učivo středních škol

štítky

34 knih

Literatura v kostce pro střední školyLiteratura v kostce pro střední školy1996, Marie Sochrová

Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškeré učivo světové a české literatury probírané na středních školách. Nejoblíbenější doplňková učebnice literatury připraví každého studenta nejen k maturitní z... více


Matematické, fyzikální, chemické tabulky a vzorce pro střední školyMatematické, fyzikální, chemické tabulky a vzorce pro střední školy1977, Jiří Mikulčák

Publikace je nepostradatelnou pomůckou usnadňující řešení úloh nejen v matematice, fyzice a chemii, ale i v dalších oborech, a to jak ve škole, tak i v praktické činnosti. více


Dějepis II. v kostce pro střední školy: novověk, dějiny nové dobyDějepis II. v kostce pro střední školy: novověk, dějiny nové doby2004, Marie Sochrová

Příručka Dějepis II v kostce navazuje na předchozí díl, obsahuje výklad vývoje obecných a českých dějin v období novověku a přibližuje události z naší nedávné minulosti. Jejím cílem je postihnout události v širších vztaz... více
Přehled středoškolské matematikyPřehled středoškolské matematiky1980, Josef Polák

Přehled středoškolské matematiky. více


Český jazyk v kostce pro SŠČeský jazyk v kostce pro SŠ2007, Marie Sochrová

Chystáte se k maturitním zkouškám? Neváhejte a pořiďte si učebnici, která přehledně shrnuje veškerou středoškolskou látku z českého jazyka. Nejoblíbenější doplňková učebnice připraví každého studenta nejen k maturitní zk... více


Fyzika – Sbírka úloh pro střední školyFyzika – Sbírka úloh pro střední školy2005, Oldřich Lepil

Řešení úloh je jednou z nejdůležitějších složek vyučování fyziky a každý učitel by těmto činnostem měl věnovat maximální pozornost. Úlohy slouží nejen k prohlubování vědomostí, ale vedou žáka k samostatnosti a aktivitě, ... více


Zeměpis II. v kostce pro střední školyZeměpis II. v kostce pro střední školy2002, Karel Kašparovský

Přehledně uspořádané učivo zeměpisu vyučovaného na středních školách. více


Matematika : přehled středoškolského učivaMatematika : přehled středoškolského učiva2006, Naděžda Kubešová

Přehledná učebnice matematiky pro střední školy. Obsahuje příklady a jejich řešení, ke snadnější orientaci slouží barevná schémata a tabulky. Publikace je zpracována dle požadavků MŠMT k nové podobě maturitní zkoušky.... více


Fyzika pro střední školy 1Fyzika pro střední školy 12008, Oldřich Lepil

Učebnice byla zpracována ve spolupráci s Jednotkou českých matematiků a fyziků. Je to dotisk 4. přepracovaného vydání. Fotografie je vyfocena s červeným obalem, jinak je černý obal do světla. více


Český jazyk pro střední školy I.–IV. ročníkČeský jazyk pro střední školy I.–IV. ročník1998, Vlastimil Styblík

Souborná, lety praxe prověřená učebnice zachycuje jazykové učivo celé střední školy. Je užívána hlavně na gymnáziích, kde ji ale postupně střídá obsahově a metodicky vhodnější nová čtyřdílná řada autora J. Kostečky, kter... více


Společenské vědy v kostce: pro střední školySpolečenské vědy v kostce: pro střední školy2007, Renáta Drábová

Seznámení se základními tématy a pojmy vybraných společenských věd slouží k rychlé orientaci a získání přehledu o daných oborech. Přepracované vydání 2007. více


Barevná matematikaBarevná matematika2005, Tori Large

Pro starší žáky a pro středoškoláky. Nová encyklopedie nabízí přehled učiva základních a středních škol členěný do tematických celků. Představuje matematiku v nezvyklé a velmi přitažlivé formě: barevné stránky obsahují ... více


Odmaturuj! - ze společenských věd - testyOdmaturuj! - ze společenských věd - testy2008, kolektiv autorů

Kniha je určena k testování středoškolského učiva ve sploečenských vědách - poznatky z politologie, práva, mezinárodních vztahů, ekonomie, sociologie, psychologie, filozofie, etiky a logiky a náboženství. Poutavá učebni... více


Matematika v kostce pro střední školyMatematika v kostce pro střední školy2007, Zdeněk Vošický

Neváhejte a pořiďte si přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice matematiky pro střední školy nyní v novém praktickém formátu. Učebnice přehledmě shrnuje veškeré učivo matematiky probírané na střed... více


Anglické reálie: Velká Británie, Irsko, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, USAAnglické reálie: Velká Británie, Irsko, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, USA2006, Gabrielle Smith-Dluhá

Publikace je určena budoucím maturantům či uchazečům o studium na vysoké škole. Reálie anglicky mluvících zemí, zrcadlový text v češtině a angličtině. více


1