vývojová psychologie

štítky

43 knih


Cesta životem, vývojová psychologie 89% Cesta životem, vývojová psychologie 2006, Pavel Říčan

Průběh lidského života jako celek, od mateřského lůna až po smrt. Publikace obsahuje dlouhý a složitý příběh lidského života a autor jej vypráví s co největším využitím poznatků psychologie, sociologie a dalších vědní... více


Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte 86% Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte 2005, Zdeněk Matějček

Nestor české dětské psychologie, renomovaný autor a uznávaný odborník zve rodiče na výpravu do jednoho období lidského života – do doby od narození až do předškolního věku. Rodiče mají možnost krok za krokem sledovat, co... více


Klub nerozbitných detí 89% Klub nerozbitných detí 2018, Slávka Kubíková

Klub nerozbitných detí je o hľadaní strateného detského šťastia v dobe tabletov a instantných riešení. Na rozdiel od prekladov americkej výchovnej literatúry je to kniha šitá na mieru slovenským rodičom. Vychádza z medic... více
Vývojová psychologie 85% Vývojová psychologie 2006, Dana Krejčířová

Hlavní poznatky o psychické ontogenezi člověka vycházející z klinické praxe zkušených autorů přináší tato kniha ve svém čtvrtém vydání. Obsahuje ucelený teoretický základ oboru, a je proto již dlouhá léta základní učebni... více


Vývojová psychologie I., Dětství a dospívání 86% Vývojová psychologie I., Dětství a dospívání 2005, Marie Vágnerová

Cílem publikace je vysvětlit podstatu psychického vývoje člověka od prenatálního období do ukončení dospívání, tj. do dosažení dvacátého roku, jeho zákonitosti a charakteristické znaky jednotlivých fází, ale i rizika, kt... více


Morální zvíře 95% Morální zvíře 2002, Robert Wright

Podtitul: Proč jsme to, co jsme Populárně-naučná publikace amerického autora rozebírá život Charlese Darwina podle pravidel jeho teorie přirozeného výběru. (zdroj: mlp.cz) více


Vývojová psychologie; dětství, dospělost, stáří 93% Vývojová psychologie; dětství, dospělost, stáří 2000, Marie Vágnerová

Soustavný výklad psychického vývoje člověka od prenatálního věku přes dospělost až do konce lidského života. Autorka se soustřeďuje na logiku vývoje, charakterizuje v každém období stav jednotlivých psychických funkcí i ... více


Život s deprivanty. I, Zlo na každý den 86% Život s deprivanty. I, Zlo na každý den 2001, František Koukolík

Dvoudílná kniha Život s deprivanty (I. Zlo na každý den, II. Základy stupidologie) navazuje na knihu Vzpoura deprivantů z roku 1996, která vyvolala mimořádný a překvapivý ohlas. Vytrvalé žádosti o nové vydání vedly autor... více


Emil alebo o výchove 71% Emil alebo o výchove 1956, Jean-Jacques Rousseau

Z franc. orig. "Emil ou de l’éducation" prel. a pozn. dopl. Karol Chrappa více


Vývojová psychologie 95% Vývojová psychologie 2015, Kateřina Thorová

Kniha si klade za cíl podat srozumitelný výklad vývoje člověka v průběhu celého životního cyklu od početí po smrt. Chce vyvolat zájem o obor, ilustruje jeho zajímavost a pestrost. Snaží se seznámit čtenáře s novými teori... více


Vývojová psychologie II. - Dospělost a stáří 78% Vývojová psychologie II. - Dospělost a stáří 2007, Marie Vágnerová

Publikace je vysokoškolskou učebnicí určenou pro studující psychologii a příbuzných oborů. Je zaměřena na porozumění podstatné části lidského života, dospělosti a stáří. Klade důraz na pochopení souvislostí různých vývoj... více


Psychologie dítěte 59% Psychologie dítěte 2010, Jean Piaget

Útlá knížka o psychologii dítěte shrnuje hlavní výsledky pětačtyřicetileté práce ženevské psychologické školy. Jean Piaget v ní spolu se svou žákyní a nástupkyní na ženevské univerzitě Bärbel Inhelderovou podává syntetic... více


