v kostce

štítky

27 knih


Vesmír v kostceVesmír v kostce2002, Stephen William Hawking

Jak vzniknul vesmír a kam směřuje? Co je to čas a může mít nějaký tvar? Tyto a jiné otázky řeší bohatě ilustrované pokračování fenomenálního bestselleru Stručná historie času, v níž autor, největší a nejcharismatičtější ... více


Literatura v kostce pro střední školyLiteratura v kostce pro střední školy1996, Marie Sochrová

Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškeré učivo světové a české literatury probírané na středních školách. Nejoblíbenější doplňková učebnice literatury připraví každého studenta nejen k maturitní z... více


Světové dějiny v kostceSvětové dějiny v kostce1993, Otakar Dorazil

Historická příručka. více
Čeští panovníci v kostceČeští panovníci v kostce2007, Martin Víšek

Tato knížka nemá v úmyslu konkurovat encyklopediím nebo historickým spisům. Je stručným přehledem všech osobností, které v průběhu století stanuli v čele českého státu. Přehledně uspořádané životopisné medailony obsahují... více


Dějepis II. v kostce pro střední školy: novověk, dějiny nové dobyDějepis II. v kostce pro střední školy: novověk, dějiny nové doby2004, Marie Sochrová

Příručka Dějepis II v kostce navazuje na předchozí díl, obsahuje výklad vývoje obecných a českých dějin v období novověku a přibližuje události z naší nedávné minulosti. Jejím cílem je postihnout události v širších vztaz... více


Dějepis I. v kostce pro střední školy: pravěk, starověk, středověkDějepis I. v kostce pro střední školy: pravěk, starověk, středověk2004, Marie Sochrová

Cílem příručky je seznámit s klíčovými událostmi, významnými osobnostmi a nejdůležitějšími vývojovými procesy evropské a mimoevropské společnosti. Postihnout dějiny v celé jejich komplexnosti je však nesmím ě složité a o... více


Český jazyk v kostce pro střední školyČeský jazyk v kostce pro střední školy2007, Marie Sochrová

Chystáte se k maturitním zkouškám? Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškerou středoškolskou látku z českého jazyka. Nejoblíbenější doplňková učebnice připraví každého studenta nejen k maturitní zk... více


Čítanka 1. k literatuře v kostceČítanka 1. k literatuře v kostce2007, Marie Sochrová

Starověk Středověk Renesance Humanismus Baroko Klasicismus Národní obrození více


Společenské vědy v kostce: pro střední školySpolečenské vědy v kostce: pro střední školy1996, Jaroslav Hladík

Zabývá se stručně a přehledně dějinami filozofie, etikou, morálkou, sociologií, státoprávní teorií, psychologií ap. Výborná pomůcka při přípravě k maturitě nebo k přijímacím zkouškám na vysoké školy humanitního směru. 1... více


Čítanka 2. k Literatuře v kostceČítanka 2. k Literatuře v kostce2007, Marie Sochrová

Romantismus Realismus Česká a slovenská literatura 19. století Literární moderna více


Čítanka IV. k literatuře v kostce pro střední školyČítanka IV. k literatuře v kostce pro střední školy2001, Marie Sochrová

Studenti středních škol pozor! Získejte pečlivě vybrané ukázky textů, společně s metodickými úkoly pro práci s nimi ve IV. dílu čítanky k učebnici Literatura v kostce. Tato učebnice je vhodným doplňkem nejen pro přípravu... více


Zeměpis II. v kostce pro střední školyZeměpis II. v kostce pro střední školy2007, Karel Kašparovský

Publikace Zeměpis II. v kostce je určena všem zájemcům o studium geografie, především však studentům gymnázií a ostatních středních škol. ve kterých se vyučuje zeměpisu. Studenti mohou publikaci využít při přípravě k mat... více


Čítanka III. k Literatuře v kostceČítanka III. k Literatuře v kostce2007, Marie Sochrová

Česká literatura přelomu 19. a 20. století Česká a světová literatura 1. pol. 20. století více


Klasická filozofie v kostceKlasická filozofie v kostce2020, Michael Moore

Klasická filozofie v kostce podává přehledné dějiny antické filozofie. Od Sokrata, Platona či Aristotela po Pythagora ke stoicismu Marka Aurelia. Kniha je navíc doplněna o mapy, diagramy, přehledy a tabulky. více


Biologie v kostce IBiologie v kostce I2002, Hana Hančová

První díl Biologie v kostce přehledně shrnuje učivo probírané na všech středních školách - obecnou biologii, mikrobiologii, botaniku, mykologii, ekologii a genetiku. Nepostradatelná pomůcka nejen k přípravě na maturitní ... více


1