Uhry

štítky

52 knih

Kronika Slovenska 1Kronika Slovenska 11998, Dušan Kováč

Prvá celkom pôvodná slovenská Kronika! Prehľad dejín Slovenska a Slovákov od najstarších čias po koniec 19. storočia je dielom našich popredných historikov. Spôsobom spracovania, bohatou obrazovou dokumentáciou i dopl... více


Dejiny UhorskaDejiny Uhorska2013, kolektiv autorů

K napísaniu knihy inšpirovala autorov nízka znalosť a deformované predstavy v slovenskej verejnosti o dejinách Uhorska. Za cieľ si v prvom rade stanovili rozšíriť úroveň znalostí o tejto problematike a tak prispieť k lep... více


MaďarskoMaďarsko2005, Richard Pražák

Profesor hungaristiky na brněnské Masarykově univerzitě sestavil stručný, ale faktograficky nabitý přehled dějin Maďarska od příchodu uherských kmenů do Karpatské kotliny až po současnost. Všímá si i souvislostí s našimi... více
Smrt uherské královnySmrt uherské královny2008, Zdenka Doležalová Modranka

Děj historického románu zachycuje období panování uherského vládce Ondřeje II. Arpáda (13. století) a jeho manželky Gertrudy Meranské, která do Uher povolala templáře, učence, řemeslníky i obchodníky. Zápas o moc v zemi ... více


Kroniky stredovekého Slovenska (Stredoveké Slovensko očami kráľovských a mestských kronikárov)Kroniky stredovekého Slovenska (Stredoveké Slovensko očami kráľovských a mestských kronikárov)1995, Július Sopko

Slovenský preklad výberu z latinských kráľovských a nemeckých mestských kroník, ktoré rozprávajú o dejinách Slovenska od pádu Veľkej Moravy do konca stredoveku. Po prvý raz v slovenčine. Reprezentatívne vydanie s farebný... více


Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provinciiPre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincii2017, kolektiv autorů

Reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska Panovanie Márie Terézie sa podľa zvolených priorít a rozsahu reforiem zvyčajne delí na dve časti. Prvá sa začína nástupom na trón a končí sa spolu s r... více


Sedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831. Diel prvý, DejinySedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831. Diel prvý, Dejiny1953, Daniel Rapant

Prof. D. Rapant vo svojom dnes už klasickom diele Sedliacke povstanie na východnom Slovensku v roku 1831 (vydané v troch dieloch: prvý diel venovaný histórii, druhý a tretí diel venovaný dokumentom) prezentuje jednak prí... více


Svobodné zednářství 18. století v českých zemích a v UhráchSvobodné zednářství 18. století v českých zemích a v Uhrách2011, Martin Javor

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Národopisné a cestopisné obrazy ze SlovenskaNárodopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska2019, Božena Němcová

Božena Němcová podrobně popisuje Slovensko (a částečně i tehdejší Dolní Uhry), jak ho poznala při svých cestách. V této knize jsou obsaženy všechny texty, které Božena Němcová o Slovensku napsala: 1. Vzpomínky z c... více


Putování po Slovensku I.Putování po Slovensku I.1929, Božena Němcová

První díl cestopisných záznamů Boženy Němcové po Slovensku (Horních, ale i částečně Dolních Uhrách). více


Arcibiskupi a biskupi Uhorska: Moc prelátov a jej prejavy v stredovekuArcibiskupi a biskupi Uhorska: Moc prelátov a jej prejavy v stredoveku2020, Miroslav Glejtek

Kniha prináša výsledky najnovšieho bádania popredných historikov venujúcich sa výskumu našich stredovekých dejín. Autori sa zamerali na rôznorodé témy súvisiace s pôsobením najvyšších cirkevných autorít – arcibiskupov a ... více


Matej Bel: Doba - život - dieloMatej Bel: Doba - život - dielo1987, kolektiv autorů

Kolektívna monografia MATEJ BEL, na ktorej tvorbe sa zúčastnilo 35 autorov, bola zostavená slovenským historikom Jánom Tibenským. Dielo má naslovovzatý heuristický vedeckovýskumný charakter. Autorský kolektív v ňom relat... více


Samuel Mikovíni 1700-1750 - Život a dieloSamuel Mikovíni 1700-1750 - Život a dielo1958, Ján Purgina

Obsiahla monografia o Samuelovi Mikovínym, jednom z najschopnejších zememeračov a kartografov 18. storočia v Uhorsku, s množstvom máp a príloh. více


Ideálny obraz národaIdeálny obraz národa2016, Rastislav Molda

Stereotypizácia uhorských národností v slovenskej cestopisnej a národopisnej literatúre 19. storočia Monografia prináša odpovede na viacero z dodnes nezodpovedaných otázok z oblastí formovania moderného slovenského n... více


Veľká ozdoba Uhorska : Dielo, život a doba Mateja BelaVeľká ozdoba Uhorska : Dielo, život a doba Mateja Bela1984, Ján Tibenský

Dielo, život a doba Mateja Bela. více


2