Velká Morava

štítky

111 knih


Slovenské dejiny II.: Začiatky slovenských dejín a ríša VeľkomoravskáSlovenské dejiny II.: Začiatky slovenských dejín a ríša Veľkomoravská1951, Ján Dekan

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slováci a Veľkomoravská ríšaSlováci a Veľkomoravská ríša1963, Arvéd Grébert

Príspevok k štúdiu etnického charakteru Veľkej Moravy. více


Codex Diplomaticus Episcopatus NitriensisCodex Diplomaticus Episcopatus Nitriensis2021, Richard Marsina

Posledné veľké dielo najvýznamnejšieho slovenského historika stredoveku Richarda Marsinu, ktorý spolupracoval s Jozefom Melišom, prináša dobové svedectvá o najstaršej cirkevnej inštitúcii na Slovensku – Nitrianskom bisku... více
Veľká Morava v historickej spisbe generácie VšeslávieVeľká Morava v historickej spisbe generácie Všeslávie2018, Peter Podolan

Monografia sa venuje významnej téme slovenskej historiografie – obrazu veľkej Moravy v prvej polovici 19. storočia u generácie Všeslávie. Prináša definíciu tejto generácie ako aj aspekty dobového formovania moderného nár... více


Slované na Moravě a Říše VelkomoravskáSlované na Moravě a Říše Velkomoravská1928, Inocenc Ladislav Červinka

Jejich rozsídlení, památky a dějiny. více


Almanach oslobodeného juhuAlmanach oslobodeného juhu1946, Vladimír Kuna

Publikácia je jednou z prvých povojnových monografií, ktoré sa zaoberajú históriou južného slovenska prakticky od Veľkomoravskej ríše až po koniec II. svetovej vojny. V obsiahlom almanachu sú zaradené texty historické, n... více


8