Velká Morava

štítky

111 knih


Svätí slovanskí sedmopočetníciSvätí slovanskí sedmopočetníci2010, Andrej Škoviera

Táto historická monografia sa prelomovo komplexne zaoberá známymi učeníkmi Cyrila a Metoda. Autor skúma ich životy, dielo i odkaz. Pomenovaním svätí sedmopočetníci či svätí slovanskí sedmopočetníci (sedempočetníci) sa oz... více


Svadba kráľa veľkomoravskéhoSvadba kráľa veľkomoravského1975, Jozef Miloslav Hurban

Svadba kráľa veľkomoravského je prvým z troch pripravovaných zväzkov, ktoré azda uľahčia prístup k Hurbanovmu beletristickému dielu a poskytnú predstavu o vývine a hĺbke autorovej prozaickej tvorby. Chronologické zazname... více


Naše dejiny  úplne inakNaše dejiny úplne inak2018, Alan Dolog

Bohato ilustrovaná (516 obrázkov) kniha plná prekvapivých a objavných faktov o našej dávnej minulosti. Ako je to možné, že ste o tom nikdy nepočuli? Ide len o omyly historikov alebo o zámernú kamufláž našich dejín? Bol T... více
Cyrilometodějské papežské dokumenty z let 869 - 1985Cyrilometodějské papežské dokumenty z let 869 - 19852003, neznámý, neuveden

Systematicky a chronologicky seřazené papežské dokumenty k cyrilometodějské tématice. více


Nová identitaNová identita1994, Karel Mácha

Sociálně-antropologické aspekty cyrilometodějské misie. více


Bratia múdrosti - Cyrilo-metodské fragmentyBratia múdrosti - Cyrilo-metodské fragmenty2012, Peter Brodek

Peter Brodek, špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, obľúbený autor duchovnej literatúry, vyhľadávaný duchovný sprievodca a exercitátor sa vo svojich úvahách zamýšľa nad vzácnymi historickými udalosťami našich... více


Bitka pri Bratislave v roku 907 a jej význam pre vývoj stredného PodunajskaBitka pri Bratislave v roku 907 a jej význam pre vývoj stredného Podunajska2008, Tatiana Štefanovičová

Bitka pri Bratislave v roku 907 a jej význam pre vývoj stredného Podunajska: zborník príspevkov z kolokvia : pri príležitosti 1100. výročia prvej písomnej zmienky o Bratislave ; kolokvium sa uskutočnilo v Bratislave 19. ... více


Sv. Kliment u Osvětiman a Velká MoravaSv. Kliment u Osvětiman a Velká Morava2010, Pavel Selucký

Hradisko svatého Klimenta u Osvětiman patřilo mezi nejrozlehlejší a nejlépe opevněná hradiska v centru Velkomoravské říše.V porovnání s ostatními nejdůležitějšími velkomoravskými hradisky je však Klimentku věnována ze st... více


Most a cesta domůMost a cesta domů1990, Jiří Maria Veselý

Z Obsahu: Milan St. Ďurica: Historický choronym "Morava" se nekryje s dnešním regionálním názvem tohoto znění. Augustín Visco a ti druzí. Jádro velké Moravy. Hrob svatého Metoděje. více


Hrob a sídlo arcibiskupa MetodějeHrob a sídlo arcibiskupa Metoděje1992, Jiří Maria Veselý

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Staroslovanská MoravaStaroslovanská Morava1948, Josef Poulík

Historie Moravy v době prvních Slovanů více


Velkomoravský kostel v Modré u VelehraduVelkomoravský kostel v Modré u Velehradu1958, Josef Cibulka

Archeologický výzkum a historie Velkomoravského kostela v Modré u Velehradu více


Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v ČecháchStará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách1966, Miloš Šolle

Autor předkládá výsledky svého výzkumu archeologického naleziště ve Staré Kouřimi. více


Cirkevné dejiny Slovenska I.Cirkevné dejiny Slovenska I.2001, Juraj Dolinský

Vydalo Vydavateľstvo Dobrá Kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity. více


Bojná: nové nálezy z počiatkov slovenských dejínBojná: nové nálezy z počiatkov slovenských dejín2009, Karol Pieta

Popis knihy není zatím k dispozici. více


5