcí i ... více


Emil alebo o výchoveEmil alebo o výchove1956, Jean-Jacques Rousseau

Z franc. orig. "Emil ou de l’éducation" prel. a pozn. dopl. Karol Chrappa více


Vývojová psychologie II. - Dospělost a stáříVývojová psychologie II. - Dospělost a stáří2007, Marie Vágnerová

Publikace je vysokoškolskou učebnicí určenou pro studující psychologii a příbuzných oborů. Je zaměřena na porozumění podstatné části lidského života, dospělosti a stáří. Klade důraz na pochopení souvislostí různých vývoj... více


Vývojová psychologieVývojová psychologie2015, Kateřina Thorová

Kniha si klade za cíl podat srozumitelný výklad vývoje člověka v průběhu celého životního cyklu od početí po smrt. Chce vyvolat zájem o obor, ilustruje jeho zajímavost a pestrost. Snaží se seznámit čtenáře s novými teori... více


Psychologie dítětePsychologie dítěte2010, Jean Piaget

Útlá knížka o psychologii dítěte shrnuje hlavní výsledky pětačtyřicetileté práce ženevské psychologické školy. Jean Piaget v ní spolu se svou žákyní a nástupkyní na ženevské univerzitě Bärbel Inhelderovou podává syntetic... více


Psychologie pro učitelky mateřské školyPsychologie pro učitelky mateřské školy2015, Václav Mertin

Mateřská škola a obecně výchova v předškolním věku mohou významně přispět k rozvoji dítěte. Učitelky i rodiče by měli mít k dispozici poznatky na úrovni soudobého poznání psychologie a souvisejících vědních oborů. Předk... více


Životní obdobíŽivotní období1997, Romano Guardini

Životní období: jejich etický a pedagogický význam. Obsahem jedné z nejlepších knížek R. Guardiniho v oblasti náboženské pedagogiky se stal rozšířený a propracovaný text přednášky o etice, poprvé zveřejněný v r. 1953.... více


Přehled vývojové psychologiePřehled vývojové psychologie2005, Jitka Šimíčková-Čížková

Skriptum - Určeno pro posluchače studia učitelství a sociální péče i širší knižní trh více


Zbavit se minulosti - Jak léčit dávná emoční zraněníZbavit se minulosti - Jak léčit dávná emoční zranění2008, Benoit Rancourt

U každého z nás, ať svobodného, nebo žijícího v partnerském vztahu, rodiče, nebo bezdětného, ať jsme jakéhokoli věku, se projevuje nevědomý mechanismus, který nás vede k jednání, na něž má vliv prožitá bolestná zkušenost... více


Životní cyklus rozšířený a dokončenýŽivotní cyklus rozšířený a dokončený1999, Erik Homburger Erikson

Koncept vývojových stadií Erika Eriksona je dnes nedílnou součástí vývojové psychologie. Erikson vychází z Freudova pojetí, ale obohacuje jeho myšlenky o sociální rozměr a prodlužuje popis stadií na celý život. Každý věk... více


1