Velká Morava

štítky

111 knih


České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II.České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II.2006, Zdeněk Měřínský

Druhý díl přiblížuje především dějiny 9. a počátku 10. století, tedy zejména vznik, rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše. Vedle politických dějin si autor všímá i aspektů duchovních (včetně osudů cyrilometodějské mis... více


Kronika anonymného notára kráľa Bela (Gesta Hungarorum)Kronika anonymného notára kráľa Bela (Gesta Hungarorum)2000, neznámý, neuveden

Najstaršia uhorská kronika, koncipovaná ako historický román. Rozpráva o príchode starých Maďarov do Karpatskej kotliny a dobytí Veľkej Moravy, za čo sa v 19. storočí dostala do kliatby slovenských národovcov, ktorá pret... více


Velká Morava - Tisíciletá tradice státu a kulturyVelká Morava - Tisíciletá tradice státu a kultury1963, Josef Poulík

Obsah: 1. Stát Moravanů, Velkomoravská říše 2. Velká Morava ve světle nejnovějších archeologických výzkumů 3. Počátky slovanského písma a psané literatury v době velkomoravské 4. Cyrilometodějská tradice v druhé po... více
MoravaMorava2003, František Čapka

První ze svazků, který není zasvěcen současnému státnímu útvaru, ale historickému území, je příznačně věnován Moravě. Přehledných dějin od pravěku po současnost se ujal renomovaný autor, vysokoškolský pedagog z Masarykov... více


Velká MoravaVelká Morava1991, Luděk Galuška

Dějiny nejstaršího slovanského osídlení Moravy od 6. do 10. stol. vycházejí zejména z archeologických výzkumů. více


Slované – Doteky předkůSlované – Doteky předků2004, Luděk Galuška

O životě na Moravě 6.–10. století. více


Hříbě ze zlataHříbě ze zlata2021, Věra Mertlíková

Slunce stojí vysoko a pálí. Cítíš vůni sena a prvních jahod? Je čas obětovat bohyni léta – a propadnout lásce. Píše se rok 906, nad Velkou Moravou se stahují mračna a mladá Milana zachrání před obětováním vzácné hříbě... více


Veľkomoravské záhadyVeľkomoravské záhady1990, Milan Ferko

Autor v knihe uvádza množstvo príkladov, ako naši predkovia postupne prechádzali od uctievania veľkého množštva bohov, ktorý vraj pochádzali z jediného praboha – Odina, k uctievaniu jedného boha , a tak sa začalo rozširo... více


Od Velké Moravy svítáOd Velké Moravy svítá2010, Jaroslava Grobcová

Poetické vyprávění o životě, duchovnu a etice našich slovanských předků. více


Metodov bojMetodov boj2012, Richard Marsina

Tretie a rozšírené vydanie publikácie sa koncentruje na pôsobenie sv. Metoda v rámci byzantskej misie v rokoch 863 - 885. Monografia čerpá z rozsiahleho pramenného materiálu a odbornej literatúry. Knihu dopĺňa bohatý ilu... více


PohromaPohroma1972, Ján Hrušovský

Velká Morava, za Svatopluka významná velmoc v oblasti střední a východní Evropy, je na rozhraní 9. a 10. století v době vlády Mojmíra II. vysílena boji s Franky a odrážením maďarských nájezdníků. Tuto dobu plnou otřesů ... více


Velká Morava - Na plátně dějinVelká Morava - Na plátně dějin2004, Robert Nový

Obsahuje podrobné dějiny Velké Moravy od roku 670 do roku 961. více


Veľkomoravské hradiskáVeľkomoravské hradiská2012, Vladimír Turčan

Kniha Veľkomoravské hradiská z edície Kultúrne Krásy Slovenska logicky nadväzuje na predchádzajúce publikácie z tejto edície, pričom je pokračovaním predovšetkým knihy Archeologické pamiatky, ktorá vyšla v roku 2009 a ro... více


Traja kniežací jazdciTraja kniežací jazdci1980, Zlata Dônčová

Dielo nás uvádza do 9. a 10. storočia, teda do slávnej éry počiatkov nášho rodného života v podunajskej kotline. V prvých dvoch novelách (Pribina, Svätopluk) ožijú pred nami boje o jednotnú moc slovienskych a moravský... více


Proglas. Preklady a básnické interpretácieProglas. Preklady a básnické interpretácie2012, Ľubomír Feldek

Konštantínov Proglas obohatený o preklady a interpretácie súčasných slovenských básnikov (Feldek, Buzássy, Haugová, Zambor, Džunková, Kuniak, Hevier, Ondrejička, Ondrejková, Jurolek, Podracká). "Lebo sú bez kníh nah... více


3