vestfálský mír

štítky

4 knih


Uspořádání světa 87% Uspořádání světa 2016, Henry Kissinger

Státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha Vlivný politolog, historik a bývalý ministr zahraničí Spojených států předkládá ve své nejnovější práci z roku 2014 mnohostranný, historickými a politickými souvislostmi p... více


Dějiny markrabství moravského. II. díl 90% Dějiny markrabství moravského. II. díl 1906, Rudolf Dvořák

Kniha pro každého Moravana, dějiny moravské od roku 1648 až do roku 1850. více


Vestfálský mír a česká otázka 100% Vestfálský mír a česká otázka 1968, Bedřich Šindelář

Ačkoliv vestfálský mír, „náš první Mnichov“, měl pro český národ dalekosáhlé neblahé důsledky, chyběla dosud v naší historické literatuře obsáhlejší monografie o tomto tématu. Autor předkládané práce, profesor brněnské u... více
Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru % Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru 2008, Jiří Hrbek

Sborník má poukázat na význam vestfálského míru pro dějiny českých zemí a střední Evropy na rovině politické, vojenské, církevní, společenské a kulturní. Zastoupena jsou témata týkající se role, postavení a osudů šlechty... více