Velká kniha superschopností 87% Velká kniha superschopností 2020, Susanna Isern

Marek nosí kouzelné brýle, kterými vidí sklenici vždycky z půlky plnou. Daniel je expert na to, jak zachovat klid, a složitým situacím čelí s chladnou hlavou. Lukáš zase není z těch, kdo nedotahují věci do konce. Když je... více


Životní cyklus rozšířený a dokončený 76% Životní cyklus rozšířený a dokončený 1999, Erik Homburger Erikson

Koncept vývojových stadií Erika Eriksona je dnes nedílnou součástí vývojové psychologie. Erikson vychází z Freudova pojetí, ale obohacuje jeho myšlenky o sociální rozměr a prodlužuje popis stadií na celý život. Každý věk... více


Psychologie pro učitelky mateřské školy 87% Psychologie pro učitelky mateřské školy 2015, Václav Mertin

Mateřská škola a obecně výchova v předškolním věku mohou významně přispět k rozvoji dítěte. Učitelky i rodiče by měli mít k dispozici poznatky na úrovni soudobého poznání psychologie a souvisejících vědních oborů. Předk... více


Psychologie morálního vývoje 73% Psychologie morálního vývoje 1997, Horst Heidbrink

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Životní období 85% Životní období 1997, Romano Guardini

Životní období: jejich etický a pedagogický význam. Obsahem jedné z nejlepších knížek R. Guardiniho v oblasti náboženské pedagogiky se stal rozšířený a propracovaný text přednášky o etice, poprvé zveřejněný v r. 1953.... více


Přehled vývojové psychologie 97% Přehled vývojové psychologie 2005, Jitka Šimíčková-Čížková

Skriptum - Určeno pro posluchače studia učitelství a sociální péče i širší knižní trh více


Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace 91% Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace 2000, Otto Čačka

Citujeme z hodnotících recenzí předních odborníků v oblasti ontogeneze psychiky: "Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace prezentuje mimořádně přehledně a vyváženě široké poznatky o nejvá... více


Zbavit se minulosti - Jak léčit dávná emoční zranění 77% Zbavit se minulosti - Jak léčit dávná emoční zranění 2008, Benoit Rancourt

U každého z nás, ať svobodného, nebo žijícího v partnerském vztahu, rodiče, nebo bezdětného, ať jsme jakéhokoli věku, se projevuje nevědomý mechanismus, který nás vede k jednání, na něž má vliv prožitá bolestná zkušenost... více


Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití 80% Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití 2017, Marie Vágnerová

Dětská kresba je důležitou činností zejména v předškolním věku. Odráží se v ní psychický vývoj dětí, jejich způsob chápání okolního světa, ale i schopnost jej zobrazit. To znamená, že záleží i na jemné motorice a koordin... více


Psychologie celoživotního vývoje 75% Psychologie celoživotního vývoje 2017, Marek Blatný

Vývoj člověka se neomezuje pouze na dětství nebo dospívání. Lidé se mění a vyvíjejí v průběhu celého života. Tato monografie se zabývá různými teoriemi, které se snaží popsat a vysvětlit tyto změny, objevující se od naro... více


Zdravé a šťastné dítě 90% Zdravé a šťastné dítě 2012, Jenn Berman

První tři roky života jsou kritickým obdobím, během něhož si děti vytvářejí důležité vazby. Správná stimulace může být zvláště účinná. Rodič se dozví vše, co potřebuje znát, aby vychoval z batolete osobnost: jak s ním ml... více


Utváření a vývoj osobnosti 80% Utváření a vývoj osobnosti 2002, Vladimír Smékal

Publikace shrnuje výsledky longitudinálního výzkumu dětí, mládeže a rodiny zahájeného v roce 1997 v Laboratoři pro výzkum dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a pokračuícího ve... více


Jeden zvyk vám změní život 100% Jeden zvyk vám změní život 2022, Mel Robbins

S někým si plácnout je jednoduchý, ale mocný nástroj, který změní váš postoj, myšlení i chování. Připravte se tedy na to, že se budete smát a učit, zatímco budete podnikat kroky, které okamžitě zvýší vaši sebedůvěru, ště... více


Vývinová psychológia 90% Vývinová psychológia 2010, Ľuba Končeková - Veselá

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Psychologie 80% Psychologie 1952, Boris Michajlovič Teplov

