vestfálský mír

štítky

4 knih


Uspořádání světaUspořádání světa2016, Henry Kissinger

Státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha Vlivný politolog, historik a bývalý ministr zahraničí Spojených států předkládá ve své nejnovější práci z roku 2014 mnohostranný, historickými a politickými souvislostmi p... více


Dějiny markrabství moravského. II. dílDějiny markrabství moravského. II. díl1906, Rudolf Dvořák

Kniha pro každého Moravana, dějiny moravské od roku 1648 až do roku 1850. více


Vestfálský mír a česká otázkaVestfálský mír a česká otázka1968, Bedřich Šindelář

Ačkoliv vestfálský mír, „náš první Mnichov“, měl pro český národ dalekosáhlé neblahé důsledky, chyběla dosud v naší historické literatuře obsáhlejší monografie o tomto tématu. Autor předkládané práce, profesor brněnské u... více
Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míruOd konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru2008, Jiří Hrbek

Sborník má poukázat na význam vestfálského míru pro dějiny českých zemí a střední Evropy na rovině politické, vojenské, církevní, společenské a kulturní. Zastoupena jsou témata týkající se role, postavení a osudů šlechty... více