třetí odboj (protikomunistický, 1948-1989)

štítky

52 knih

Muklovský VatikánMuklovský Vatikán2007, Josef Petr Ondok

Českobudějovický kněz vzpomíná na dvanáct let věznění v období stalinismu. Rekapitulace pobytu ve vězení (Mírov, Leopoldov, Valdice) a pracovních táborech (Jáchymov) za organizování filozoficko-náboženských seminářů p... více


Osud odbojové organizace Černý lev 777Osud odbojové organizace Černý lev 7772007, Tomáš Bursík

Problematika třetího odboje je dnes velmi diskutované téma v odborné i laické veřejnosti. Kniha Osud odbojové organizace Černý lev 777 historika Tomáše Bursíka nabízí pohled na dosud ne příliš známou protikomunistickou o... více


Osudy odvážnýchOsudy odvážných2017, kolektiv autorů

Životní příběhy mužů i žen, jimiž se zapsali do vojenských dějin našeho státu.// Původně vycházelo v rámci společného projektu Lidových novin a Vojenského historického ústavu Praha - viz seriál: Kalendář hrdinů, a to v o... více
Prvních 100 dnů Charty 77: Průvodce historickými událostmi od vzniku Prohlášení Charty 77 po pohřeb Jana PatočkyPrvních 100 dnů Charty 77: Průvodce historickými událostmi od vzniku Prohlášení Charty 77 po pohřeb Jana Patočky2018, Petr Blažek

Průvodce představuje historické události, které bezprostředně vedly ke vzniku Charty 77 a zásadním způsobem ovlivnily její podobu, strukturu signatářů a strategii jejich činnosti. Ustavení Charty 77 vzbudilo mimořádný oh... více


Dílo IIDílo II1992, Jan Zahradníček

Svazek obsahuje sedm autorových básnických sbírek napsaných v letech 1944–1960. * Pod bičem milostným * Stará země * Rouška Veroničina * La Saletta * Znamení moci * Dům Strach * Čtyři léta Verše s náboženský... více


Prokletí mociProkletí moci1991, Roman Cílek

Kniha odhaluje praktiky poúnorového ministerstva národní obrany a zákulisí politických procesů v padesátých letech minulého století. Soubor reportáží o politických procesech v 50. letech, zejména těch, které se konaly s... více


Třetí odboj ČSR v letech 1948 – 1953Třetí odboj ČSR v letech 1948 – 19532014, Václav Veber

Kniha navazuje na přechozí dílo autora Osudové únorové dny (NLN 2008) a zabývá se méně známou kapitolou novodobých československých dějin. Autor popisuje aktivity protikomunistického odboje, který chápe jako aktivní činn... více


Říkali mu DědekŘíkali mu Dědek2011, Martin Tichý

Říkali mu Dědek. Příběh protikomunistické skupiny Bayer a spol. podává dílčí analýzu protikomunistických aktivit v Československu 40. a 50. let. Na příkladu táborské skupiny Bayer a spol. analyzuje pohnutky a motivaci, k... více


Svědectví o puči ISvědectví o puči I1991, Ota Hora

Obsáhlé osobní svědectví o událostech vedoucích k únorovému převratu 1948 vydal bývalý národně socialistický poslanec Ota Hora pod názvem Svědectví o puči (68 Publishers, Toronto, 1978). Hora byl před únorem 1948 členem ... více


Cyril Musil: kapitoly z historie odboje na Českomoravské vysočiněCyril Musil: kapitoly z historie odboje na Českomoravské vysočině1992, Zdeněk Jelínek

Autor v publikaci zpracoval příběh Cyrila Musila, jeho manželky a některých spolupracovníků. V početné rodině Studnického sedláka Musila se 26. listopadu 1907 narodil syn Cyril. Od mládí jej to táhlo k lyžování a v něm ... více


Případ Světlana - Proměny obrazu třetího odbojePřípad Světlana - Proměny obrazu třetího odboje2017, kolektiv autorů

Světlana je některými považována na největší odbojovou organizaci proti komunistickému režimu v bývalém Československu, jiní v ní vidí uměle vytvořenou organizaci někdejší tajné policie StB. Členy Světlany i některé přís... více


Velká operaceVelká operace1996, Zdeněk F. Šedivý

Pokus státní bezpečnosti o likvidaci třetího odboje. Před komunistickým pučem r.1948 byl vytvořen speciální oddíl státní bezpečnosti označený názvem SKAUT. Úkolem členů bylo proniknout do ilegálních organizací, kontr... více


Návraty k hodnotám aneb Za co jsme bojovaliNávraty k hodnotám aneb Za co jsme bojovali2013, Oldřich Čapka

Kniha vznikla s cílem připomenout hrůznost komunistického režimu, který na desítky let zásadním způsobem ovlivnil životy občanů naší země. Nejtragičtěji zasáhl ty, kteří se jeho ideologii vzepřeli a rozhodli se bojovat z... více


Podzimní listy z pozůstalostiPodzimní listy z pozůstalosti2007, Zdeněk F. Šedivý

Sbírka básní, které autor tvořil v exilu a poté i po návratu do vlasti. První část je nazvaná Podzim a obsahuje básně o Praze a domovu a ztracených láskách a mládí, druhá část nazvaná Hrozná doba popisuje autorovy zážitk... více


Nebudete ich môcť rozvrátiťNebudete ich môcť rozvrátiť1991, František Mikloško

Kniha opisuje osudy katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1943-89. A príbehy osobnosti tzv. tajnej cirkvi. více


3