První učebnice psychologie, která zohledňuje učení I.P. Pavlova o vyšší nervové činnosti. více


Hraní a realita 80% Hraní a realita 2018, Donald Winnicott

Jaké má tvořivost kořeny a jak je můžeme rozvíjet, ať už v sobě nebo ve druhých? Kniha odpovídá nejen na tyto otázky, ale věnuje se základním tématům individuálního já a jeho vztahu s vnějším světem. Po představení teo... více


Morální vývoj školáků a předškoláků - Paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta 50% Morální vývoj školáků a předškoláků - Paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta 2014, Miroslav Klusák

Monografie Morální vývoj školáků a předškoláků. Paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta představuje podrobnou analýzu výzkumu Jeana Piageta v oblasti morálního vývoje dítěte. Text je členěn do dvou oddílů. Ve své první, ... více


Jak se děti učí významu slov 90% Jak se děti učí významu slov 2015, Paul Bloom

Jak děti zjistí, že slovo „pes“ označuje psa a ne třeba kočku, auto anebo člověka? Jak poznají, co znamenají slovesa „myslet“ nebo „věřit“, přídavná jména „dobrý“ či „bílý“, anebo třeba slova označující abstraktní jevy, ... více


Život jsi ty 60% Život jsi ty 2017, Karel Spilko

Tato kniha vám odpoví na otázku, jaká je naše skutečná podstata. Po jejím přečtení budete vědět, kdo doopravdy jste. Zjistíte, že láska k sobě je jediný bezpečný přístav ve vodách fyzické reality. Jakmile se začnete mít ... více


Náhradní rodinná péče v praxi 60% Náhradní rodinná péče v praxi 2004, kolektiv autorů

Sborník "Náhradní rodinná péče v praxi" je určen pěstounům, osvojitelům a všem, kteří se problematikou náhradní rodinné péče zabývají. Nechceme však čtenářům nabídnout texty teoretické, ale užitečnou a praktickou pomůcku... více


Ofélie podruhé 100% Ofélie podruhé 2022, Mary Pipher

Záchrana já dospívajících dívek. Klasický text o výchově náctiletých dívek. Do českého prostředí přinášíme nové, revidované vydání připravené k 25 letům této již kultovní knihy na trhu. Některé nástrahy a problémy js... více


O výchově člověka 80% O výchově člověka 1982, Friedrich Wilhelm August Fröbel

Fröbel nám ve svém hlavním díle představuje své myšlenky o výchově vycházející z jeho idealistického světového názoru, kdy z boha jako podstaty všeho stvořeného vyvozuje i základ veškeré výchovy, vedoucí (nebo spíše dopr... více


Vývojová psychologie 0% Vývojová psychologie 2017, Petr Pacher

Publikace je určena studentům psychologie, odborníkům, ale také široké veřejnosti, zajímající se o problematiku vývojové psychologie. Jedná se o soubornou práci, v rámci které má čtenář možnost získat komplexní přehled o... více


Kapitoly z vývojové psychologie 0% Kapitoly z vývojové psychologie 2008, Iva Wedlichová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úvod do psychologie dospělých 0% Úvod do psychologie dospělých 2002, Marie Farková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Děti, hry a umění 0% Děti, hry a umění 1997, Věra Mišurcová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ako rozvíjať schopnosti dieťaťa % Ako rozvíjať schopnosti dieťaťa 2018, Petra Arslan Šinková

Zaujíma vás, ktorá schopnosť sa u vášho dieťaťa práve rozvíja? Akými aktivitami podchytíte jej rozvoj? Ako pripravíte v detskej izbe vhodné prostredie? Ako naučíte dieťa samoobslužným činnostiam? Ako v ňom vypestujete zm... více


Psychologie morálky a výchova charakteru žáků 0% Psychologie morálky a výchova charakteru žáků 2013, Pavel Vacek

Monografie přibližuje základní koncepce psychologie morálky. Morální vývoj zkoumá s ohledem na kategorie dobra a zla a jejich utváření ve vazbě na pohlaví, věk, inteligenci, vlivy náboženství atd. Pozornost je také věno... více