Uhry

štítky

52 knih

Tvorcovia kartografie Slovenska do pol. 18. storočiaTvorcovia kartografie Slovenska do pol. 18. storočia1972, Ján Purgina

Táto štúdia je samostatným pokračovaním monografie o Samuelovi Mikovínim. Vypĺňa medzeru v kultúrnych dejinách nielen Slovenska, ale i Uhorska a celého Podunajska, lebo sa komplexne zaoberá náčrtom pomerne zložitého vývo... více


Husiti na SlovenskuHusiti na Slovensku1928, Mikuláš Mišík

Publikácia zhrňuje všetky deje dôb husitských výprav, panstva Jiskrovho a Bratríkov na celom Slovensku. více


Posledné dni UhorskaPosledné dni Uhorska1990, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více




Slovenská meď v 16. a 17. storočíSlovenská meď v 16. a 17. storočí1964, Jozef Vlachovič

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom UhorskuCirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku1920, Karol Anton Medvecký

Spis skúma minulosť, znázorňuje vtedajšiu prítomnosť a bojuje za krajšiu budúcnosť cirkevného života slovenských katolíkov. více


Cesta z Komárna do banských miest v Uhorsku a odtiaľ do ViedneCesta z Komárna do banských miest v Uhorsku a odtiaľ do Viedne1980, Edward Brown

Anglický lekár a prírodovedec Eduard Brown sa vybral na cestu do strednej a južnej Európy s presne určeným cieľom. Prešiel podstatnú časť strednej Európy a zaujímali ho predovšetkým bane a meď, striebro a zlato, banská a... více


Pedagogické dielo Samuela TešedíkaPedagogické dielo Samuela Tešedíka1959, Ľudovít Bakoš

Publikácia osvetľuje život a dielo významného slovenského pedagóga osvietenej doby Samuela Tešedíka, ktorý vedený ušľachtilými myšlienkami osvietenstva sa usiloval povzniesť ubiedený ľud vzdelanosťou na vyššiu mravnú a h... více


Po stopách slovenskej minulosti BudapeštiPo stopách slovenskej minulosti Budapešti2014, Anna Kováčová

Knižná publikácia, ktorá sa dobovo zameriava na obdobie rakúsko-uhorskej monarchie, obsahuje dokopy 22 štúdií, tie sú tematicky rozdelené do troch kapitol. Prvá časť podáva čitateľom slovenský obraz hlavného mesta Uhorsk... více


Cigáni v UhorskuCigáni v Uhorsku1995, Samuel Augustini

O dnešnom stave, zvláštnych mravoch a spôsobe života, ako aj o ostatných vlastnostiach a danostiach Cigánov v Uhorsku S. Augustíni písal svoje dielo v období opakovaných pokusov cisárskeho dvora Márie Terézie o „regul... více


Dejiny uhorského boja za slobodu r. 1848-49Dejiny uhorského boja za slobodu r. 1848-491903, Adolf Pechány

Pechányho práca sa mala stať pilierom pestovania uhorského vlastenectva medzi Slovákmi. Ide o podrobné dejiny maďarskej revolúcie z r. 1848-49. více


Uhorsko a spolužitie jeho národovUhorsko a spolužitie jeho národov1996, Július Mésároš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Štát s dvoma tvárami: K hospodárskemu vývoju monarchie, Uhorska a Slovenska 1848-1867Štát s dvoma tvárami: K hospodárskemu vývoju monarchie, Uhorska a Slovenska 1848-18672014, Roman Holec

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dejiny počiatkov terajšieho UhorskaDejiny počiatkov terajšieho Uhorska1868, František Víťazoslav Sasinek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska)Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska)2015, Miroslav Huťka

Obsahom vedeckej monografie sú stredoveké dejiny rehole augustiniánov so zameraním na územie dnešného Slovenska a s presahom na celouhorské a európske stredoveké dejiny. Kniha prináša nové poznatky o stredovekom historic... více


Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočiaPolitické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia2012, kolektiv autorů

Monografia sleduje zložitý politický, spoločenský, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v 1. polovici 17. storočia. Najvýznamnejšou zmenou na začiatku storočia bolo zosadenie kráľa Rudolfa a splnenie viacerých požiad... více


3