v kostce

štítky

21 knih

Vesmír v kostceVesmír v kostce2002, Stephen William Hawking

Jak vzniknul vesmír a kam směřuje? Co je to čas a může mít nějaký tvar? Tyto a jiné otázky řeší bohatě ilustrované pokračování fenomenálního bestselleru Stručná historie času, v níž autor, největší a nejcharismatičtější ... více


Literatura v kostce pro střední školyLiteratura v kostce pro střední školy1996, Marie Sochrová

Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškeré učivo světové a české literatury probírané na středních školách. Nejoblíbenější doplňková učebnice literatury připraví každého studenta nejen k maturitní z... více


Dějepis II. v kostce pro střední školy - novověk, dějiny nové dobyDějepis II. v kostce pro střední školy - novověk, dějiny nové doby2004, Marie Sochrová

Příručka Dějepis II v kostce navazuje na předchozí díl, obsahuje výklad vývoje obecných a českých dějin v období novověku a přibližuje události z naší nedávné minulosti. Jejím cílem je postihnout události v širších vztaz... více
Světové dějiny v kostceSvětové dějiny v kostce1993, Otakar Dorazil

Historická příručka. více


Dějepis I. v kostce pro střední školy - pravěk, starověk, středověkDějepis I. v kostce pro střední školy - pravěk, starověk, středověk2004, Marie Sochrová

Cílem příručky je seznámit s klíčovými událostmi, významnými osobnostmi a nejdůležitějšími vývojovými procesy evropské a mimoevropské společnosti. Postihnout dějiny v celé jejich komplexnosti je však nesmím ě složité a o... více


Čeští panovníci v kostceČeští panovníci v kostce2007, Martin Víšek

Tato knížka nemá v úmyslu konkurovat encyklopediím nebo historickým spisům. Je stručným přehledem všech osobností, které v průběhu století stanuli v čele českého státu. Přehledně uspořádané životopisné medailony obsahují... více


Čítanka 1. k literatuře v kostceČítanka 1. k literatuře v kostce2007, Marie Sochrová

Starověk Středověk Renesance Humanismus Baroko Klasicismus Národní obrození více


Český jazyk v kostce pro střední školyČeský jazyk v kostce pro střední školy2007, Marie Sochrová

Chystáte se k maturitním zkouškám? Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškerou středoškolskou látku z českého jazyka. Nejoblíbenější doplňková učebnice připraví každého studenta nejen k maturitní zk... více


Společenské vědy v kostce pro střední školySpolečenské vědy v kostce pro střední školy1996, Jaroslav Hladík

Zabývá se stručně a přehledně dějinami filozofie, etikou, morálkou, sociologií, státoprávní teorií, psychologií ap. Výborná pomůcka při přípravě k maturitě nebo k přijímacím zkouškám na vysoké školy humanitního směru.... více


Čítanka 2. k literatuře v kostceČítanka 2. k literatuře v kostce2007, Marie Sochrová

Romantismus Realismus Česká a slovenská literatura 19. století Literární moderna více


Čítanka IV. k literatuře v kostce pro střední školyČítanka IV. k literatuře v kostce pro střední školy2001, Marie Sochrová

Studenti středních škol pozor! Získejte pečlivě vybrané ukázky textů, společně s metodickými úkoly pro práci s nimi ve IV. dílu čítanky k učebnici Literatura v kostce. Tato učebnice je vhodným doplňkem nejen pro přípravu... více


Zeměpis II. v kostce pro střední školyZeměpis II. v kostce pro střední školy2007, Karel Kašparovský

Publikace Zeměpis II. v kostce je určena všem zájemcům o studium geografie, především však studentům gymnázií a ostatních středních škol. ve kterých se vyučuje zeměpisu. Studenti mohou publikaci využít při přípravě k mat... více


Čítanka III. k literatuře v kostceČítanka III. k literatuře v kostce2007, Marie Sochrová

Česká literatura přelomu 19. a 20. století Česká a světová literatura 1. pol. 20. století více


Biologie v kostce IBiologie v kostce I2002, Hana Hančová

Biologie v kostce I : [pro střední školy] : obecná biologie : mikrobiologie : botanika : mykologie : ekologie : genetika. více


Čtenářský deník k literatuře v kostceČtenářský deník k literatuře v kostce2007, Marie Sochrová

Rozbory nejvýznamnějších děl české i světové literatury pro střední školy. více


1